Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Horsens   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   94.443    -36.617  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   18,7    +0,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   15.904    -5.899  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   3.991    -2.949  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
5,7   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
25,2   20,4    +4,8  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
42,7   33,8    +8,9  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2020)
17   121    -104  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2020) (Dage)
17   9    +8  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.741,00    +93,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   48,00    +8,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   46.112    +12.904  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   16.455    +3.865  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2020) (%)
39,6   49,1    -9,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2020) (Timer)
3,0   3,8    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2020) (Timer)
2,8   2,9    -0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2020) (Timer)
3,4   4,4    -1,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2020) (Timer)
1,2   0,5    +0,7  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
2.392   2.030    +362  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2020)
2.736   4.208    -1.472  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2020)
631,3   367,2    +264,1  
Modtagere af genoptræning (2020)
294,7   229,7    +65,0  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2020)
297,9   130,3    +167,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2020)
38,7   7,2    +31,5  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune