Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Struer Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Struer   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   20.794    +37.640  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   18.446    +29.334  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   18.937    +31.739  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   1.857    +5.901  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   471    +167  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   422    +267  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   77,4    +22,3  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   77,4    +22,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   84    +1.422  
Areal (km2) (2023)
39   246    -207  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,3    +1,8  
Antal levendefødte (2022)
471   168    +303  
Antal døde (2022)
503   267    +236  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   20.465    +37.877  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   19.973    +39.227  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   19.551    +41.749  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   242.635    +135.401  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   272.771    +160.901  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   212.267    +113.574  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   330.936    +203.720  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   377.420    +259.629  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   284.116    +154.516  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   339    +250  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   3,0    -1,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   18    +61  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   46,6    -5,0  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   1.045    +2.476  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   2.460    +5.380  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   11.527    +24.066  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   5.762    +5.718  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   5,0    +1,0  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   11,8    +1,6  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   55,4    +5,5  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   27,7    -8,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   853    +2.172  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   1.285    +2.229  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   818    +2.718  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   894    +2.292  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   1.220    +2.670  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   1.558    +2.512  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   1.488    +1.888  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   1.445    +1.482  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   655    +865  
Kvinder 90+ år (2023)
515   140    +375  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   928    +2.226  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   1.301    +2.590  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   927    +3.861  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   1.005    +2.140  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   1.214    +2.383  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   1.579    +2.205  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   1.448    +1.592  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   1.415    +961  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   551    +385  
Mænd 90+ år (2023)
164   70    +94  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   10.356    +19.203  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   10.438    +18.437  
Enlige kvinder (2023)
9.823   2.774    +7.049  
Enlige mænd (2023)
8.396   2.653    +5.743  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   4.314    +5.507  
Registreret partnerskab (2023)
14   4    +10  
Samlevende par (2023)
1.204   393    +811  
Samboende par (2023)
1.745   639    +1.106  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   17.017    +20.771  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   3.777    +16.869  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   16    -10  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   1.685    +1.531  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   1.081    +3.518  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   925    +3.154  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   6    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   8    -8  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   3    +6  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune