Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ringsted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ringsted   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   35.906    +22.528  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   29.998    +17.782  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   31.983    +18.693  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   3.923    +3.835  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   563    +75  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   530    +159  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   81,4    +18,3  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   81,4    +18,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   122    +1.384  
Areal (km2) (2023)
39   295    -256  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   80,8    +2,3  
Antal levendefødte (2022)
471   318    +153  
Antal døde (2022)
503   321    +182  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   36.003    +22.339  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   36.629    +22.571  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   36.995    +24.305  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   262.626    +115.410  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   288.597    +145.075  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   236.768    +89.073  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   363.463    +171.193  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   407.574    +229.475  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   319.579    +119.053  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   548    +41  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,7    -0,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   35    +44  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   42,2    -0,6  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   2.266    +1.255  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   4.498    +3.342  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   22.371    +13.222  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   6.771    +4.709  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,3    -0,3  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,5    +0,9  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   62,3    -1,4  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   18,9    +0,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   1.828    +1.197  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   2.080    +1.434  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   1.854    +1.682  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   2.116    +1.070  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   2.403    +1.487  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   2.691    +1.379  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   2.070    +1.306  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   1.742    +1.185  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   821    +699  
Kvinder 90+ år (2023)
515   156    +359  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   1.964    +1.190  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   2.173    +1.718  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   2.081    +2.707  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   2.355    +790  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   2.559    +1.038  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   2.794    +990  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   2.026    +1.014  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   1.514    +862  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   607    +329  
Mænd 90+ år (2023)
164   72    +92  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   17.761    +11.798  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   18.145    +10.730  
Enlige kvinder (2023)
9.823   4.928    +4.895  
Enlige mænd (2023)
8.396   4.917    +3.479  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   6.583    +3.238  
Registreret partnerskab (2023)
14   12    +2  
Samlevende par (2023)
1.204   858    +346  
Samboende par (2023)
1.745   1.190    +555  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   25.733    +12.055  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   10.173    +10.473  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   2.903    +313  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   2.136    +2.463  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   2.548    +1.531  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   3    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune