Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Dragør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Dragør   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   14.569    +43.969  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   13.262    +34.159  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   13.578    +36.774  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   991    +7.195  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   355    +283  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   311    +378  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   96,9    +2,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   798    +708  
Areal (km2) (2023)
39   18    +21  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   82,5    +0,9  
Antal levendefødte (2023)
439   90    +349  
Antal døde (2023)
516   161    +355  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   14.574    +43.768  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   14.734    +44.466  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   15.909    +45.391  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   351.523    +11.876  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   398.333    +2.181  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   307.988    +20.074  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   472.765    +48.745  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   557.878    +35.580  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   393.608    +59.398  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   122    +467  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   1,7    +0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   15    +64  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   45,2    -3,6  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   948    +2.539  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   2.163    +5.622  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   7.767    +27.937  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   3.691    +7.871  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   6,5    -0,5  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   14,8    -1,5  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   53,3    +7,7  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   25,3    -5,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   827    +2.110  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   897    +2.644  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   337    +3.195  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   724    +2.560  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   1.061    +2.735  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   1.092    +2.991  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   915    +2.426  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   930    +1.993  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   539    +1.037  
Kvinder 90+ år (2024)
491   109    +382  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   887    +2.285  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   1.037    +2.796  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   336    +4.452  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   628    +2.668  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   1.007    +2.556  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   1.088    +2.668  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   889    +2.172  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   805    +1.605  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   410    +581  
Mænd 90+ år (2024)
164   51    +113  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   7.431    +22.073  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   7.138    +21.896  
Enlige kvinder (2024)
9.773   1.763    +8.010  
Enlige mænd (2024)
8.525   1.232    +7.293  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   3.153    +6.704  
Registreret partnerskab (2024)
14   7    +7  
Samlevende par (2024)
1.214   391    +823  
Samboende par (2024)
1.696   231    +1.465  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   11.087    +26.176  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   3.482    +17.793  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   2    +4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   641    +2.687  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   688    +4.382  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   702    +3.764  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   15    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   4    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   15    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   9    +3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune