Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Viborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Viborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   96.679    -40.065  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   87.858    -40.084  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   89.730    -39.247  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   6.949    -818  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   343    +182  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   376    +182  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   80,3    +19,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   69    +1.390  
Areal (km2) (2021)
39   1.409    -1.370  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,9    +0,6  
Antal levendefødte (2020)
500   920    -420  
Antal døde (2020)
597   889    -292  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   96.843    -39.616  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   96.974    -38.840  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   97.089    -37.463  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   235.942    +99.660  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   260.946    +114.265  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   210.967    +87.958  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   324.806    +146.016  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   367.146    +179.339  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   282.515    +118.243  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   1.841    -845  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   3,9    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   367    -135  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,8    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   42,4    -0,7  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   5.996    -2.595  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   13.419    -5.516  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   57.013    -22.873  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   20.251    -9.081  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   6,2    -0,2  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   13,9    +0,1  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   59,0    +1,3  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   20,9    -1,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   5.044    -2.043  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   6.272    -2.805  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   4.712    -1.563  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   5.212    -2.213  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   6.361    -2.412  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   6.706    -2.678  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   5.880    -2.646  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   4.970    -2.131  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   2.327    -823  
Kvinder 90+ år (2021)
581   563    +18  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   5.332    -2.184  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   6.687    -2.801  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   5.319    -1.056  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   5.504    -2.616  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   6.321    -2.641  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   6.821    -3.113  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   5.986    -3.010  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   4.648    -2.365  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   1.749    -912  
Mænd 90+ år (2021)
194   265    -71  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   48.047    -19.296  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   48.632    -20.769  
Enlige kvinder (2021)
9.433   12.409    -2.976  
Enlige mænd (2021)
7.852   11.860    -4.008  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   18.304    -8.635  
Registreret partnerskab (2021)
14   17    -3  
Samlevende par (2021)
1.162   2.311    -1.149  
Samboende par (2021)
1.634   3.294    -1.660  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   80.459    -42.273  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   16.220    +2.208  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   71    -65  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   9.947    -6.927  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   4.476    +60  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   4.191    +432  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   6    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   9    -8  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   24    -12  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune