Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ikast-Brande Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ikast-Brande   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   42.737    +15.801  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   35.951    +11.470  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   37.078    +13.274  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   5.659    +2.527  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   593    +45  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   663    +26  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   83,1    +16,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   58    +1.448  
Areal (km2) (2023)
39   734    -695  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   81,5    +1,9  
Antal levendefødte (2023)
439   408    +31  
Antal døde (2023)
516   415    +101  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   42.688    +15.654  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   43.495    +15.705  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   43.783    +17.517  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   253.249    +110.150  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   286.409    +114.105  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   218.827    +109.235  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   348.055    +173.455  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   401.494    +191.964  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   292.583    +160.423  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   537    +52  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,3    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   39    +40  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   42,7    -1,1  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   2.711    +776  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   5.715    +2.070  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   25.258    +10.446  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   9.053    +2.509  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   6,3    -0,3  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   13,4    -0,1  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   59,1    +1,9  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   21,2    -1,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   2.272    +665  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   2.614    +927  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   1.871    +1.661  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   2.513    +771  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   2.667    +1.129  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   2.842    +1.241  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   2.569    +772  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   2.196    +727  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   1.082    +494  
Kvinder 90+ år (2024)
491   234    +257  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   2.385    +787  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   2.855    +978  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   2.295    +2.493  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   2.783    +513  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   2.894    +669  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   3.000    +756  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   2.544    +517  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   2.139    +271  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   882    +109  
Mænd 90+ år (2024)
164   100    +64  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   20.860    +8.644  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   21.877    +7.157  
Enlige kvinder (2024)
9.773   5.010    +4.763  
Enlige mænd (2024)
8.525   5.482    +3.043  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   8.310    +1.547  
Registreret partnerskab (2024)
14   6    +8  
Samlevende par (2024)
1.214   1.013    +201  
Samboende par (2024)
1.696   1.372    +324  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   33.052    +4.211  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   9.685    +11.590  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   3.187    +141  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   2.134    +2.936  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   2.059    +2.407  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   4    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   6    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune