Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Viborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Viborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   97.731    -39.297  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   87.738    -39.958  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   89.706    -39.030  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   8.025    -267  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   375    +263  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   446    +243  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   80,4    +19,3  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   80,4    +19,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   69    +1.437  
Areal (km2) (2023)
39   1.409    -1.370  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,8    +1,3  
Antal levendefødte (2022)
471   839    -368  
Antal døde (2022)
503   952    -449  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   97.223    -38.881  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   96.887    -37.687  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   95.919    -34.619  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   259.594    +118.442  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   289.454    +144.218  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   229.894    +95.947  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   355.720    +178.936  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   404.246    +232.803  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   307.465    +131.167  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   1.411    -822  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,7    -0,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   121    -42  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,3    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   42,8    -1,2  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   5.949    -2.428  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   13.205    -5.365  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   57.524    -21.931  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   21.053    -9.573  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,1    -0,1  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   13,5    -0,1  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   58,9    +2,0  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   21,5    -1,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   4.921    -1.896  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   6.378    -2.864  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   4.697    -1.161  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   5.425    -2.239  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   6.218    -2.328  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   6.876    -2.806  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   6.068    -2.692  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   5.035    -2.108  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   2.559    -1.039  
Kvinder 90+ år (2023)
515   560    -45  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   5.249    -2.095  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   6.686    -2.795  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   5.233    -445  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   5.725    -2.580  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   6.104    -2.507  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   6.901    -3.117  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   6.036    -2.996  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   4.884    -2.508  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.902    -966  
Mænd 90+ år (2023)
164   274    -110  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   48.737    -19.178  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   48.994    -20.119  
Enlige kvinder (2023)
9.823   13.053    -3.230  
Enlige mænd (2023)
8.396   12.190    -3.794  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   18.275    -8.454  
Registreret partnerskab (2023)
14   17    -3  
Samlevende par (2023)
1.204   2.390    -1.186  
Samboende par (2023)
1.745   3.241    -1.496  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   80.011    -42.223  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   17.720    +2.926  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   71    -65  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   10.290    -7.074  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   4.372    +227  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   4.319    -240  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   5    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   4    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   9    -9  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   14    -5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune