Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Brøndby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Brøndby   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   37.128    +21.306  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   23.253    +24.527  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   30.187    +20.489  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   6.941    +817  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   696    -58  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   1.173    -484  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   99,8    -0,1  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   99,8    -0,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   1.768    -262  
Areal (km2) (2023)
39   21    +18  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   79,8    +3,3  
Antal levendefødte (2022)
471   392    +79  
Antal døde (2022)
503   416    +87  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   37.318    +21.024  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   38.396    +20.804  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   36.502    +24.798  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   234.583    +143.453  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   250.730    +182.942  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   219.271    +106.570  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   322.561    +212.095  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   352.129    +284.920  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   294.544    +144.088  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   752    -163  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   4,2    -2,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   91    -12  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,5    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   41,1    +0,5  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   2.626    +895  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   4.606    +3.234  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   22.933    +12.660  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   6.963    +4.517  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   7,1    -1,1  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,4    +1,0  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   61,8    -0,9  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   18,8    +0,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   2.117    +908  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   2.095    +1.419  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   2.347    +1.189  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   2.518    +668  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   2.311    +1.579  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   2.428    +1.642  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   2.164    +1.212  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   1.683    +1.244  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   927    +593  
Kvinder 90+ år (2023)
515   219    +296  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   2.184    +970  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   2.095    +1.796  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   2.448    +2.340  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   2.642    +503  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   2.397    +1.200  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   2.348    +1.436  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   2.031    +1.009  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   1.490    +886  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   593    +343  
Mænd 90+ år (2023)
164   91    +73  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   18.809    +10.750  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   18.319    +10.556  
Enlige kvinder (2023)
9.823   6.013    +3.810  
Enlige mænd (2023)
8.396   5.336    +3.060  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   6.299    +3.522  
Registreret partnerskab (2023)
14   14    +0  
Samlevende par (2023)
1.204   874    +330  
Samboende par (2023)
1.745   1.008    +737  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   18.253    +19.535  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   18.875    +1.771  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   2.050    +1.166  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   2.575    +2.024  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   3.527    +552  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   9    -8  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune