Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odsherred Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odsherred   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   32.923    +23.691  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   30.682    +17.092  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   31.194    +19.289  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   1.729    +4.402  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   253    +272  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   272    +286  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   69,2    +30,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   93    +1.366  
Areal (km2) (2021)
39   354    -315  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   79,9    +2,6  
Antal levendefødte (2020)
500   206    +294  
Antal døde (2020)
597   487    +110  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   32.890    +24.337  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   32.926    +25.208  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   32.829    +26.797  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   217.089    +118.513  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   233.164    +142.047  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   201.060    +97.865  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   294.814    +176.008  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   320.930    +225.555  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   268.774    +131.984  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   697    +299  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   5,1    -1,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   141    +91  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   1,0    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   49,1    -7,4  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   1.402    +1.999  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   3.369    +4.534  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   17.748    +16.392  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   10.404    +766  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   4,3    +1,7  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   10,2    +3,8  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   53,9    +6,4  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   31,6    -11,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   1.228    +1.773  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   1.615    +1.852  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.171    +1.978  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   1.248    +1.751  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   1.903    +2.046  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   2.498    +1.530  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   2.854    +380  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   2.675    +164  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.048    +456  
Kvinder 90+ år (2021)
581   211    +370  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   1.213    +1.935  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   1.771    +2.115  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   1.419    +2.844  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   1.373    +1.515  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   1.869    +1.811  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   2.550    +1.158  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   2.678    +298  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   2.616    -333  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   892    -55  
Mænd 90+ år (2021)
194   91    +103  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   16.451    +12.300  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   16.472    +11.391  
Enlige kvinder (2021)
9.433   5.274    +4.159  
Enlige mænd (2021)
7.852   4.995    +2.857  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   6.390    +3.279  
Registreret partnerskab (2021)
14   16    -2  
Samlevende par (2021)
1.162   744    +418  
Samboende par (2021)
1.634   1.007    +627  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   26.653    +11.533  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   6.270    +12.158  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   13    -7  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   2.630    +390  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   1.994    +2.542  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   2.124    +2.499  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   9    -7  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   5    +4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune