Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gribskov Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gribskov   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   54.331    +70.538  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   2.849    -2.210  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   55.680    +29.827  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   484.764    +213.444  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   269.204    +55.527  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   1.604.650    +324.053  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   273.469    +150.684  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   2.744.947    +841.863  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   49.076    +13.030  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   12.988    -1.849  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   377    +2.718  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   7.279    -19.081  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.934    -1.766  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -278    +20  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   69.307    -3.259  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.561    -71  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   48.948    +1.259  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.064    +445  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.479    -77  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.417    +276  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   5.877    +3.117  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   17.191    -10.109  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   4.231    +3.308  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   8.018    +4.574  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune