Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vordingborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vordingborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   45.352    +12.474  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   41.620    +6.318  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   42.477    +8.340  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   2.875    +4.134  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   357    +248  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   277    +330  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   72,8    +26,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   73    +1.410  
Areal (km2) (2022)
39   620    -581  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   79,4    +3,4  
Antal levendefødte (2021)
511   302    +209  
Antal døde (2021)
532   647    -115  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   44.964    +13.161  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   44.547    +14.736  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   44.054    +17.246  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   230.034    +116.566  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   245.199    +145.784  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   215.224    +89.833  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   314.816    +169.302  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   340.199    +227.113  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   290.028    +116.218  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   643    -4  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   3,2    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   119    +15  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   47,5    -6,0  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   2.127    +1.373  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   4.979    +2.864  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   25.395    +9.798  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   12.851    -1.561  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   4,7    +1,4  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   11,0    +2,6  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   56,0    +4,9  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   28,3    -8,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   1.762    +1.243  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   2.486    +1.000  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   1.701    +1.772  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   2.003    +1.083  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   2.603    +1.305  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   3.497    +566  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   3.630    -320  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   3.307    -426  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   1.400    +100  
Kvinder 90+ år (2022)
555   297    +258  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   1.916    +1.283  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   2.517    +1.309  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   2.130    +2.616  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   2.112    +891  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   2.628    +1.022  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   3.459    +294  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   3.526    -517  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   3.156    -813  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   1.080    -224  
Mænd 90+ år (2022)
174   142    +32  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   22.686    +6.581  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   22.666    +5.893  
Enlige kvinder (2022)
9.780   7.355    +2.425  
Enlige mænd (2022)
8.355   6.934    +1.421  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   8.241    +1.466  
Registreret partnerskab (2022)
14   32    -18  
Samlevende par (2022)
1.232   1.050    +182  
Samboende par (2022)
1.682   1.546    +136  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   35.543    +2.568  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   9.809    +9.906  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   27    -21  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   3.772    -621  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   2.545    +2.316  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   2.651    +2.341  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   8    -7  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   12    -3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune