Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Helsingør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Helsingør   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   62.695    -6.481  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   54.253    -6.549  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   57.767    -7.487  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   4.928    +1.006  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   371    +127  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   415    +143  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   96,3    +3,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   527    +922  
Areal (km2) (2020)
39   119    -80  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,0    +1,4  
Antal levendefødte (2019)
478   512    -34  
Antal døde (2019)
557   646    -89  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   63.597    -7.503  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   64.528    -7.882  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   66.112    -8.388  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   254.779    +67.767  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   280.890    +77.620  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   230.615    +58.674  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   351.108    +99.192  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   399.509    +120.693  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   306.315    +79.346  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   1.178    -406  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   4,0    -1,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   214    -85  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   45,0    -3,3  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   3.472    -82  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   7.924    -18  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   36.128    -2.300  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   15.171    -4.081  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,5    +0,5  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,6    +1,5  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   57,6    +2,6  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   24,2    -4,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.908    +147  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   3.896    -468  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   2.663    +535  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.884    +68  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   4.264    -311  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   5.074    -1.013  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   4.215    -991  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   4.200    -1.442  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.788    -286  
Kvinder 90+ år (2020)
619   395    +224  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.981    +182  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   4.074    -257  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   2.907    +1.122  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.779    +113  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   3.885    -248  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   5.027    -1.330  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   3.794    -850  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   3.574    -1.317  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   1.219    -402  
Mænd 90+ år (2020)
211   168    +43  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   32.287    -3.537  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   30.408    -2.944  
Enlige kvinder (2020)
9.481   10.208    -727  
Enlige mænd (2020)
7.546   7.806    -260  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   11.648    -1.997  
Registreret partnerskab (2020)
15   29    -14  
Samlevende par (2020)
1.128   1.377    -249  
Samboende par (2020)
1.645   1.718    -73  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   44.420    -6.037  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   18.275    -444  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   10    -4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   5.437    -2.397  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   3.050    +1.118  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   3.149    +1.364  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   6    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune