Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Bornholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Bornholm   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   39.602    +18.832  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   36.225    +11.555  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   36.701    +13.975  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   2.901    +4.857  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   388    +250  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   345    +344  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   76,4    +23,3  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   76,4    +23,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   67    +1.439  
Areal (km2) (2023)
39   589    -550  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   80,0    +3,1  
Antal levendefødte (2022)
471   268    +203  
Antal døde (2022)
503   569    -66  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   39.286    +19.056  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   39.183    +20.017  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   40.053    +21.247  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   227.365    +150.671  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   244.329    +189.343  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   210.999    +114.842  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   312.510    +222.146  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   339.246    +297.803  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   286.725    +151.907  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   614    -25  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,5    -0,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   16    +63  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   48,6    -7,0  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   1.948    +1.573  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   4.219    +3.621  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   21.296    +14.297  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   12.139    -659  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   4,9    +1,1  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   10,7    +2,7  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   53,8    +7,1  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   30,7    -11,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   1.622    +1.403  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   1.952    +1.562  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   1.359    +2.177  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   1.823    +1.363  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   2.225    +1.665  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   3.054    +1.016  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   3.295    +81  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   3.006    -79  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.420    +100  
Kvinder 90+ år (2023)
515   308    +207  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   1.773    +1.381  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   2.039    +1.852  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   1.508    +3.280  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   1.817    +1.328  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   2.136    +1.461  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   2.898    +886  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   3.197    -157  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.922    -546  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.111    -175  
Mænd 90+ år (2023)
164   137    +27  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   20.064    +9.495  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   19.538    +9.337  
Enlige kvinder (2023)
9.823   6.642    +3.181  
Enlige mænd (2023)
8.396   5.689    +2.707  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   7.571    +2.250  
Registreret partnerskab (2023)
14   15    -1  
Samlevende par (2023)
1.204   903    +301  
Samboende par (2023)
1.745   1.208    +537  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   30.399    +7.389  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   9.203    +11.443  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   21    -15  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   3.834    -618  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   1.248    +3.351  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   1.232    +2.847  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   3    -3  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune