Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ikast-Brande Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ikast-Brande   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   41.369    +14.845  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   36.288    +11.416  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   37.321    +12.959  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   4.048    +1.886  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   463    +35  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   515    +43  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   83,2    +16,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   56    +1.393  
Areal (km2) (2020)
39   734    -695  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,2    +1,2  
Antal levendefødte (2019)
478   432    +46  
Antal døde (2019)
557   382    +175  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
56.560   41.771    +14.789  
Befolkning i år 2030 (2020)
57.195   42.231    +14.964  
Befolkning i år 2040 (2020)
58.372   42.873    +15.499  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   221.583    +100.963  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   245.689    +112.821  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   196.770    +92.519  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   303.339    +146.961  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   344.161    +176.041  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   261.321    +124.340  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   739    +33  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,7    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   100    +29  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   42,1    -0,4  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.671    +719  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   5.771    +2.135  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   24.480    +9.348  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   8.447    +2.643  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,5    -0,5  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   14,0    +0,1  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   59,2    +1,0  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   20,4    -0,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.264    +791  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   2.628    +800  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.818    +1.380  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.333    +619  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.710    +1.243  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   2.852    +1.209  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   2.403    +821  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.120    +638  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   894    +608  
Kvinder 90+ år (2020)
619   224    +395  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.417    +746  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   2.869    +948  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   2.158    +1.871  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.503    +389  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.879    +758  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   2.956    +741  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   2.514    +430  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.013    +244  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   710    +107  
Mænd 90+ år (2020)
211   104    +107  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   20.246    +8.504  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   21.123    +6.341  
Enlige kvinder (2020)
9.481   4.631    +4.850  
Enlige mænd (2020)
7.546   4.894    +2.652  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   8.243    +1.408  
Registreret partnerskab (2020)
15   5    +10  
Samlevende par (2020)
1.128   988    +140  
Samboende par (2020)
1.645   1.283    +362  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   33.774    +4.609  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   7.595    +10.236  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   3.254    -214  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.230    +1.938  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.138    +2.375  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   8    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune