Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gladsaxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gladsaxe   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   69.200    -12.586  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   53.762    -5.988  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   59.777    -9.294  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   9.423    -3.292  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   559    -34  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   803    -245  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   2.779    -1.320  
Areal (km2) (2021)
39   25    +14  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   80,8    +1,7  
Antal levendefødte (2020)
500   748    -248  
Antal døde (2020)
597   680    -83  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   70.269    -13.042  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   71.731    -13.597  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   73.837    -14.211  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   259.311    +76.291  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   278.564    +96.647  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   240.768    +58.157  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   357.810    +113.012  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   394.848    +151.637  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   322.137    +78.621  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   1.544    -548  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,4    -0,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   328    -96  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,9    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   40,0    +1,7  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   5.031    -1.630  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   9.657    -1.754  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   42.739    -8.599  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   11.773    -603  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   7,3    -1,3  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   14,0    +0,0  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   61,8    -1,5  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   17,0    +2,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   4.162    -1.161  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   4.123    -656  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   4.047    -898  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   4.459    -1.460  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   4.815    -866  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   4.617    -589  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   3.641    -407  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   2.934    -95  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.565    -61  
Kvinder 90+ år (2021)
581   481    +100  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   4.324    -1.176  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   4.518    -632  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   4.712    -449  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   4.563    -1.675  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   4.791    -1.111  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   4.513    -805  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   3.459    -483  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   2.435    -152  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   873    -36  
Mænd 90+ år (2021)
194   168    +26  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   34.844    -6.093  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   34.356    -6.493  
Enlige kvinder (2021)
9.433   10.832    -1.399  
Enlige mænd (2021)
7.852   9.526    -1.674  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   11.625    -1.956  
Registreret partnerskab (2021)
14   22    -8  
Samlevende par (2021)
1.162   1.517    -355  
Samboende par (2021)
1.634   2.015    -381  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   41.895    -3.709  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   27.305    -8.877  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   8    -2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   3.787    -767  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   6.131    -1.595  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   6.012    -1.389  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune