Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederiksberg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Frederiksberg   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   103.608    -45.782  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   17,6    +1,9  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   16.427    -6.422  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   2.275    -1.233  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   60,9    -35,8  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   31,4    +10,0  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   19,5    -13,2  

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   367    -189  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   11    +22  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.834,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   56,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   53.615    +5.401  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   16.236    +4.084  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   38,0    +3,8  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,7    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,1    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   4,6    -0,9  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,8    +0,4  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   2.002    +390  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   4.275    -1.665  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   371,0    +292,3  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   55,3    +444,0  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   209,4    -68,0  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   106,3    -83,7  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune