Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Helsingør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Helsingør   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   63.399    -4.965  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   54.526    -6.746  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   58.181    -7.505  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   5.218    +2.540  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   385    +253  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   438    +251  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   96,4    +3,3  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   96,4    +3,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   533    +973  
Areal (km2) (2023)
39   119    -80  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,7    +1,4  
Antal levendefødte (2022)
471   529    -58  
Antal døde (2022)
503   768    -265  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   63.316    -4.974  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   63.931    -4.731  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   65.159    -3.859  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   295.306    +82.730  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   326.880    +106.792  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   266.304    +59.537  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   406.842    +127.814  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   463.512    +173.537  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   354.836    +83.796  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   816    -227  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,5    -0,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   80    -1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,3    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   45,6    -4,0  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   3.721    -200  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   7.562    +278  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   36.012    -419  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   16.104    -4.624  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   5,9    +0,1  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   11,9    +1,5  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   56,8    +4,1  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   25,4    -5,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   3.087    -62  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   3.707    -193  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   2.509    +1.027  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   3.197    -11  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   3.844    +46  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   5.207    -1.137  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   4.427    -1.051  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   4.225    -1.298  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   2.117    -597  
Kvinder 90+ år (2023)
515   423    +92  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   3.121    +33  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   3.836    +55  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   2.748    +2.040  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   3.134    +11  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   3.508    +89  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   4.973    -1.189  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   4.053    -1.013  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   3.594    -1.218  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.497    -561  
Mænd 90+ år (2023)
164   192    -28  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   32.743    -3.184  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   30.656    -1.781  
Enlige kvinder (2023)
9.823   10.517    -694  
Enlige mænd (2023)
8.396   8.015    +381  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   11.753    -1.932  
Registreret partnerskab (2023)
14   26    -12  
Samlevende par (2023)
1.204   1.500    -296  
Samboende par (2023)
1.745   1.618    +127  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   43.845    -6.057  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   19.554    +1.092  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   10    -4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   5.028    -1.812  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   2.807    +1.792  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   3.223    +856  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   5    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   8    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune