Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Randers Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Randers   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   97.805    -41.591  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   88.921    -41.217  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   91.603    -41.323  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   6.202    -268  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   277    +221  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   357    +201  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   88,1    +11,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   131    +1.318  
Areal (km2) (2020)
39   748    -709  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,0    +2,4  
Antal levendefødte (2019)
478   978    -500  
Antal døde (2019)
557   968    -411  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   99.770    -43.676  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   101.554    -44.908  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   104.551    -46.827  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   216.009    +106.537  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   237.001    +121.509  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   195.221    +94.068  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   298.476    +151.824  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   335.136    +185.066  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   262.174    +123.487  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   1.955    -1.183  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   4,2    -1,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   345    -216  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   42,4    -0,7  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   5.993    -2.603  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   12.369    -4.463  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   59.214    -25.386  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   20.229    -9.139  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,1    -0,1  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,6    +1,5  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   60,5    -0,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   20,7    -1,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   4.934    -1.879  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   5.840    -2.412  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   5.738    -2.540  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   5.314    -2.362  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   6.586    -2.633  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   6.728    -2.667  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   5.703    -2.479  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   5.170    -2.412  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   2.292    -790  
Kvinder 90+ år (2020)
619   566    +53  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   5.205    -2.042  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   6.048    -2.231  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   6.117    -2.088  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   5.581    -2.689  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   6.736    -3.099  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   7.020    -3.323  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   5.522    -2.578  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   4.782    -2.525  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   1.673    -856  
Mænd 90+ år (2020)
211   250    -39  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   48.871    -20.121  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   48.934    -21.470  
Enlige kvinder (2020)
9.481   14.057    -4.576  
Enlige mænd (2020)
7.546   13.211    -5.665  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   17.289    -7.638  
Registreret partnerskab (2020)
15   22    -7  
Samlevende par (2020)
1.128   2.471    -1.343  
Samboende par (2020)
1.645   3.795    -2.150  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   80.678    -42.295  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   17.127    +704  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   55    -49  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   11.409    -8.369  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   4.157    +11  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   4.167    +346  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   8    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   14    -5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune