Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aabenraa Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Aabenraa   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   58.761    -2.547  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   50.264    -2.560  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   52.451    -2.171  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   6.310    -376  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   704    -206  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   370    +188  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   80,2    +19,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   62    +1.387  
Areal (km2) (2020)
39   941    -902  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,7    +1,7  
Antal levendefødte (2019)
478   540    -62  
Antal døde (2019)
557   647    -90  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   58.874    -2.780  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   58.950    -2.304  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   59.050    -1.326  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   213.650    +108.896  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   234.490    +124.020  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   193.055    +96.234  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   295.932    +154.368  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   330.865    +189.337  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   261.412    +124.249  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   1.022    -250  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,8    -1,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   195    -66  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   44,3    -2,6  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   3.367    +23  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   7.522    +384  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   34.028    -200  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   13.844    -2.754  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,7    +0,3  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,8    +1,3  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   57,9    +2,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   23,6    -3,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.861    +194  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   3.672    -244  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   2.623    +575  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.878    +74  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   3.684    +269  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   4.394    -333  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   4.017    -793  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   3.436    -678  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.543    -41  
Kvinder 90+ år (2020)
619   346    +273  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.913    +250  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   3.764    +53  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   2.864    +1.165  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.985    -93  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   3.716    -79  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   4.425    -728  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   4.031    -1.087  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   3.281    -1.024  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   1.185    -368  
Mænd 90+ år (2020)
211   143    +68  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   29.454    -704  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   29.307    -1.843  
Enlige kvinder (2020)
9.481   7.897    +1.584  
Enlige mænd (2020)
7.546   7.269    +277  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   11.537    -1.886  
Registreret partnerskab (2020)
15   18    -3  
Samlevende par (2020)
1.128   1.274    -146  
Samboende par (2020)
1.645   1.966    -321  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   46.340    -7.957  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   12.421    +5.410  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   21    -15  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   5.387    -2.347  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.562    +1.606  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.215    +2.298  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   3    -3  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   8    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   23    -11  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune