Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gribskov Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gribskov   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   41.147    +16.679  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   37.540    +10.398  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   38.446    +12.371  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   2.701    +4.308  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   373    +232  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   284    +323  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   84,9    +14,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   147    +1.336  
Areal (km2) (2022)
39   280    -241  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   81,6    +1,2  
Antal levendefødte (2021)
511   306    +205  
Antal døde (2021)
532   494    +38  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   41.171    +16.954  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   41.478    +17.805  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   42.304    +18.996  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   265.910    +80.690  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   290.673    +100.310  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   241.491    +63.566  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   360.873    +123.245  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   403.465    +163.847  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   318.874    +87.372  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   383    +256  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,0    +0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   66    +68  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   47,5    -6,0  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   2.037    +1.463  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   4.812    +3.031  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   22.773    +12.420  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   11.525    -235  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   5,0    +1,1  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   11,7    +1,9  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   55,3    +5,6  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   28,0    -8,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   1.656    +1.349  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   2.336    +1.150  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   1.270    +2.203  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   1.752    +1.334  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   2.564    +1.344  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   3.422    +641  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   3.099    +211  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   3.113    -232  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   1.136    +364  
Kvinder 90+ år (2022)
555   244    +311  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   1.821    +1.378  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   2.504    +1.322  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   1.563    +3.183  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   1.787    +1.216  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   2.400    +1.250  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   3.365    +388  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   3.054    -45  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   2.890    -547  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   1.068    -212  
Mænd 90+ år (2022)
174   103    +71  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   20.592    +8.675  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   20.555    +8.004  
Enlige kvinder (2022)
9.780   5.828    +3.952  
Enlige mænd (2022)
8.355   5.212    +3.143  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   8.517    +1.190  
Registreret partnerskab (2022)
14   31    -17  
Samlevende par (2022)
1.232   861    +371  
Samboende par (2022)
1.682   1.086    +596  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   31.297    +6.814  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   9.850    +9.865  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   13    -7  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   3.229    -78  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   3.100    +1.761  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   3.276    +1.716  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   4    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   3    -3  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune