Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gladsaxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gladsaxe   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   69.262    -13.048  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   54.104    -6.400  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   59.903    -9.623  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   9.359    -3.425  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   565    -67  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   786    -228  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   2.782    -1.333  
Areal (km2) (2020)
39   25    +14  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,4    +2,0  
Antal levendefødte (2019)
478   800    -322  
Antal døde (2019)
557   641    -84  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   71.886    -15.792  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   73.746    -17.100  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   76.361    -18.637  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   250.679    +71.867  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   268.899    +89.611  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   233.127    +56.162  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   344.836    +105.464  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   379.747    +140.455  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   311.207    +74.454  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   1.169    -397  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,3    -0,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   230    -101  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   39,9    +1,8  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   4.970    -1.580  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   9.622    -1.716  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   42.995    -9.167  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   11.675    -585  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   7,2    -1,2  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,9    +0,2  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   62,1    -1,9  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   16,9    +2,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   4.171    -1.116  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   4.057    -629  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   4.244    -1.046  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   4.417    -1.465  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   4.776    -823  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   4.643    -582  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   3.612    -388  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.869    -111  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.590    -88  
Kvinder 90+ år (2020)
619   506    +113  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   4.343    -1.180  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   4.477    -660  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   4.854    -825  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   4.581    -1.689  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   4.715    -1.078  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   4.562    -865  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   3.406    -462  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.413    -156  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   864    -47  
Mænd 90+ år (2020)
211   162    +49  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   34.885    -6.135  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   34.377    -6.913  
Enlige kvinder (2020)
9.481   10.878    -1.397  
Enlige mænd (2020)
7.546   9.537    -1.991  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   11.682    -2.031  
Registreret partnerskab (2020)
15   24    -9  
Samlevende par (2020)
1.128   1.493    -365  
Samboende par (2020)
1.645   2.012    -367  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   42.497    -4.114  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   26.765    -8.934  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   8    -2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   3.720    -680  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   5.948    -1.780  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   5.435    -922  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune