Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ikast-Brande Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ikast-Brande   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   41.473    +15.141  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   36.176    +11.598  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   37.234    +13.249  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   4.239    +1.892  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   485    +40  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   537    +21  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   83,2    +16,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   57    +1.402  
Areal (km2) (2021)
39   734    -695  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,7    +0,8  
Antal levendefødte (2020)
500   395    +105  
Antal døde (2020)
597   391    +206  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   41.874    +15.353  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   42.392    +15.742  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   43.099    +16.527  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   235.166    +100.436  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   266.648    +108.563  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   202.678    +96.247  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   324.890    +145.932  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   378.482    +168.003  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   269.585    +131.173  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   879    +117  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,4    -0,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   147    +85  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,7    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   42,4    -0,7  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   2.614    +787  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   5.717    +2.186  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   24.531    +9.609  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   8.611    +2.559  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   6,3    -0,3  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   13,8    +0,2  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   59,1    +1,2  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   20,8    -1,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   2.191    +810  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   2.668    +799  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.838    +1.311  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   2.339    +660  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   2.690    +1.259  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   2.855    +1.173  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   2.410    +824  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   2.180    +659  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   930    +574  
Kvinder 90+ år (2021)
581   222    +359  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   2.374    +774  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   2.861    +1.025  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   2.154    +2.109  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   2.513    +375  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   2.872    +808  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   2.947    +761  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   2.520    +456  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   2.067    +216  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   735    +102  
Mænd 90+ år (2021)
194   107    +87  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   20.323    +8.428  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   21.150    +6.713  
Enlige kvinder (2021)
9.433   4.723    +4.710  
Enlige mænd (2021)
7.852   4.969    +2.883  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   8.198    +1.471  
Registreret partnerskab (2021)
14   5    +9  
Samlevende par (2021)
1.162   980    +182  
Samboende par (2021)
1.634   1.372    +262  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   33.571    +4.615  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   7.902    +10.526  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   3.389    -369  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   2.300    +2.236  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   2.208    +2.415  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   8    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune