Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Thisted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Thisted   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   43.423    +12.791  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   39.774    +7.930  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   40.241    +10.039  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   3.182    +2.752  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   385    +113  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   348    +210  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   70,4    +29,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   40    +1.409  
Areal (km2) (2020)
39   1.074    -1.036  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,2    +2,2  
Antal levendefødte (2019)
478   390    +88  
Antal døde (2019)
557   528    +29  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   43.035    +13.059  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   42.695    +13.951  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   42.029    +15.695  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   213.065    +109.481  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   233.972    +124.538  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   191.844    +97.445  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   292.568    +157.732  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   327.498    +192.704  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   257.112    +128.549  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   790    -18  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,9    -1,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   100    +29  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   44,4    -2,7  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.612    +778  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   5.478    +2.428  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   24.915    +8.913  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   10.418    +672  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,0    +0,0  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,6    +1,5  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   57,4    +2,8  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   24,0    -4,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.231    +824  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   2.541    +887  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.875    +1.323  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.071    +881  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.533    +1.420  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   3.207    +854  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   3.082    +142  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.510    +248  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.155    +347  
Kvinder 90+ år (2020)
619   277    +342  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.178    +985  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   2.754    +1.063  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   2.319    +1.710  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.292    +600  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.582    +1.055  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.203    +494  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   3.200    -256  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.455    -198  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   831    -14  
Mænd 90+ år (2020)
211   127    +84  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   21.482    +7.268  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   21.941    +5.523  
Enlige kvinder (2020)
9.481   5.332    +4.149  
Enlige mænd (2020)
7.546   5.383    +2.163  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   8.762    +889  
Registreret partnerskab (2020)
15   12    +3  
Samlevende par (2020)
1.128   975    +153  
Samboende par (2020)
1.645   1.422    +223  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   36.451    +1.932  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   6.972    +10.859  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   55    -49  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   4.522    -1.482  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   1.561    +2.607  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   1.388    +3.125  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   4    +2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   5    +4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   22    -10  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune