Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Dragør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Dragør   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   14.494    +41.720  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   13.267    +34.437  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   13.562    +36.718  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   932    +5.002  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   365    +133  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   278    +280  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   97,4    +2,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   792    +657  
Areal (km2) (2020)
39   18    +21  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,6    +0,8  
Antal levendefødte (2019)
478   118    +360  
Antal døde (2019)
557   165    +392  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   14.304    +41.790  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   14.466    +42.180  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   14.877    +42.847  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   311.793    +10.753  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   356.895    +1.615  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   269.893    +19.396  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   419.912    +30.388  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   499.870    +20.332  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   345.630    +40.031  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   172    +600  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   2,6    +0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   51    +78  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,8    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   44,4    -2,7  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   956    +2.434  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   2.170    +5.736  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   7.856    +25.972  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   3.512    +7.578  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,6    -0,6  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   15,0    -0,9  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   54,2    +6,0  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   24,2    -4,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   816    +2.239  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   921    +2.507  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   346    +2.852  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   712    +2.240  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   1.096    +2.857  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   1.122    +2.939  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   938    +2.286  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   894    +1.864  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   435    +1.067  
Kvinder 90+ år (2020)
619   92    +527  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   920    +2.243  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   966    +2.851  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   432    +3.597  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   587    +2.305  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   1.085    +2.552  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   1.086    +2.611  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   848    +2.096  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   842    +1.415  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   311    +506  
Mænd 90+ år (2020)
211   45    +166  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   7.372    +21.378  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   7.122    +20.342  
Enlige kvinder (2020)
9.481   1.739    +7.742  
Enlige mænd (2020)
7.546   1.261    +6.285  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   3.154    +6.497  
Registreret partnerskab (2020)
15   11    +4  
Samlevende par (2020)
1.128   345    +783  
Samboende par (2020)
1.645   274    +1.371  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   11.273    +27.110  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   3.221    +14.610  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   2    +4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   634    +2.406  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   799    +3.369  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   1.029    +3.484  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   15    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   15    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   9    +3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune