Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Syddjurs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Syddjurs   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   44.207    +14.227  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   40.519    +7.261  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   41.384    +9.292  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   2.823    +4.935  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   372    +266  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   267    +422  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   71,9    +27,8  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   71,9    +27,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   64    +1.442  
Areal (km2) (2023)
39   690    -651  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   82,1    +1,0  
Antal levendefødte (2022)
471   410    +61  
Antal døde (2022)
503   461    +42  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   44.520    +13.822  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   46.030    +13.170  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   49.420    +11.880  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   270.799    +107.237  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   297.881    +135.791  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   243.875    +81.966  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   366.055    +168.601  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   411.271    +225.778  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   321.132    +117.500  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   623    -34  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,7    -0,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   42    +37  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   45,6    -4,0  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   2.815    +706  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   5.393    +2.447  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   24.366    +11.227  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   11.633    -153  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,4    -0,4  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,2    +1,2  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   55,1    +5,8  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   26,3    -6,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   2.250    +775  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   2.515    +999  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   1.468    +2.068  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   2.395    +791  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   2.683    +1.207  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   3.249    +821  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   3.196    +180  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   2.861    +66  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.297    +223  
Kvinder 90+ år (2023)
515   235    +280  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   2.351    +803  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   2.638    +1.253  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   1.728    +3.060  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   2.310    +835  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   2.627    +970  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   3.193    +591  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   3.150    -110  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.831    -455  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.093    -157  
Mænd 90+ år (2023)
164   137    +27  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   22.149    +7.410  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   22.058    +6.817  
Enlige kvinder (2023)
9.823   5.723    +4.100  
Enlige mænd (2023)
8.396   5.234    +3.162  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   8.860    +961  
Registreret partnerskab (2023)
14   22    -8  
Samlevende par (2023)
1.204   1.181    +23  
Samboende par (2023)
1.745   1.314    +431  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   35.392    +2.396  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   8.815    +11.831  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   35    -29  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   3.325    -109  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   2.413    +2.186  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   2.687    +1.392  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   5    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   4    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune