Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Brøndby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Brøndby   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   35.651    +22.175  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   22.896    +25.042  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   29.610    +21.207  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   6.041    +968  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   600    +5  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   1.094    -487  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   99,8    -0,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   1.698    -215  
Areal (km2) (2022)
39   21    +18  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   79,8    +3,0  
Antal levendefødte (2021)
511   418    +93  
Antal døde (2021)
532   417    +115  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   35.582    +22.543  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   35.896    +23.387  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   36.502    +24.798  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   224.578    +122.022  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   238.307    +152.676  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   211.586    +93.471  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   308.783    +175.335  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   334.301    +233.011  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   284.636    +121.610  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   825    -186  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   5,0    -2,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   207    -73  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   1,2    -0,7  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   41,6    -0,1  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   2.511    +989  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   4.498    +3.345  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   21.754    +13.439  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   6.888    +4.402  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   7,0    -0,9  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   12,6    +1,0  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   61,0    -0,1  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   19,3    +0,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   2.049    +956  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   2.032    +1.454  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   2.080    +1.393  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   2.342    +744  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   2.259    +1.649  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   2.410    +1.653  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   2.129    +1.181  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   1.682    +1.199  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   935    +565  
Kvinder 90+ år (2022)
555   217    +338  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   2.090    +1.109  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   2.036    +1.790  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   2.210    +2.536  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   2.371    +632  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   2.330    +1.320  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   2.343    +1.410  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   1.978    +1.031  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   1.486    +857  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   585    +271  
Mænd 90+ år (2022)
174   87    +87  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   18.135    +11.132  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   17.516    +11.043  
Enlige kvinder (2022)
9.780   5.716    +4.064  
Enlige mænd (2022)
8.355   4.942    +3.413  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   6.191    +3.516  
Registreret partnerskab (2022)
14   15    -1  
Samlevende par (2022)
1.232   841    +391  
Samboende par (2022)
1.682   907    +775  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   18.137    +19.974  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   17.514    +2.201  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   2.066    +1.085  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   2.688    +2.173  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   2.995    +1.997  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   9    -8  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune