Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Bornholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Bornholm   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   39.545    +18.281  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   36.486    +11.452  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   36.943    +13.874  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   2.602    +4.407  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   364    +241  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   294    +313  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   76,6    +23,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   67    +1.416  
Areal (km2) (2022)
39   589    -550  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   79,7    +3,1  
Antal levendefødte (2021)
511   292    +219  
Antal døde (2021)
532   560    -28  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   39.528    +18.597  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   39.716    +19.567  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   40.053    +21.247  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   218.783    +127.817  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   234.671    +156.312  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   203.425    +101.632  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   300.997    +183.121  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   326.030    +241.282  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   276.801    +129.445  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   588    +51  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   3,5    -1,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   49    +85  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   48,6    -7,1  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   1.941    +1.559  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   4.239    +3.604  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   21.359    +13.834  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   12.006    -716  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   4,9    +1,2  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   10,7    +2,9  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   54,0    +6,9  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   30,4    -10,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   1.617    +1.388  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   1.938    +1.548  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   1.369    +2.104  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   1.769    +1.317  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   2.259    +1.649  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   3.102    +961  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   3.308    +2  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   2.946    -65  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   1.381    +119  
Kvinder 90+ år (2022)
555   303    +252  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   1.744    +1.455  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   2.064    +1.762  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   1.522    +3.224  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   1.761    +1.242  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   2.192    +1.458  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   2.947    +806  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   3.252    -243  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   2.915    -572  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   1.028    -172  
Mænd 90+ år (2022)
174   128    +46  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   19.992    +9.275  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   19.553    +9.006  
Enlige kvinder (2022)
9.780   6.556    +3.224  
Enlige mænd (2022)
8.355   5.687    +2.668  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   7.581    +2.126  
Registreret partnerskab (2022)
14   15    -1  
Samlevende par (2022)
1.232   899    +333  
Samboende par (2022)
1.682   1.254    +428  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   30.729    +7.382  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   8.816    +10.899  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   21    -15  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   4.273    -1.122  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   1.368    +3.493  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   1.457    +3.535  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   3    -3  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune