Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Bornholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Bornholm   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   39.570    +17.044  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   36.617    +11.157  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   37.056    +13.427  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   2.514    +3.617  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   338    +187  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   297    +261  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   76,5    +23,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   67    +1.392  
Areal (km2) (2021)
39   589    -550  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   79,6    +2,9  
Antal levendefødte (2020)
500   285    +215  
Antal døde (2020)
597   575    +22  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   39.652    +17.575  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   39.913    +18.221  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   40.267    +19.359  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   211.258    +124.344  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   229.343    +145.868  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   193.806    +105.119  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   291.198    +179.624  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   319.427    +227.058  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   263.957    +136.801  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   1.117    -121  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   6,7    -3,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   127    +105  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,8    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   48,4    -6,7  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   1.925    +1.476  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   4.273    +3.630  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   21.518    +12.622  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   11.854    -684  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   4,9    +1,1  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   10,8    +3,2  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   54,4    +5,9  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   30,0    -10,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   1.570    +1.431  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   1.992    +1.475  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.374    +1.775  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   1.727    +1.272  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   2.333    +1.616  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   3.090    +938  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   3.304    -70  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   2.925    -86  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.337    +167  
Kvinder 90+ år (2021)
581   315    +266  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   1.716    +1.432  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   2.117    +1.769  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   1.554    +2.709  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   1.724    +1.164  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   2.235    +1.445  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   3.008    +700  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   3.277    -301  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   2.858    -575  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   986    -149  
Mænd 90+ år (2021)
194   128    +66  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   19.967    +8.784  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   19.603    +8.260  
Enlige kvinder (2021)
9.433   6.508    +2.925  
Enlige mænd (2021)
7.852   5.685    +2.167  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   7.638    +2.031  
Registreret partnerskab (2021)
14   15    -1  
Samlevende par (2021)
1.162   885    +277  
Samboende par (2021)
1.634   1.235    +399  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   30.999    +7.187  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   8.571    +9.857  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   21    -15  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   4.301    -1.281  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   1.319    +3.217  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   1.509    +3.114  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   13    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune