Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Helsingør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Helsingør   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   63.838    -5.300  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   54.877    -7.456  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   58.546    -8.194  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   5.292    +2.894  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
677   385    +292  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
721   444    +277  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2024) (%)
99,7   96,4    +3,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2024)
1.509   537    +972  
Areal (km2) (2024)
39   119    -80  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   81,6    +1,8  
Antal levendefødte (2023)
439   469    -30  
Antal døde (2023)
516   787    -271  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   63.316    -4.974  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   63.931    -4.731  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   65.159    -3.859  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   287.701    +75.698  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   321.767    +78.747  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   256.255    +71.807  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   396.992    +124.518  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   458.770    +134.688  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   339.965    +113.041  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
629   832    -204  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,1   2,7    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2024)
75   86    -11  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
0,3   0,3    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   45,8    -4,2  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   3.712    -225  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   7.479    +306  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   36.292    -588  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   16.355    -4.793  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   5,8    +0,2  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   11,7    +1,6  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   56,9    +4,1  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   25,6    -5,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   3.127    -190  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   3.592    -51  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   2.550    +982  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   3.324    -40  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   3.722    +74  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   5.249    -1.166  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   4.517    -1.176  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   4.238    -1.315  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   2.241    -665  
Kvinder 90+ år (2024)
491   412    +79  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   3.197    -25  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   3.734    +99  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   2.810    +1.978  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   3.220    +76  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   3.422    +141  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   4.903    -1.147  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   4.227    -1.166  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   3.564    -1.154  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   1.598    -607  
Mænd 90+ år (2024)
164   191    -27  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   32.972    -3.468  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   30.866    -1.832  
Enlige kvinder (2024)
9.773   10.664    -891  
Enlige mænd (2024)
8.525   8.152    +373  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   11.798    -1.941  
Registreret partnerskab (2024)
14   25    -11  
Samlevende par (2024)
1.214   1.492    -278  
Samboende par (2024)
1.696   1.631    +65  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   43.834    -6.571  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   20.004    +1.271  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   10    -4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   5.313    -1.985  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   2.802    +2.268  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   3.357    +1.109  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   5    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   8    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune