Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rebild Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rebild   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   12.992    +111.877  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   1.554    -915  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   43.798    +41.709  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   390.352    +307.856  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   156.694    +168.037  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   1.100.117    +828.586  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   197.560    +226.593  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   1.903.067    +1.683.743  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   44.382    +17.724  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   2.679    +8.460  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   573    +2.522  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   16.301    -28.103  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.361    -1.193  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -92    -166  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   245    +8  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   62.909    +3.139  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.610    +880  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   44.917    +5.290  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.905    -396  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.347    +55  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.745    -52  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   8.719    +275  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   11.936    -4.854  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   2.258    +5.281  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   6.250    +6.342  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune