Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Brøndby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Brøndby   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   35.090    +21.124  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   23.280    +24.424  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   29.616    +20.664  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   5.474    +460  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   528    -30  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   1.032    -474  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   99,8    -0,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   1.671    -222  
Areal (km2) (2020)
39   21    +18  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   79,6    +2,8  
Antal levendefødte (2019)
478   393    +85  
Antal døde (2019)
557   392    +165  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   36.100    +19.994  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   36.778    +19.868  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   37.743    +19.981  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   211.029    +111.517  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   225.542    +132.968  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   197.323    +91.966  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   289.474    +160.826  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   316.571    +203.631  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   263.883    +121.778  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   1.023    -251  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   6,2    -3,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   192    -63  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   1,2    -0,7  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   41,7    +0,0  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.462    +928  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   4.461    +3.445  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   21.368    +12.460  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   6.799    +4.291  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   7,0    -1,0  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,7    +1,4  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   60,9    -0,7  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   19,4    +0,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.007    +1.048  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   1.995    +1.433  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   2.006    +1.192  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.227    +725  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.245    +1.708  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   2.486    +1.575  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   2.066    +1.158  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   1.667    +1.091  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   962    +540  
Kvinder 90+ år (2020)
619   208    +411  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.084    +1.079  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   2.023    +1.794  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   2.116    +1.913  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.275    +617  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.270    +1.367  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   2.399    +1.298  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   1.915    +1.029  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   1.472    +785  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   580    +237  
Mænd 90+ år (2020)
211   87    +124  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   17.869    +10.881  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   17.221    +10.243  
Enlige kvinder (2020)
9.481   5.639    +3.842  
Enlige mænd (2020)
7.546   4.744    +2.802  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   6.212    +3.439  
Registreret partnerskab (2020)
15   19    -4  
Samlevende par (2020)
1.128   810    +318  
Samboende par (2020)
1.645   854    +791  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   18.825    +19.558  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   16.265    +1.566  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   2.160    +880  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.681    +1.487  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.272    +2.241  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   10    -8  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   2    +7  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune