Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Thisted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Thisted   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   43.089    +14.737  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   39.229    +8.709  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   39.778    +11.039  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   3.311    +3.698  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   406    +199  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   362    +245  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   70,4    +29,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   40    +1.443  
Areal (km2) (2022)
39   1.072    -1.033  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   80,3    +2,5  
Antal levendefødte (2021)
511   410    +101  
Antal døde (2021)
532   542    -10  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   42.892    +15.233  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   42.481    +16.802  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   41.812    +19.488  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   232.629    +113.971  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   255.841    +135.142  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   208.947    +96.110  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   320.294    +163.824  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   357.530    +209.782  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   282.303    +123.943  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   439    +200  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,2    +0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   33    +101  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,2    +0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   44,8    -3,3  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   2.600    +900  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   5.271    +2.572  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   24.461    +10.732  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   10.757    +533  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   6,0    +0,1  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   12,2    +1,4  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   56,8    +4,1  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   25,0    -5,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   2.154    +851  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   2.550    +936  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   1.802    +1.671  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   2.179    +907  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   2.396    +1.512  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   3.085    +978  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   3.083    +227  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   2.581    +300  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   1.213    +287  
Kvinder 90+ år (2022)
555   296    +259  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   2.150    +1.049  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   2.674    +1.152  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   2.197    +2.549  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   2.358    +645  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   2.516    +1.134  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   3.070    +683  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   3.181    -172  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   2.584    -241  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   909    -53  
Mænd 90+ år (2022)
174   111    +63  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   21.339    +7.928  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   21.750    +6.809  
Enlige kvinder (2022)
9.780   5.411    +4.369  
Enlige mænd (2022)
8.355   5.453    +2.902  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   8.564    +1.143  
Registreret partnerskab (2022)
14   12    +2  
Samlevende par (2022)
1.232   1.053    +179  
Samboende par (2022)
1.682   1.429    +253  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   35.791    +2.320  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   7.298    +12.417  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   55    -49  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   4.650    -1.499  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   1.505    +3.356  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   1.404    +3.588  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   5    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   5    +3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   6    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   21    -9  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune