Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Horsens   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   77.452    +47.417  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   -11.481    +12.120  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   160.900    -75.393  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   1.041.444    -343.236  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   460.833    -136.102  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   3.844.072    -1.915.369  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   548.910    -124.757  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   6.122.130    -2.535.320  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.100    +20.006  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   3.332    +7.807  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.295    +1.800  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   20.169    -31.971  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.358    -2.190  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -43    -215  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   3.267    -3.014  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   64.857    +1.191  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.548    -58  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   43.693    +6.514  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.282    +1.227  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.909    -507  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.495    +198  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   7.661    +1.333  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2020) (Kr.)
10.714   16.595    -5.881  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2020) (Kr.)
9.440   999    +8.441  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2021) (Kr.)
13.876   4.809    +9.067  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune