Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gladsaxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gladsaxe   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   51.855    +59.664  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -18.904    +26.423  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   114.066    -33.738  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   972.394    -246.872  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   444.580    -103.983  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   2.741.740    -692.457  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   593.570    -159.178  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   4.899.301    -1.150.141  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   47.456    +14.650  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   7.952    +3.187  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   9.985    -6.890  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   9.158    -20.960  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   3.598    -430  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -882    +624  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   53    +200  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   72.756    -6.708  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.456    +34  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   52.519    -2.312  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   10.694    -1.185  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.684    -282  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   2.135    -442  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   10.550    -1.556  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   17.491    -10.409  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   18.616    -11.077  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   21.058    -8.466  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune