Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ringsted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ringsted   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   36.356    +22.182  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   30.052    +17.369  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   32.026    +18.326  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   4.330    +3.856  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   563    +75  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   530    +159  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   81,5    +18,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   122    +1.384  
Areal (km2) (2023)
39   295    -256  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   81,2    +2,2  
Antal levendefødte (2023)
439   319    +120  
Antal døde (2023)
516   345    +171  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   36.003    +22.339  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   36.629    +22.571  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   36.995    +24.305  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   260.260    +103.139  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   287.969    +112.545  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   232.467    +95.595  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   360.008    +161.502  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   406.018    +187.440  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   313.861    +139.145  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
629   586    +43  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,1   3,1    -1,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   35    +44  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   42,3    -0,7  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   2.227    +1.260  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   4.504    +3.281  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   22.719    +12.985  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   6.906    +4.656  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   6,1    -0,1  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   12,4    +0,9  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   62,5    -1,5  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   19,0    +0,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   1.843    +1.094  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   2.105    +1.436  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   1.886    +1.646  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   2.197    +1.087  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   2.360    +1.436  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   2.715    +1.368  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   2.135    +1.206  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   1.723    +1.200  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   855    +721  
Kvinder 90+ år (2024)
491   164    +327  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   1.965    +1.207  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   2.172    +1.661  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   2.089    +2.699  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   2.489    +807  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   2.553    +1.010  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   2.818    +938  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   2.053    +1.008  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   1.514    +896  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   639    +352  
Mænd 90+ år (2024)
164   81    +83  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   17.983    +11.521  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   18.373    +10.661  
Enlige kvinder (2024)
9.773   5.047    +4.726  
Enlige mænd (2024)
8.525   5.104    +3.421  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   6.596    +3.261  
Registreret partnerskab (2024)
14   11    +3  
Samlevende par (2024)
1.214   859    +355  
Samboende par (2024)
1.696   1.207    +489  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   25.648    +11.615  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   10.708    +10.567  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   2.612    +716  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   2.168    +2.902  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   2.416    +2.050  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   3    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune