Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Læsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Læsø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   1.789    +56.645  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   1.669    +46.111  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   1.688    +48.988  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   101    +7.657  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   464    +174  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   101    +588  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   59,5    +40,2  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   59,5    +40,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   15    +1.491  
Areal (km2) (2023)
39   122    -83  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   -      
Antal levendefødte (2022)
471   6    +465  
Antal døde (2022)
503   40    +463  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   1.768    +56.574  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   1.751    +57.449  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   1.640    +59.660  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   234.684    +143.352  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   262.123    +171.549  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   207.419    +118.422  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   310.041    +224.615  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   346.458    +290.591  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   273.807    +164.825  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   66    +523  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   5,0    -3,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   1    +78  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   54,7    -13,1  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   62    +3.459  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   142    +7.698  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   852    +34.741  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   733    +10.747  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   3,5    +2,5  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   7,9    +5,5  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   47,6    +13,3  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   41,0    -21,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   56    +2.969  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   70    +3.444  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   44    +3.492  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   48    +3.138  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   93    +3.797  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   140    +3.930  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   174    +3.202  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   167    +2.760  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   91    +1.429  
Kvinder 90+ år (2023)
515   13    +502  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   54    +3.100  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   62    +3.829  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   56    +4.732  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   48    +3.097  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   76    +3.521  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   155    +3.629  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   155    +2.885  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   204    +2.172  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   71    +865  
Mænd 90+ år (2023)
164   12    +152  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   896    +28.663  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   893    +27.982  
Enlige kvinder (2023)
9.823   322    +9.501  
Enlige mænd (2023)
8.396   319    +8.077  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   344    +9.477  
Registreret partnerskab (2023)
14   1    +13  
Samlevende par (2023)
1.204   34    +1.170  
Samboende par (2023)
1.745   65    +1.680  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   1.499    +36.289  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   290    +20.356  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   3    +3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   121    +3.095  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   62    +4.537  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   103    +3.976  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   9    +12  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   9    +12  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   0    +9  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   9    +3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune