Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Helsingør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Helsingør   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   63.000    -6.386  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   54.500    -6.726  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   58.059    -7.576  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   4.941    +1.190  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   372    +153  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   412    +146  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   96,3    +3,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   530    +929  
Areal (km2) (2021)
39   119    -80  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,5    +1,0  
Antal levendefødte (2020)
500   500    +0  
Antal døde (2020)
597   705    -108  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   63.735    -6.508  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   64.774    -6.640  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   66.602    -6.976  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   263.192    +72.410  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   291.297    +83.914  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   237.251    +61.674  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   364.897    +105.925  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   418.123    +128.362  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   315.769    +84.989  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   1.409    -413  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,8    -1,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   301    -69  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   1,0    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   45,2    -3,5  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   3.565    -164  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   7.797    +106  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   36.097    -1.957  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   15.541    -4.371  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   5,7    +0,3  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   12,4    +1,6  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   57,3    +3,0  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   24,7    -5,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   2.970    +31  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   3.823    -356  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   2.612    +537  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   2.961    +38  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   4.184    -235  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   5.085    -1.057  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   4.298    -1.064  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   4.230    -1.391  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.916    -412  
Kvinder 90+ år (2021)
581   390    +191  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   2.996    +152  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   4.067    -181  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   2.840    +1.423  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   2.873    +15  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   3.783    -103  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   5.001    -1.293  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   3.911    -935  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   3.579    -1.296  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   1.312    -475  
Mænd 90+ år (2021)
194   169    +25  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   32.469    -3.718  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   30.531    -2.668  
Enlige kvinder (2021)
9.433   10.264    -831  
Enlige mænd (2021)
7.852   7.814    +38  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   11.751    -2.082  
Registreret partnerskab (2021)
14   29    -15  
Samlevende par (2021)
1.162   1.424    -262  
Samboende par (2021)
1.634   1.711    -77  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   44.285    -6.099  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   18.715    -287  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   10    -4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   6.001    -2.981  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   3.130    +1.406  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   3.504    +1.119  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   6    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune