Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Skanderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Skanderborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   63.390    -6.776  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   58.851    -11.077  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   60.197    -9.714  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   3.193    +2.938  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   216    +309  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   288    +270  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   85,3    +14,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   152    +1.307  
Areal (km2) (2021)
39   417    -378  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   82,4    +0,1  
Antal levendefødte (2020)
500   754    -254  
Antal døde (2020)
597   456    +141  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   66.321    -9.094  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   70.384    -12.250  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   77.490    -17.864  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   269.063    +66.539  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   299.621    +75.590  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   239.290    +59.635  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   366.933    +103.889  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   420.950    +125.535  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   314.303    +86.455  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   1.006    -10  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   3,2    +0,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   193    +39  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,6    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   40,6    +1,1  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   5.273    -1.872  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   9.814    -1.911  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   36.617    -2.477  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   11.686    -516  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   8,3    -2,3  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   15,5    -1,5  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   57,8    +2,5  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   18,4    +1,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   4.186    -1.185  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   4.364    -897  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   2.123    +1.026  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   4.017    -1.018  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   4.760    -811  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   4.418    -390  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   3.521    -287  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   3.027    -188  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.154    +350  
Kvinder 90+ år (2021)
581   246    +335  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   4.517    -1.369  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   4.563    -677  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   2.319    +1.944  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   3.805    -917  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   4.577    -897  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   4.481    -773  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   3.385    -409  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   2.865    -582  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   959    -122  
Mænd 90+ år (2021)
194   103    +91  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   31.816    -3.065  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   31.574    -3.711  
Enlige kvinder (2021)
9.433   6.256    +3.177  
Enlige mænd (2021)
7.852   5.299    +2.553  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   13.023    -3.354  
Registreret partnerskab (2021)
14   31    -17  
Samlevende par (2021)
1.162   1.819    -657  
Samboende par (2021)
1.634   1.585    +49  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   51.779    -13.593  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   11.611    +6.817  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   28    -22  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   4.232    -1.212  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   3.432    +1.104  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   3.761    +862  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune