Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Randers Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Randers   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   99.974    -41.436  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   89.496    -42.075  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   92.466    -42.114  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   7.508    +678  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   340    +298  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   413    +276  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   88,0    +11,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   134    +1.372  
Areal (km2) (2023)
39   748    -709  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   80,6    +2,8  
Antal levendefødte (2023)
439   974    -535  
Antal døde (2023)
516   1.110    -594  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   100.666    -42.324  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   103.527    -44.327  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   105.449    -44.149  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   245.645    +117.754  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   274.340    +126.174  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   217.264    +110.798  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   340.816    +180.694  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   388.567    +204.891  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   293.586    +159.420  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   1.649    -1.060  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   3,0    -1,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   147    -68  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,3    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   43,0    -1,4  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   6.243    -2.756  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   12.027    -4.242  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   60.409    -24.705  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   21.295    -9.733  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   6,2    -0,2  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   12,0    +1,3  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   60,4    +0,6  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   21,3    -1,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   5.013    -2.076  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   5.729    -2.188  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   5.621    -2.089  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   5.955    -2.671  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   6.164    -2.368  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   7.052    -2.969  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   5.956    -2.615  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   5.341    -2.418  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   2.754    -1.178  
Kvinder 90+ år (2024)
491   541    -50  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   5.377    -2.205  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   5.830    -1.997  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   5.735    -947  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   6.348    -3.052  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   6.347    -2.784  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   7.256    -3.500  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   5.762    -2.701  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   4.859    -2.449  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   2.094    -1.103  
Mænd 90+ år (2024)
164   240    -76  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   50.126    -20.622  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   49.848    -20.814  
Enlige kvinder (2024)
9.773   15.045    -5.272  
Enlige mænd (2024)
8.525   14.011    -5.486  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   17.308    -7.451  
Registreret partnerskab (2024)
14   21    -7  
Samlevende par (2024)
1.214   2.666    -1.452  
Samboende par (2024)
1.696   3.666    -1.970  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   80.143    -42.880  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   19.831    +1.444  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   55    -49  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   10.588    -7.260  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   3.841    +1.229  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   4.011    +455  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   7    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   5    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   4    -4  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune