Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Skanderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Skanderborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   62.678    -6.464  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   58.228    -10.524  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   59.468    -9.188  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   3.210    +2.724  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   221    +277  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   291    +267  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   85,1    +14,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   150    +1.299  
Areal (km2) (2020)
39   417    -378  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   82,0    +0,4  
Antal levendefødte (2019)
478   755    -277  
Antal døde (2019)
557   438    +119  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
56.560   66.174    -9.614  
Befolkning i år 2030 (2020)
57.195   70.007    -12.812  
Befolkning i år 2040 (2020)
58.372   76.653    -18.281  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   259.984    +62.562  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   289.286    +69.224  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   231.262    +58.027  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   353.950    +96.350  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   406.026    +114.176  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   302.905    +82.756  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   798    -26  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   2,6    +0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   105    +24  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   40,5    +1,2  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   5.078    -1.688  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   9.782    -1.876  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   36.408    -2.580  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   11.410    -320  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   8,1    -2,1  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   15,6    -1,5  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   58,1    +2,1  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   18,2    +1,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   4.065    -1.010  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   4.400    -972  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   2.161    +1.037  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   3.870    -918  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   4.830    -877  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   4.360    -299  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   3.506    -282  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.923    -165  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.109    +393  
Kvinder 90+ år (2020)
619   230    +389  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   4.368    -1.205  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   4.611    -794  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   2.323    +1.706  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   3.645    -753  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   4.644    -1.007  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   4.448    -751  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   3.402    -458  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.776    -519  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   907    -90  
Mænd 90+ år (2020)
211   100    +111  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   31.454    -2.704  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   31.224    -3.760  
Enlige kvinder (2020)
9.481   6.202    +3.279  
Enlige mænd (2020)
7.546   5.308    +2.238  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   12.904    -3.253  
Registreret partnerskab (2020)
15   30    -15  
Samlevende par (2020)
1.128   1.743    -615  
Samboende par (2020)
1.645   1.574    +71  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   51.565    -13.182  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   11.113    +6.718  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   28    -22  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   4.259    -1.219  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   3.161    +1.007  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   3.509    +1.004  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune