Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Syddjurs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Syddjurs   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   44.076    +14.462  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   40.402    +7.019  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   41.256    +9.096  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   2.820    +5.366  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   372    +266  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   267    +422  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   72,2    +27,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   64    +1.442  
Areal (km2) (2023)
39   690    -651  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   82,2    +1,2  
Antal levendefødte (2023)
439   372    +67  
Antal døde (2023)
516   510    +6  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   44.520    +13.822  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   46.030    +13.170  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   49.420    +11.880  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   259.512    +103.887  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   286.160    +114.354  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   233.137    +94.925  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   352.364    +169.146  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   395.714    +197.744  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   309.457    +143.549  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   623    -34  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,7    -0,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   42    +37  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   45,9    -4,3  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   2.791    +696  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   5.319    +2.466  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   24.132    +11.572  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   11.834    -272  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   6,3    -0,3  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   12,1    +1,2  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   54,8    +6,2  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   26,8    -7,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   2.255    +682  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   2.462    +1.079  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   1.397    +2.135  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   2.423    +861  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   2.594    +1.202  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   3.216    +867  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   3.250    +91  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   2.904    +19  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   1.381    +195  
Kvinder 90+ år (2024)
491   217    +274  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   2.341    +831  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   2.595    +1.238  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   1.676    +3.112  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   2.303    +993  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   2.605    +958  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   3.113    +643  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   3.157    -96  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   2.855    -445  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   1.186    -195  
Mænd 90+ år (2024)
164   146    +18  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   22.099    +7.405  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   21.977    +7.057  
Enlige kvinder (2024)
9.773   5.687    +4.086  
Enlige mænd (2024)
8.525   5.222    +3.303  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   8.869    +988  
Registreret partnerskab (2024)
14   23    -9  
Samlevende par (2024)
1.214   1.201    +13  
Samboende par (2024)
1.696   1.252    +444  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   35.118    +2.145  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   8.958    +12.317  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   35    -29  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   2.710    +618  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   2.341    +2.729  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   2.223    +2.243  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   5    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   4    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune