Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gribskov Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gribskov   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   41.048    +15.166  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   37.611    +10.093  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   38.450    +11.830  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   2.598    +3.336  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   338    +160  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   295    +263  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   85,0    +14,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   147    +1.302  
Areal (km2) (2020)
39   280    -241  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,8    +1,6  
Antal levendefødte (2019)
478   258    +220  
Antal døde (2019)
557   448    +109  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   41.285    +14.809  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   41.432    +15.214  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   41.912    +15.812  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   245.826    +76.720  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   266.809    +91.701  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   225.079    +64.210  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   330.962    +119.338  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   367.751    +152.451  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   294.585    +91.076  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   559    +213  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   2,9    -0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   72    +57  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   46,8    -5,1  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   1.911    +1.479  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   5.131    +2.775  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   22.912    +10.916  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   11.094    -4  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   4,7    +1,3  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,5    +1,6  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   55,8    +4,4  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   27,0    -7,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.699    +1.356  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   2.441    +987  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.303    +1.895  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   1.688    +1.264  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.715    +1.238  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   3.411    +650  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   2.990    +234  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   3.057    -299  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.010    +492  
Kvinder 90+ år (2020)
619   229    +390  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   1.780    +1.383  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   2.665    +1.152  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   1.641    +2.388  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   1.622    +1.270  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.548    +1.089  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.399    +298  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   2.965    -21  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.869    -612  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   916    -99  
Mænd 90+ år (2020)
211   100    +111  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   20.543    +8.207  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   20.505    +6.959  
Enlige kvinder (2020)
9.481   5.713    +3.768  
Enlige mænd (2020)
7.546   5.154    +2.392  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   8.488    +1.163  
Registreret partnerskab (2020)
15   33    -18  
Samlevende par (2020)
1.128   775    +353  
Samboende par (2020)
1.645   1.066    +579  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   31.692    +6.691  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   9.356    +8.475  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   13    -7  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   3.011    +29  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.808    +1.360  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.746    +1.767  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   3    -3  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune