Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hedensted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hedensted   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   46.773    +9.841  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   42.882    +4.892  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   43.545    +6.938  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   3.228    +2.903  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   428    +97  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   262    +296  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   73,0    +26,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   85    +1.374  
Areal (km2) (2021)
39   551    -512  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   82,0    +0,5  
Antal levendefødte (2020)
500   398    +102  
Antal døde (2020)
597   441    +156  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   47.066    +10.161  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   47.775    +10.359  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   49.606    +10.020  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   239.240    +96.362  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   270.194    +105.017  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   207.827    +91.098  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   331.872    +138.950  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   383.265    +163.220  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   279.717    +121.041  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   792    +204  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   3,4    +0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   103    +129  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,4    +0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   43,0    -1,3  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   2.831    +570  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   6.584    +1.319  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   27.646    +6.494  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   9.712    +1.458  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   6,1    -0,1  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   14,1    -0,1  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   59,1    +1,2  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   20,8    -1,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   2.328    +673  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   3.013    +454  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.838    +1.311  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   2.462    +537  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   3.234    +715  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   3.474    +554  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   2.793    +441  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   2.362    +477  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.125    +379  
Kvinder 90+ år (2021)
581   278    +303  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   2.543    +605  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   3.387    +499  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   2.172    +2.091  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   2.568    +320  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   3.346    +334  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   3.636    +72  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   2.924    +52  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   2.322    -39  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   853    -16  
Mænd 90+ år (2021)
194   115    +79  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   22.907    +5.844  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   23.866    +3.997  
Enlige kvinder (2021)
9.433   4.857    +4.576  
Enlige mænd (2021)
7.852   5.025    +2.827  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   9.701    -32  
Registreret partnerskab (2021)
14   6    +8  
Samlevende par (2021)
1.162   1.138    +24  
Samboende par (2021)
1.634   1.516    +118  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   39.307    -1.121  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   7.466    +10.962  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   36    -30  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   3.471    -451  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   2.916    +1.620  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   2.870    +1.753  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   4    -4  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   8    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune