Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Thisted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Thisted   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   43.160    +13.454  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   39.425    +8.349  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   39.932    +10.551  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   3.228    +2.903  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   393    +132  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   355    +203  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   70,7    +29,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   40    +1.419  
Areal (km2) (2021)
39   1.072    -1.033  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   80,4    +2,1  
Antal levendefødte (2020)
500   362    +138  
Antal døde (2020)
597   484    +113  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   42.729    +14.498  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   42.347    +15.787  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   41.609    +18.017  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   222.903    +112.699  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   248.518    +126.693  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   196.741    +102.184  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   306.245    +164.577  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   347.146    +199.339  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   264.470    +136.288  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   854    +142  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,2    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   144    +88  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,7    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   44,7    -3,0  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   2.576    +825  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   5.356    +2.547  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   24.610    +9.530  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   10.618    +552  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   6,0    +0,0  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   12,4    +1,6  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   57,0    +3,3  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   24,6    -4,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   2.182    +819  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   2.526    +941  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.816    +1.333  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   2.106    +893  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   2.503    +1.446  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   3.119    +909  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   3.087    +147  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   2.536    +303  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.208    +296  
Kvinder 90+ år (2021)
581   287    +294  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   2.120    +1.028  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   2.716    +1.170  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   2.244    +2.019  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   2.287    +601  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   2.556    +1.124  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   3.146    +562  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   3.202    -226  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   2.523    -240  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   872    -35  
Mænd 90+ år (2021)
194   124    +70  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   21.370    +7.381  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   21.790    +6.073  
Enlige kvinder (2021)
9.433   5.376    +4.057  
Enlige mænd (2021)
7.852   5.400    +2.452  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   8.663    +1.006  
Registreret partnerskab (2021)
14   12    +2  
Samlevende par (2021)
1.162   1.012    +150  
Samboende par (2021)
1.634   1.423    +211  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   36.083    +2.103  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   7.077    +11.351  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   55    -49  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   4.618    -1.598  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   1.557    +2.979  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   1.346    +3.277  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   4    +2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   5    +4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   22    -10  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune