Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ringsted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ringsted   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   35.141    +22.685  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   29.850    +18.088  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   31.748    +19.069  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   3.393    +3.616  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   498    +107  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   468    +139  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   81,6    +18,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   119    +1.364  
Areal (km2) (2022)
39   295    -256  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   80,8    +2,0  
Antal levendefødte (2021)
511   344    +167  
Antal døde (2021)
532   332    +200  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   35.462    +22.663  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   36.027    +23.256  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   36.995    +24.305  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   248.414    +98.186  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   271.567    +119.416  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   225.336    +79.721  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   345.328    +138.790  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   384.720    +182.592  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   306.065    +100.181  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   460    +179  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,6    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   53    +81  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   42,1    -0,6  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   2.230    +1.270  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   4.477    +3.366  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   21.835    +13.358  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   6.599    +4.691  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   6,3    -0,2  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   12,7    +0,9  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   62,1    -1,2  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   18,8    +0,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   1.791    +1.214  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   2.085    +1.401  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   1.805    +1.668  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   1.979    +1.107  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   2.453    +1.455  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   2.647    +1.416  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   2.021    +1.289  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   1.680    +1.201  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   776    +724  
Kvinder 90+ år (2022)
555   163    +392  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   1.900    +1.299  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   2.188    +1.638  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   2.013    +2.733  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   2.242    +761  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   2.570    +1.080  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   2.709    +1.044  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   1.985    +1.024  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   1.504    +839  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   560    +296  
Mænd 90+ år (2022)
174   70    +104  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   17.400    +11.867  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   17.741    +10.818  
Enlige kvinder (2022)
9.780   4.799    +4.981  
Enlige mænd (2022)
8.355   4.743    +3.612  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   6.469    +3.238  
Registreret partnerskab (2022)
14   14    +0  
Samlevende par (2022)
1.232   842    +390  
Samboende par (2022)
1.682   1.174    +508  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   25.738    +12.373  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   9.403    +10.312  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   2.749    +402  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   2.421    +2.440  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   2.608    +2.384  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   3    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune