Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Struer Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Struer   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   20.594    +37.944  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   18.203    +29.218  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   18.676    +31.676  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   1.918    +6.268  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
677   499    +178  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
721   432    +289  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2024) (%)
99,7   77,6    +22,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2024)
1.509   84    +1.425  
Areal (km2) (2024)
39   246    -207  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   81,4    +2,0  
Antal levendefødte (2023)
439   132    +307  
Antal døde (2023)
516   237    +279  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   20.465    +37.877  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   19.973    +39.227  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   19.551    +41.749  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   244.086    +119.313  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   273.623    +126.891  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   214.349    +113.713  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   332.380    +189.130  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   377.222    +216.236  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   287.235    +165.771  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
629   281    +348  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,1   2,9    -0,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2024)
75   36    +39  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
0,3   0,4    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   46,9    -5,3  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   1.002    +2.485  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   2.380    +5.405  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   11.360    +24.344  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   5.852    +5.710  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   4,9    +1,1  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   11,6    +1,7  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   55,2    +5,8  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   28,4    -8,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   842    +2.095  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   1.260    +2.281  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   811    +2.721  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   936    +2.348  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   1.138    +2.658  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   1.521    +2.562  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   1.502    +1.839  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   1.456    +1.467  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   692    +884  
Kvinder 90+ år (2024)
491   144    +347  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   904    +2.268  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   1.246    +2.587  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   900    +3.888  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   1.016    +2.280  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   1.151    +2.412  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   1.537    +2.219  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   1.457    +1.604  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   1.417    +993  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   588    +403  
Mænd 90+ år (2024)
164   76    +88  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   10.302    +19.202  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   10.292    +18.742  
Enlige kvinder (2024)
9.773   2.785    +6.988  
Enlige mænd (2024)
8.525   2.649    +5.876  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   4.266    +5.591  
Registreret partnerskab (2024)
14   2    +12  
Samlevende par (2024)
1.214   383    +831  
Samboende par (2024)
1.696   643    +1.053  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   16.761    +20.502  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   3.833    +17.442  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   16    -10  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   1.379    +1.949  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   1.008    +4.062  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   855    +3.611  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   6    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   8    -8  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   3    +6  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune