Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Bornholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Bornholm   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   39.332    +19.206  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   35.878    +11.543  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   36.347    +14.005  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   2.985    +5.201  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
677   419    +258  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
721   340    +381  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2024) (%)
99,7   75,8    +23,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2024)
1.509   67    +1.442  
Areal (km2) (2024)
39   589    -550  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   80,6    +2,8  
Antal levendefødte (2023)
439   256    +183  
Antal døde (2023)
516   580    -64  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   39.286    +19.056  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   39.183    +20.017  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   40.053    +21.247  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   226.145    +137.254  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   243.753    +156.761  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   209.172    +118.890  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   311.362    +210.148  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   338.387    +255.071  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   285.312    +167.694  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
629   597    +32  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,1   3,5    -1,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2024)
75   27    +48  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   48,8    -7,2  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   1.948    +1.539  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   4.159    +3.626  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   20.996    +14.708  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   12.229    -667  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   5,0    +1,0  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   10,6    +2,7  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   53,4    +7,6  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   31,1    -11,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   1.612    +1.325  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   1.892    +1.649  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   1.333    +2.199  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   1.872    +1.412  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   2.155    +1.641  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   2.975    +1.108  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   3.256    +85  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   3.019    -96  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   1.492    +84  
Kvinder 90+ år (2024)
491   317    +174  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   1.764    +1.408  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   2.034    +1.799  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   1.461    +3.327  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   1.844    +1.452  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   2.090    +1.473  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   2.825    +931  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   3.156    -95  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   2.942    -532  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   1.147    -156  
Mænd 90+ år (2024)
164   146    +18  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   19.923    +9.581  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   19.409    +9.625  
Enlige kvinder (2024)
9.773   6.657    +3.116  
Enlige mænd (2024)
8.525   5.724    +2.801  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   7.432    +2.425  
Registreret partnerskab (2024)
14   16    -2  
Samlevende par (2024)
1.214   890    +324  
Samboende par (2024)
1.696   1.209    +487  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   29.996    +7.267  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   9.336    +11.939  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   21    -15  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   3.452    -124  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   1.134    +3.936  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   1.061    +3.405  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   3    -3  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune