Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Viborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Viborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   96.921    -40.707  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   88.020    -40.316  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   89.830    -39.550  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   7.091    -1.157  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   346    +152  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   386    +172  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   80,1    +19,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   69    +1.380  
Areal (km2) (2020)
39   1.409    -1.370  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,5    +0,9  
Antal levendefødte (2019)
478   918    -440  
Antal døde (2019)
557   828    -271  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   99.021    -42.927  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   100.414    -43.768  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   102.536    -44.812  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   229.556    +92.990  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   253.536    +104.974  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   205.555    +83.734  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   315.412    +134.888  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   356.022    +164.180  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   274.766    +110.895  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   1.616    -844  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,5    -0,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   271    -142  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   42,1    -0,4  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   6.066    -2.676  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   13.631    -5.725  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   57.452    -23.624  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   19.772    -8.682  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,3    -0,3  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   14,1    +0,0  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   59,3    +0,9  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   20,4    -0,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   5.223    -2.168  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   6.229    -2.801  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   4.813    -1.615  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   5.267    -2.315  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   6.387    -2.434  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   6.681    -2.620  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   5.906    -2.682  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   4.836    -2.078  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   2.259    -757  
Kvinder 90+ år (2020)
619   554    +65  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   5.448    -2.285  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   6.657    -2.840  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   5.441    -1.412  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   5.513    -2.621  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   6.441    -2.804  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   6.871    -3.174  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   5.928    -2.984  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   4.527    -2.270  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   1.703    -886  
Mænd 90+ år (2020)
211   237    -26  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   48.155    -19.405  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   48.766    -21.302  
Enlige kvinder (2020)
9.481   12.275    -2.794  
Enlige mænd (2020)
7.546   11.752    -4.206  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   18.378    -8.727  
Registreret partnerskab (2020)
15   19    -4  
Samlevende par (2020)
1.128   2.292    -1.164  
Samboende par (2020)
1.645   3.323    -1.678  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   80.900    -42.517  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   16.021    +1.810  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   71    -65  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   9.351    -6.311  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   4.383    -215  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   4.013    +500  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   6    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   9    -8  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   24    -12  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune