Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Skanderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Skanderborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   65.138    -6.704  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   59.946    -12.166  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   61.467    -10.791  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   3.671    +4.087  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   233    +405  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   331    +358  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   84,9    +14,8  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   84,9    +14,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   156    +1.350  
Areal (km2) (2023)
39   417    -378  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   82,6    +0,5  
Antal levendefødte (2022)
471   789    -318  
Antal døde (2022)
503   499    +4  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   66.178    -7.836  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   69.733    -10.533  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   78.005    -16.705  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   298.840    +79.196  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   336.212    +97.460  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   262.631    +63.210  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   408.510    +126.146  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   473.824    +163.225  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   345.243    +93.389  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   697    -108  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,0    +0,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   46    +33  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   40,7    +0,9  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   5.647    -2.126  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   9.854    -2.014  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   37.368    -1.775  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   12.269    -789  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   8,7    -2,7  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   15,1    -1,7  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   57,4    +3,5  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   18,8    +0,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   4.447    -1.422  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   4.338    -824  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   2.149    +1.387  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   4.366    -1.180  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   4.588    -698  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   4.625    -555  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   3.510    -134  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   3.236    -309  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.304    +216  
Kvinder 90+ år (2023)
515   242    +273  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   4.772    -1.618  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   4.602    -711  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   2.308    +2.480  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   4.051    -906  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   4.417    -820  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   4.554    -770  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   3.486    -446  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.943    -567  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.065    -129  
Mænd 90+ år (2023)
164   135    +29  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   32.805    -3.246  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   32.333    -3.458  
Enlige kvinder (2023)
9.823   6.605    +3.218  
Enlige mænd (2023)
8.396   5.408    +2.988  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   13.156    -3.335  
Registreret partnerskab (2023)
14   29    -15  
Samlevende par (2023)
1.204   1.996    -792  
Samboende par (2023)
1.745   1.607    +138  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   52.253    -14.465  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   12.885    +7.761  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   28    -22  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   3.903    -687  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   3.381    +1.218  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   3.502    +577  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   7    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   4    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune