Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Assens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Assens   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   40.972    +16.854  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   37.754    +10.184  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   38.253    +12.564  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   2.719    +4.290  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   397    +208  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   267    +340  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   71,6    +28,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   80    +1.403  
Areal (km2) (2022)
39   512    -473  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   81,3    +1,5  
Antal levendefødte (2021)
511   346    +165  
Antal døde (2021)
532   503    +29  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   40.898    +17.227  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   41.016    +18.267  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   41.566    +19.734  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   230.366    +116.234  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   251.695    +139.288  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   209.214    +95.843  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   319.669    +164.449  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   354.416    +212.896  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   285.212    +121.034  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   434    +205  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,3    +0,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   50    +84  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   45,0    -3,5  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   2.331    +1.169  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   5.161    +2.682  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   23.575    +11.618  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   9.905    +1.385  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   5,7    +0,4  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   12,6    +1,0  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   57,5    +3,4  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   24,2    -4,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   1.935    +1.070  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   2.421    +1.065  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   1.590    +1.883  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   2.016    +1.070  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   2.640    +1.268  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   3.132    +931  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   2.770    +540  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   2.465    +416  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   1.092    +408  
Kvinder 90+ år (2022)
555   275    +280  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   2.046    +1.153  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   2.593    +1.233  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   1.804    +2.942  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   2.171    +832  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   2.590    +1.060  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   3.276    +477  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   2.760    +249  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   2.344    -1  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   907    -51  
Mænd 90+ år (2022)
174   145    +29  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   20.336    +8.931  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   20.636    +7.923  
Enlige kvinder (2022)
9.780   5.097    +4.683  
Enlige mænd (2022)
8.355   4.950    +3.405  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   8.092    +1.615  
Registreret partnerskab (2022)
14   14    +0  
Samlevende par (2022)
1.232   1.076    +156  
Samboende par (2022)
1.682   1.404    +278  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   34.280    +3.831  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   6.692    +13.023  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   29    -23  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   3.134    +17  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   2.449    +2.412  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   2.537    +2.455  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   9    -9  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune