Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ikast-Brande Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ikast-Brande   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   42.540    +15.894  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   36.077    +11.703  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   37.199    +13.477  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   5.341    +2.417  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   593    +45  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   663    +26  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   83,4    +16,3  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   83,4    +16,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   58    +1.448  
Areal (km2) (2023)
39   734    -695  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,3    +1,8  
Antal levendefødte (2022)
471   418    +53  
Antal døde (2022)
503   425    +78  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   42.688    +15.654  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   43.495    +15.705  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   43.783    +17.517  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   251.470    +126.566  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   281.599    +152.073  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   220.275    +105.566  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   345.696    +188.960  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   395.692    +241.357  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   293.963    +144.669  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   537    +52  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,3    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   39    +40  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   42,4    -0,8  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   2.747    +774  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   5.778    +2.062  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   25.126    +10.467  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   8.889    +2.591  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,5    -0,5  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   13,6    -0,2  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   59,1    +1,8  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   20,9    -1,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   2.272    +753  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   2.646    +868  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   1.882    +1.654  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   2.512    +674  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   2.673    +1.217  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   2.880    +1.190  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   2.489    +887  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   2.190    +737  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.016    +504  
Kvinder 90+ år (2023)
515   229    +286  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   2.405    +749  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   2.911    +980  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   2.230    +2.558  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   2.715    +430  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   2.894    +703  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   2.980    +804  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   2.553    +487  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.129    +247  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   838    +98  
Mænd 90+ år (2023)
164   96    +68  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   20.789    +8.770  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   21.751    +7.124  
Enlige kvinder (2023)
9.823   4.971    +4.852  
Enlige mænd (2023)
8.396   5.399    +2.997  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   8.296    +1.525  
Registreret partnerskab (2023)
14   6    +8  
Samlevende par (2023)
1.204   997    +207  
Samboende par (2023)
1.745   1.334    +411  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   33.276    +4.512  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   9.264    +11.382  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   3.437    -221  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   2.269    +2.330  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   2.309    +1.770  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   4    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   6    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune