Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gribskov Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gribskov   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   41.547    +16.887  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   37.571    +10.209  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   38.523    +12.153  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   3.024    +4.734  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   395    +243  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   333    +356  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   85,0    +14,7  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   85,0    +14,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   149    +1.357  
Areal (km2) (2023)
39   280    -241  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,7    +1,4  
Antal levendefødte (2022)
471   301    +170  
Antal døde (2022)
503   504    -1  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   41.267    +17.075  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   41.381    +17.819  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   42.304    +18.996  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   279.617    +98.419  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   308.219    +125.453  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   251.604    +74.237  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   378.240    +156.416  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   427.414    +209.635  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   330.121    +108.511  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   392    +197  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   1,8    +0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   26    +53  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   47,7    -6,1  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   2.066    +1.455  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   4.732    +3.108  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   22.948    +12.645  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   11.801    -321  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   5,0    +1,0  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   11,4    +2,0  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   55,2    +5,7  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   28,4    -8,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   1.684    +1.341  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   2.327    +1.187  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   1.341    +2.195  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   1.807    +1.379  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   2.464    +1.426  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   3.428    +642  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   3.199    +177  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   3.105    -178  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.275    +245  
Kvinder 90+ år (2023)
515   251    +264  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   1.838    +1.316  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   2.455    +1.436  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   1.602    +3.186  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   1.880    +1.265  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   2.272    +1.325  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   3.366    +418  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   3.108    -68  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.876    -500  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.170    -234  
Mænd 90+ år (2023)
164   99    +65  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   20.881    +8.678  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   20.666    +8.209  
Enlige kvinder (2023)
9.823   6.028    +3.795  
Enlige mænd (2023)
8.396   5.252    +3.144  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   8.595    +1.226  
Registreret partnerskab (2023)
14   32    -18  
Samlevende par (2023)
1.204   863    +341  
Samboende par (2023)
1.745   1.064    +681  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   31.185    +6.603  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   10.362    +10.284  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   13    -7  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   2.929    +287  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   2.706    +1.893  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   3.022    +1.057  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   4    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   3    -3  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune