Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederikshavn Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Frederikshavn   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   81.337    +43.532  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   154    +485  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   56.066    +29.441  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   619.261    +78.947  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   349.065    -24.334  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   2.781.469    -852.766  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   436.425    -12.272  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   4.323.777    -736.967  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   44.864    +17.242  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   4.516    +6.623  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   728    +2.367  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   26.033    -37.835  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.459    -2.291  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -526    +268  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   83    +170  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   74.808    -8.760  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.361    +1.129  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   48.833    +1.374  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   7.948    +1.561  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.736    -334  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.704    -11  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   5.945    +3.049  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   17.451    -10.369  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   2.725    +4.814  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   6.295    +6.297  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune