Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Læsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Læsø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   1.769    +56.057  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   1.659    +46.279  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   1.675    +49.142  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   94    +6.915  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   475    +130  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   57    +550  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   59,8    +39,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   15    +1.468  
Areal (km2) (2022)
39   122    -83  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   -      
Antal levendefødte (2021)
511   11    +500  
Antal døde (2021)
532   37    +495  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   1.737    +56.388  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   1.698    +57.585  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   1.640    +59.660  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   215.681    +130.919  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   231.823    +159.160  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   199.744    +105.313  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   287.421    +196.697  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   310.057    +257.255  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   265.071    +141.175  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   68    +571  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   9,5    -7,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   2    +132  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   54,8    -13,3  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   61    +3.439  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   146    +7.697  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   834    +34.359  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   728    +10.562  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   3,4    +2,7  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   8,3    +5,3  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   47,1    +13,8  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   41,2    -21,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   57    +2.948  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   66    +3.420  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   43    +3.430  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   47    +3.039  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   90    +3.818  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   138    +3.925  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   179    +3.131  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   167    +2.714  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   90    +1.410  
Kvinder 90+ år (2022)
555   13    +542  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   48    +3.151  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   69    +3.757  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   50    +4.696  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   43    +2.960  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   79    +3.571  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   153    +3.600  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   149    +2.860  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   204    +2.139  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   70    +786  
Mænd 90+ år (2022)
174   14    +160  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   890    +28.377  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   879    +27.680  
Enlige kvinder (2022)
9.780   324    +9.456  
Enlige mænd (2022)
8.355   316    +8.039  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   348    +9.359  
Registreret partnerskab (2022)
14   1    +13  
Samlevende par (2022)
1.232   30    +1.202  
Samboende par (2022)
1.682   59    +1.623  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   1.507    +36.604  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   262    +19.453  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   3    +3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   148    +3.003  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   112    +4.749  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   128    +4.864  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   9    +12  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   9    +12  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   0    +9  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   9    +3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune