Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Syddjurs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Syddjurs   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   43.168    +13.446  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   39.841    +7.933  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   40.668    +9.815  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   2.500    +3.631  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   338    +187  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   241    +317  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   71,5    +28,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   63    +1.396  
Areal (km2) (2021)
39   690    -651  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,7    +0,8  
Antal levendefødte (2020)
500   390    +110  
Antal døde (2020)
597   425    +172  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   44.432    +12.795  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   46.128    +12.006  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   49.115    +10.511  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   240.208    +95.394  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   262.724    +112.487  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   217.631    +81.294  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   324.847    +145.975  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   361.181    +185.304  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   288.414    +112.344  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   909    +87  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,6    -1,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   152    +80  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,8    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   45,5    -3,8  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   2.544    +857  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   5.453    +2.450  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   24.030    +10.110  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   11.141    +29  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   5,9    +0,1  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   12,6    +1,4  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   55,7    +4,6  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   25,8    -6,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   2.141    +860  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   2.494    +973  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.396    +1.753  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   2.221    +778  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   2.757    +1.192  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   3.264    +764  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   3.117    +117  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   2.762    +77  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.118    +386  
Kvinder 90+ år (2021)
581   216    +365  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   2.162    +986  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   2.689    +1.197  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   1.743    +2.520  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   2.075    +813  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   2.794    +886  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   3.227    +481  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   3.071    -95  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   2.802    -519  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   997    -160  
Mænd 90+ år (2021)
194   122    +72  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   21.486    +7.265  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   21.682    +6.181  
Enlige kvinder (2021)
9.433   5.377    +4.056  
Enlige mænd (2021)
7.852   5.177    +2.675  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   8.742    +927  
Registreret partnerskab (2021)
14   22    -8  
Samlevende par (2021)
1.162   1.092    +70  
Samboende par (2021)
1.634   1.341    +293  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   35.185    +3.001  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   7.983    +10.445  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   35    -29  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   3.330    -310  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   2.790    +1.746  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   2.984    +1.639  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune