Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Assens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Assens   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   40.867    +15.747  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   37.872    +9.902  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   38.332    +12.151  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   2.535    +3.596  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   363    +162  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   257    +301  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   71,5    +28,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   80    +1.379  
Areal (km2) (2021)
39   512    -473  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,6    +0,9  
Antal levendefødte (2020)
500   338    +162  
Antal døde (2020)
597   402    +195  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   40.598    +16.629  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   40.601    +17.533  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   40.924    +18.702  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   221.444    +114.158  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   243.366    +131.845  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   199.802    +99.123  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   307.255    +163.567  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   342.739    +203.746  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   272.223    +128.535  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   847    +149  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,5    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   125    +107  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,7    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   44,9    -3,2  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   2.306    +1.095  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   5.263    +2.640  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   23.477    +10.663  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   9.821    +1.349  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   5,6    +0,4  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   12,9    +1,1  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   57,4    +2,9  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   24,0    -4,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   1.933    +1.068  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   2.472    +995  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.583    +1.566  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   1.941    +1.058  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   2.727    +1.222  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   3.118    +910  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   2.754    +480  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   2.453    +386  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.070    +434  
Kvinder 90+ år (2021)
581   277    +304  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   2.056    +1.092  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   2.648    +1.238  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   1.788    +2.475  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   2.038    +850  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   2.678    +1.002  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   3.248    +460  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   2.736    +240  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   2.312    -29  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   884    -47  
Mænd 90+ år (2021)
194   151    +43  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   20.328    +8.423  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   20.539    +7.324  
Enlige kvinder (2021)
9.433   5.081    +4.352  
Enlige mænd (2021)
7.852   4.872    +2.980  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   8.120    +1.549  
Registreret partnerskab (2021)
14   13    +1  
Samlevende par (2021)
1.162   1.046    +116  
Samboende par (2021)
1.634   1.361    +273  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   34.524    +3.662  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   6.343    +12.085  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   29    -23  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   3.136    -116  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   2.386    +2.150  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   2.312    +2.311  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   9    -8  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune