Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Syddjurs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Syddjurs   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   42.962    +13.252  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   39.564    +8.140  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   40.359    +9.921  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   2.603    +3.331  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   349    +149  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   257    +301  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   71,5    +28,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   62    +1.387  
Areal (km2) (2020)
39   690    -651  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,5    +0,9  
Antal levendefødte (2019)
478   345    +133  
Antal døde (2019)
557   462    +95  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   44.021    +12.073  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   45.257    +11.389  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   47.344    +10.380  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   230.006    +92.540  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   251.374    +107.136  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   208.553    +80.736  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   311.006    +139.294  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   346.942    +173.260  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   274.928    +110.733  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   684    +88  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,5    -0,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   92    +37  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   45,3    -3,6  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.408    +982  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   5.525    +2.381  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   24.109    +9.719  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   10.920    +170  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,6    +0,4  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,9    +1,2  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   56,1    +4,1  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   25,4    -5,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.113    +942  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   2.497    +931  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.476    +1.722  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.136    +816  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.813    +1.140  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   3.245    +816  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   3.064    +160  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.738    +20  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.075    +427  
Kvinder 90+ år (2020)
619   208    +411  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.170    +993  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   2.671    +1.146  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   1.783    +2.246  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.054    +838  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.840    +797  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.209    +488  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   3.092    -148  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.740    -483  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   925    -108  
Mænd 90+ år (2020)
211   113    +98  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   21.365    +7.385  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   21.597    +5.867  
Enlige kvinder (2020)
9.481   5.321    +4.160  
Enlige mænd (2020)
7.546   5.147    +2.399  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   8.777    +874  
Registreret partnerskab (2020)
15   24    -9  
Samlevende par (2020)
1.128   1.065    +63  
Samboende par (2020)
1.645   1.266    +379  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   35.159    +3.224  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   7.803    +10.028  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   35    -29  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   3.345    -305  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.597    +1.571  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.781    +1.732  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune