Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Dragør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Dragør   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   14.609    +43.825  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   13.311    +34.469  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   13.637    +37.039  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   972    +6.786  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   355    +283  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   311    +378  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   97,1    +2,6  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   97,1    +2,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   798    +708  
Areal (km2) (2023)
39   18    +21  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   82,3    +0,8  
Antal levendefødte (2022)
471   106    +365  
Antal døde (2022)
503   162    +341  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   14.574    +43.768  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   14.734    +44.466  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   15.909    +45.391  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   354.007    +24.029  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   402.015    +31.657  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   309.488    +16.353  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   475.482    +59.174  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   561.728    +75.321  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   395.622    +43.010  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   122    +467  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   1,7    +0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   15    +64  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   44,9    -3,3  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   1.004    +2.517  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   2.180    +5.660  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   7.765    +27.828  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   3.660    +7.820  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,9    -0,9  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   14,9    -1,5  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   53,2    +7,7  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   25,1    -5,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   878    +2.147  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   892    +2.622  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   332    +3.204  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   718    +2.468  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   1.073    +2.817  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   1.117    +2.953  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   921    +2.455  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   931    +1.996  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   501    +1.019  
Kvinder 90+ år (2023)
515   116    +399  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   919    +2.235  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   1.021    +2.870  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   326    +4.462  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   643    +2.502  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   1.018    +2.579  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   1.086    +2.698  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   862    +2.178  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   834    +1.542  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   375    +561  
Mænd 90+ år (2023)
164   46    +118  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   7.479    +22.080  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   7.130    +21.745  
Enlige kvinder (2023)
9.823   1.763    +8.060  
Enlige mænd (2023)
8.396   1.203    +7.193  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   3.184    +6.637  
Registreret partnerskab (2023)
14   7    +7  
Samlevende par (2023)
1.204   394    +810  
Samboende par (2023)
1.745   223    +1.522  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   11.130    +26.658  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   3.479    +17.167  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   2    +4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   622    +2.594  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   655    +3.944  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   637    +3.442  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   15    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   4    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   15    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   9    +3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune