Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Helsingør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Helsingør   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   62.875    -5.049  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   54.389    -6.451  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   57.995    -7.178  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   4.880    +2.129  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   378    +227  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   398    +209  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   96,3    +3,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   528    +955  
Areal (km2) (2022)
39   119    -80  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   81,5    +1,3  
Antal levendefødte (2021)
511   531    -20  
Antal døde (2021)
532   729    -197  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   63.125    -5.000  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   63.763    -4.480  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   65.159    -3.859  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   277.015    +69.585  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   306.503    +84.480  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   249.749    +55.308  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   383.629    +100.489  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   438.350    +128.962  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   333.031    +73.215  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   840    -201  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,8    -0,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   156    -22  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   45,5    -4,0  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   3.638    -138  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   7.611    +232  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   35.777    -584  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   15.849    -4.559  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   5,8    +0,3  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   12,1    +1,5  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   56,9    +4,0  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   25,2    -5,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   3.005    +0  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   3.763    -277  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   2.502    +971  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   3.060    +26  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   3.983    -75  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   5.138    -1.075  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   4.346    -1.036  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   4.255    -1.374  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   2.008    -508  
Kvinder 90+ år (2022)
555   407    +148  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   3.048    +151  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   3.900    -74  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   2.729    +2.017  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   2.981    +22  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   3.630    +20  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   4.979    -1.226  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   3.947    -938  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   3.612    -1.269  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   1.404    -548  
Mænd 90+ år (2022)
174   178    -4  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   32.467    -3.200  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   30.408    -1.849  
Enlige kvinder (2022)
9.780   10.265    -485  
Enlige mænd (2022)
8.355   7.770    +585  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   11.760    -2.053  
Registreret partnerskab (2022)
14   26    -12  
Samlevende par (2022)
1.232   1.443    -211  
Samboende par (2022)
1.682   1.701    -19  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   43.978    -5.867  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   18.897    +818  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   10    -4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   5.485    -2.334  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   3.417    +1.444  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   3.409    +1.583  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   5    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   8    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune