Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ringsted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ringsted   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   34.852    +21.362  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   29.939    +17.765  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   31.734    +18.546  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   3.118    +2.816  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   439    +59  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   456    +102  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   81,6    +18,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   118    +1.331  
Areal (km2) (2020)
39   295    -256  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,3    +2,1  
Antal levendefødte (2019)
478   317    +161  
Antal døde (2019)
557   298    +259  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   35.838    +20.256  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   36.685    +19.961  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   38.064    +19.660  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   229.385    +93.161  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   249.846    +108.664  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   209.164    +80.125  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   318.552    +131.748  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   354.687    +165.515  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   282.839    +102.822  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   594    +178  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,4    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   104    +25  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   41,7    +0,0  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.162    +1.228  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   4.598    +3.308  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   21.725    +12.103  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   6.367    +4.723  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,2    -0,2  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,2    +0,9  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   62,3    -2,1  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   18,3    +1,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.811    +1.244  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   2.100    +1.328  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.850    +1.348  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   1.914    +1.038  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.551    +1.402  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   2.590    +1.471  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   1.968    +1.256  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   1.651    +1.107  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   724    +778  
Kvinder 90+ år (2020)
619   150    +469  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   1.869    +1.294  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   2.251    +1.566  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   2.060    +1.969  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.084    +808  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.686    +951  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   2.612    +1.085  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   1.934    +1.010  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   1.466    +791  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   508    +309  
Mænd 90+ år (2020)
211   73    +138  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   17.309    +11.441  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   17.543    +9.921  
Enlige kvinder (2020)
9.481   4.686    +4.795  
Enlige mænd (2020)
7.546   4.553    +2.993  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   6.457    +3.194  
Registreret partnerskab (2020)
15   13    +2  
Samlevende par (2020)
1.128   813    +315  
Samboende par (2020)
1.645   1.173    +472  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   26.150    +12.233  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   8.702    +9.129  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   2.696    +344  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.124    +2.044  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.167    +2.346  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   5    +4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   16    -4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune