Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Dragør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Dragør   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   14.569    +42.045  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   13.329    +34.445  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   13.634    +36.849  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   935    +5.196  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   371    +154  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   271    +287  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   97,2    +2,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   796    +663  
Areal (km2) (2021)
39   18    +21  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,6    +0,9  
Antal levendefødte (2020)
500   132    +368  
Antal døde (2020)
597   151    +446  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   14.722    +42.505  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   14.986    +43.148  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   15.572    +44.054  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   322.159    +13.443  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   363.366    +11.845  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   283.680    +15.245  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   437.574    +33.248  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   513.324    +33.161  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   366.837    +33.921  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   301    +695  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,5    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   44    +188  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,7    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   44,5    -2,8  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   987    +2.414  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   2.158    +5.745  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   7.858    +26.282  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   3.566    +7.604  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   6,8    -0,8  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   14,8    -0,8  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   53,9    +6,4  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   24,5    -4,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   852    +2.149  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   910    +2.557  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   351    +2.798  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   715    +2.284  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   1.100    +2.849  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   1.115    +2.913  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   930    +2.304  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   906    +1.933  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   448    +1.056  
Kvinder 90+ år (2021)
581   100    +481  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   917    +2.231  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   972    +2.914  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   391    +3.872  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   616    +2.272  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   1.076    +2.604  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   1.067    +2.641  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   860    +2.116  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   872    +1.411  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   325    +512  
Mænd 90+ år (2021)
194   46    +148  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   7.427    +21.324  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   7.142    +20.721  
Enlige kvinder (2021)
9.433   1.726    +7.707  
Enlige mænd (2021)
7.852   1.277    +6.575  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   3.168    +6.501  
Registreret partnerskab (2021)
14   10    +4  
Samlevende par (2021)
1.162   360    +802  
Samboende par (2021)
1.634   269    +1.365  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   11.224    +26.962  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   3.345    +15.083  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   2    +4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   637    +2.383  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   819    +3.717  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   878    +3.745  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   15    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   15    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   9    +3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune