Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Horsens   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   94.443    -36.617  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   18,7    +0,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   15.904    -5.899  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   3.991    -2.949  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   15,9    +9,2  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   32,8    +8,6  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   167    +11  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   41    -8  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.741,00    +93,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   48,00    +8,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   46.112    +12.904  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   16.455    +3.865  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   40,7    +1,1  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,5    -0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,9    +0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   4,2    -0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,4    +0,8  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   2.030    +362  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   4.366    -1.756  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   399,4    +263,9  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   211,3    +288,0  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   175,9    -34,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   12,2    +10,4  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune