Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Assens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Assens   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   40.965    +15.249  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   38.024    +9.680  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   38.464    +11.816  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   2.501    +3.433  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   351    +147  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   259    +299  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   71,3    +28,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   80    +1.369  
Areal (km2) (2020)
39   512    -473  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,9    +1,5  
Antal levendefødte (2019)
478   322    +156  
Antal døde (2019)
557   433    +124  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   41.340    +14.754  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   41.722    +14.924  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   42.537    +15.187  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   212.415    +110.131  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   230.629    +127.881  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   194.344    +94.945  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   294.795    +155.505  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   325.841    +194.361  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   263.994    +121.667  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   785    -13  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   4,2    -1,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   99    +30  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   44,5    -2,8  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.239    +1.151  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   5.434    +2.472  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   23.724    +10.104  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   9.568    +1.522  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,5    +0,5  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,3    +0,8  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   57,9    +2,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   23,4    -3,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.918    +1.137  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   2.603    +825  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.579    +1.619  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   1.959    +993  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.765    +1.188  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   3.159    +902  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   2.712    +512  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.410    +348  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.031    +471  
Kvinder 90+ år (2020)
619   269    +350  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.065    +1.098  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   2.715    +1.102  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   1.804    +2.225  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.040    +852  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.743    +894  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.270    +427  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   2.682    +262  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.272    -15  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   849    -32  
Mænd 90+ år (2020)
211   120    +91  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   20.405    +8.345  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   20.560    +6.904  
Enlige kvinder (2020)
9.481   5.046    +4.435  
Enlige mænd (2020)
7.546   4.763    +2.783  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   8.143    +1.508  
Registreret partnerskab (2020)
15   14    +1  
Samlevende par (2020)
1.128   1.045    +83  
Samboende par (2020)
1.645   1.371    +274  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   34.800    +3.583  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   6.165    +11.666  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   29    -23  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   2.851    +189  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.248    +1.920  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.123    +2.390  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   9    -8  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune