Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Syddjurs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Syddjurs   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   43.596    +14.230  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   40.221    +7.717  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   41.060    +9.757  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   2.536    +4.473  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   354    +251  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   227    +380  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   71,7    +28,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   63    +1.420  
Areal (km2) (2022)
39   690    -651  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   81,6    +1,2  
Antal levendefødte (2021)
511   413    +98  
Antal døde (2021)
532   455    +77  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   44.527    +13.598  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   46.239    +13.044  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   49.420    +11.880  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   251.576    +95.024  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   275.311    +115.672  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   227.773    +77.284  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   342.170    +141.948  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   381.283    +186.029  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   302.943    +103.303  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   520    +119  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,6    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   94    +40  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   45,6    -4,1  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   2.722    +778  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   5.352    +2.491  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   24.097    +11.096  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   11.425    -135  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   6,2    -0,1  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   12,3    +1,3  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   55,3    +5,6  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   26,2    -6,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   2.182    +823  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   2.491    +995  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   1.426    +2.047  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   2.308    +778  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   2.744    +1.164  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   3.234    +829  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   3.137    +173  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   2.824    +57  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   1.203    +297  
Kvinder 90+ år (2022)
555   227    +328  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   2.278    +921  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   2.639    +1.187  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   1.716    +3.030  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   2.181    +822  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   2.699    +951  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   3.214    +539  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   3.099    -90  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   2.819    -476  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   1.052    -196  
Mænd 90+ år (2022)
174   123    +51  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   21.776    +7.491  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   21.820    +6.739  
Enlige kvinder (2022)
9.780   5.534    +4.246  
Enlige mænd (2022)
8.355   5.132    +3.223  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   8.776    +931  
Registreret partnerskab (2022)
14   23    -9  
Samlevende par (2022)
1.232   1.156    +76  
Samboende par (2022)
1.682   1.339    +343  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   35.316    +2.795  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   8.280    +11.435  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   35    -29  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   3.416    -265  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   2.761    +2.100  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   3.078    +1.914  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   5    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   4    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune