Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederikssund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Frederikssund   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   45.223    +10.991  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   41.499    +6.205  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   42.706    +7.574  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   2.517    +3.417  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   227    +271  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   330    +228  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   88,2    +11,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   182    +1.267  
Areal (km2) (2020)
39   249    -210  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,3    +2,1  
Antal levendefødte (2019)
478   328    +150  
Antal døde (2019)
557   478    +79  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   46.162    +9.932  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   46.814    +9.832  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   48.056    +9.668  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   242.718    +79.828  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   263.171    +95.339  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   222.930    +66.359  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   333.762    +116.538  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   369.625    +150.577  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   299.064    +86.597  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   679    +93  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,1    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   126    +3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   44,9    -3,2  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.420    +970  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   5.932    +1.974  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   26.052    +7.776  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   10.819    +271  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,4    +0,6  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,1    +1,0  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   57,6    +2,6  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   23,9    -4,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.032    +1.023  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   2.838    +590  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.734    +1.464  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.053    +899  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   3.146    +807  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   3.688    +373  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   3.002    +222  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.954    -196  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.142    +360  
Kvinder 90+ år (2020)
619   221    +398  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.244    +919  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   2.998    +819  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   2.019    +2.010  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   1.991    +901  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.994    +643  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.741    -44  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   2.817    +127  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.644    -387  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   882    -65  
Mænd 90+ år (2020)
211   83    +128  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   22.810    +5.940  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   22.413    +5.051  
Enlige kvinder (2020)
9.481   6.369    +3.112  
Enlige mænd (2020)
7.546   5.318    +2.228  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   9.138    +513  
Registreret partnerskab (2020)
15   27    -12  
Samlevende par (2020)
1.128   894    +234  
Samboende par (2020)
1.645   1.142    +503  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   35.552    +2.831  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   9.671    +8.160  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   19    -13  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   3.291    -251  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.583    +1.585  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.622    +1.891  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   7    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   16    -4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune