Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Struer Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Struer   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   20.802    +37.024  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   18.681    +29.257  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   19.164    +31.653  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   1.638    +5.371  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   435    +170  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   353    +254  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   77,6    +22,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   85    +1.398  
Areal (km2) (2022)
39   246    -207  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   81,5    +1,3  
Antal levendefødte (2021)
511   168    +343  
Antal døde (2021)
532   255    +277  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   20.486    +37.639  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   20.077    +39.206  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   19.551    +41.749  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   229.130    +117.470  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   253.608    +137.375  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   204.629    +100.428  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   312.404    +171.714  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   350.858    +216.454  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   273.915    +132.331  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   244    +395  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,6    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   33    +101  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   46,3    -4,8  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   1.053    +2.447  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   2.474    +5.369  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   11.581    +23.612  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   5.694    +5.596  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   5,1    +1,0  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   11,9    +1,7  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   55,7    +5,2  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   27,4    -7,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   843    +2.162  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   1.308    +2.178  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   807    +2.666  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   929    +2.157  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   1.208    +2.700  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   1.510    +2.553  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   1.547    +1.763  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   1.431    +1.450  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   596    +904  
Kvinder 90+ år (2022)
555   132    +423  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   940    +2.259  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   1.313    +2.513  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   936    +3.810  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   1.021    +1.982  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   1.246    +2.404  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   1.576    +2.177  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   1.478    +1.531  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   1.375    +968  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   533    +323  
Mænd 90+ år (2022)
174   73    +101  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   10.311    +18.956  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   10.491    +18.068  
Enlige kvinder (2022)
9.780   2.674    +7.106  
Enlige mænd (2022)
8.355   2.638    +5.717  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   4.367    +5.340  
Registreret partnerskab (2022)
14   4    +10  
Samlevende par (2022)
1.232   375    +857  
Samboende par (2022)
1.682   655    +1.027  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   17.249    +20.862  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   3.553    +16.162  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   16    -10  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   1.731    +1.420  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   1.151    +3.710  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   1.125    +3.867  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   6    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   8    -8  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   3    +6  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune