Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Læsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Læsø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   1.759    +56.779  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   1.641    +45.780  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   1.664    +48.688  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   95    +8.091  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   464    +174  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   101    +588  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   59,8    +39,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   15    +1.491  
Areal (km2) (2023)
39   122    -83  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   -      
Antal levendefødte (2023)
439   13    +426  
Antal døde (2023)
516   26    +490  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   1.768    +56.574  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   1.751    +57.449  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   1.640    +59.660  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   221.846    +141.553  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   242.411    +158.103  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   201.152    +126.910  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   296.061    +225.449  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   326.431    +267.027  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   265.502    +187.504  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   66    +523  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   5,0    -3,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   1    +78  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   55,2    -13,6  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   62    +3.425  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   133    +7.652  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   816    +34.888  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   748    +10.814  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   3,5    +2,5  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   7,6    +5,7  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   46,4    +14,6  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   42,5    -22,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   57    +2.880  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   67    +3.474  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   50    +3.482  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   47    +3.237  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   78    +3.718  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   127    +3.956  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   181    +3.160  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   172    +2.751  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   91    +1.485  
Kvinder 90+ år (2024)
491   13    +478  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   54    +3.118  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   54    +3.779  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   50    +4.738  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   50    +3.246  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   71    +3.492  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   146    +3.610  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   154    +2.907  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   207    +2.203  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   78    +913  
Mænd 90+ år (2024)
164   12    +152  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   883    +28.621  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   876    +28.158  
Enlige kvinder (2024)
9.773   313    +9.460  
Enlige mænd (2024)
8.525   315    +8.210  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   344    +9.513  
Registreret partnerskab (2024)
14   1    +13  
Samlevende par (2024)
1.214   36    +1.178  
Samboende par (2024)
1.696   57    +1.639  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   1.466    +35.797  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   293    +20.982  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   3    +3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   107    +3.221  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   80    +4.990  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   65    +4.401  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   9    +12  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   9    +12  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   0    +9  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   9    +3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune