Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Struer Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Struer   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   21.036    +35.178  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   18.981    +28.723  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   19.471    +30.809  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   1.565    +4.369  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   381    +117  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   363    +195  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   77,5    +22,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   85    +1.364  
Areal (km2) (2020)
39   246    -207  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,2    +1,2  
Antal levendefødte (2019)
478   149    +329  
Antal døde (2019)
557   242    +315  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   20.591    +35.503  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   20.318    +36.328  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   19.910    +37.814  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   213.174    +109.372  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   237.037    +121.473  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   189.394    +99.895  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   290.575    +159.725  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   328.588    +191.614  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   252.693    +132.968  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   384    +388  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   4,1    -1,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   46    +83  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   45,6    -3,9  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   1.063    +2.327  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   2.641    +5.265  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   11.868    +21.960  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   5.464    +5.626  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,1    +0,9  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,6    +1,5  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   56,4    +3,8  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   26,0    -6,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   897    +2.158  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   1.322    +2.106  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   868    +2.330  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   912    +2.040  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   1.297    +2.656  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   1.506    +2.555  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   1.577    +1.647  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   1.372    +1.386  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   561    +941  
Kvinder 90+ år (2020)
619   139    +480  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   991    +2.172  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   1.356    +2.461  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   962    +3.067  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   1.011    +1.881  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   1.354    +2.283  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   1.554    +2.143  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   1.513    +1.431  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   1.298    +959  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   480    +337  
Mænd 90+ år (2020)
211   66    +145  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   10.451    +18.299  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   10.585    +16.879  
Enlige kvinder (2020)
9.481   2.663    +6.818  
Enlige mænd (2020)
7.546   2.558    +4.988  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   4.422    +5.229  
Registreret partnerskab (2020)
15   4    +11  
Samlevende par (2020)
1.128   394    +734  
Samboende par (2020)
1.645   666    +979  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   17.605    +20.778  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   3.431    +14.400  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   16    -10  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   1.637    +1.403  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   1.110    +3.058  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   1.053    +3.460  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune