Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Thisted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Thisted   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   43.383    +15.051  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   39.156    +8.624  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   39.727    +10.949  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   3.656    +4.102  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   426    +212  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   417    +272  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   70,4    +29,3  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   70,4    +29,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   40    +1.466  
Areal (km2) (2023)
39   1.072    -1.033  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   80,5    +2,6  
Antal levendefødte (2022)
471   419    +52  
Antal døde (2022)
503   534    -31  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   43.101    +15.241  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   42.805    +16.395  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   41.812    +19.488  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   242.801    +135.235  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   273.146    +160.526  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   211.988    +113.853  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   333.514    +201.142  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   381.753    +255.296  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   284.539    +154.093  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   526    +63  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,1    -0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   23    +56  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   44,8    -3,2  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   2.647    +874  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   5.227    +2.613  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   24.574    +11.019  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   10.935    +545  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,1    -0,1  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,0    +1,4  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   56,6    +4,3  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   25,2    -5,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   2.171    +854  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   2.540    +974  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   1.862    +1.674  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   2.256    +930  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   2.368    +1.522  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   3.056    +1.014  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   3.086    +290  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   2.616    +311  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.256    +264  
Kvinder 90+ år (2023)
515   300    +215  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   2.198    +956  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   2.667    +1.224  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   2.182    +2.606  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   2.439    +706  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   2.485    +1.112  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   3.012    +772  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   3.188    -148  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.632    -256  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   956    -20  
Mænd 90+ år (2023)
164   113    +51  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   21.511    +8.048  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   21.872    +7.003  
Enlige kvinder (2023)
9.823   5.550    +4.273  
Enlige mænd (2023)
8.396   5.538    +2.858  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   8.573    +1.248  
Registreret partnerskab (2023)
14   12    +2  
Samlevende par (2023)
1.204   1.048    +156  
Samboende par (2023)
1.745   1.405    +340  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   35.587    +2.201  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   7.796    +12.850  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   55    -49  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   4.761    -1.545  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   1.431    +3.168  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   1.421    +2.658  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   5    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   5    +3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   6    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   21    -9  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune