Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Brøndby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Brøndby   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   35.232    +21.382  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   23.071    +24.703  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   29.500    +20.983  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   5.732    +399  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   563    -38  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   1.064    -506  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   99,8    -0,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   1.678    -219  
Areal (km2) (2021)
39   21    +18  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   79,6    +2,9  
Antal levendefødte (2020)
500   376    +124  
Antal døde (2020)
597   382    +215  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   35.218    +22.009  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   35.455    +22.679  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   35.857    +23.769  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   215.194    +120.408  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   228.973    +146.238  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   202.181    +96.744  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   295.586    +175.236  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   321.365    +225.120  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   271.241    +129.517  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   1.373    -377  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   8,3    -4,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   354    -122  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   2,1    -1,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   41,8    -0,1  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   2.470    +931  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   4.462    +3.441  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   21.467    +12.673  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   6.833    +4.337  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   7,0    -1,0  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   12,7    +1,3  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   60,9    -0,6  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   19,4    +0,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   2.039    +962  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   2.001    +1.466  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.984    +1.165  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   2.291    +708  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   2.249    +1.700  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   2.452    +1.576  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   2.101    +1.133  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   1.677    +1.162  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   948    +556  
Kvinder 90+ år (2021)
581   213    +368  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   2.060    +1.088  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   2.034    +1.852  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   2.085    +2.178  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   2.270    +618  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   2.348    +1.332  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   2.368    +1.340  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   1.938    +1.038  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   1.507    +776  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   584    +253  
Mænd 90+ år (2021)
194   83    +111  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   17.955    +10.796  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   17.277    +10.586  
Enlige kvinder (2021)
9.433   5.641    +3.792  
Enlige mænd (2021)
7.852   4.795    +3.057  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   6.228    +3.441  
Registreret partnerskab (2021)
14   16    -2  
Samlevende par (2021)
1.162   822    +340  
Samboende par (2021)
1.634   835    +799  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   18.449    +19.737  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   16.783    +1.645  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   1.986    +1.034  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   2.550    +1.986  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   2.533    +2.090  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   10    -8  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   2    +7  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune