Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Læsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Læsø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   1.786    +54.428  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   1.677    +46.027  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   1.698    +48.582  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   88    +5.846  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   414    +84  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   78    +480  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   60,8    +38,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   15    +1.434  
Areal (km2) (2020)
39   122    -83  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   78,9    +3,5  
Antal levendefødte (2019)
478   8    +470  
Antal døde (2019)
557   30    +527  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   1.788    +54.306  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   1.774    +54.872  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   1.761    +55.963  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   200.288    +122.258  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   217.297    +141.213  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   183.108    +106.181  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   266.374    +183.926  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   291.127    +229.075  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   241.373    +144.288  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   62    +710  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   8,5    -5,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   3    +126  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   54,1    -12,4  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   56    +3.334  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   157    +7.749  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   861    +32.967  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   712    +10.378  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   3,1    +2,9  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   8,8    +5,3  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   48,2    +12,0  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   39,9    -20,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   49    +3.006  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   78    +3.350  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   40    +3.158  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   48    +2.904  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   105    +3.848  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   135    +3.926  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   178    +3.046  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   171    +2.587  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   80    +1.422  
Kvinder 90+ år (2020)
619   14    +605  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   46    +3.117  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   73    +3.744  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   56    +3.973  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   43    +2.849  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   92    +3.545  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   141    +3.556  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   176    +2.768  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   184    +2.073  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   66    +751  
Mænd 90+ år (2020)
211   11    +200  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   898    +27.852  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   888    +26.576  
Enlige kvinder (2020)
9.481   314    +9.167  
Enlige mænd (2020)
7.546   289    +7.257  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   369    +9.282  
Registreret partnerskab (2020)
15   1    +14  
Samlevende par (2020)
1.128   32    +1.096  
Samboende par (2020)
1.645   52    +1.593  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   1.540    +36.843  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   246    +17.585  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   3    +3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   143    +2.897  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   105    +4.063  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   106    +4.407  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   9    +12  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   0    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   9    +12  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   3    +6  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   6    +6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune