Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Randers Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Randers   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   98.190    -41.576  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   89.068    -41.294  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   91.806    -41.323  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   6.384    -253  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   290    +235  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   360    +198  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   88,2    +11,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   131    +1.328  
Areal (km2) (2021)
39   748    -709  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   80,4    +2,1  
Antal levendefødte (2020)
500   973    -473  
Antal døde (2020)
597   957    -360  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   98.946    -41.719  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   100.349    -42.215  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   102.920    -43.294  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   222.865    +112.737  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   244.419    +130.792  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   201.573    +97.352  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   308.386    +162.436  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   345.582    +200.903  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   271.641    +129.117  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   2.235    -1.239  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,8    -1,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   434    -202  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,9    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   42,6    -0,9  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   6.072    -2.671  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   12.210    -4.307  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   59.377    -25.237  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   20.531    -9.361  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   6,2    -0,2  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   12,4    +1,6  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   60,5    -0,2  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   20,9    -1,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   4.894    -1.893  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   5.828    -2.361  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   5.742    -2.593  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   5.421    -2.422  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   6.453    -2.504  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   6.848    -2.820  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   5.685    -2.451  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   5.268    -2.429  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   2.397    -893  
Kvinder 90+ år (2021)
581   563    +18  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   5.204    -2.056  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   5.973    -2.087  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   6.038    -1.775  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   5.758    -2.870  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   6.635    -2.955  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   7.070    -3.362  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   5.509    -2.533  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   4.893    -2.610  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   1.755    -918  
Mænd 90+ år (2021)
194   256    -62  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   49.099    -20.348  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   49.091    -21.228  
Enlige kvinder (2021)
9.433   14.281    -4.848  
Enlige mænd (2021)
7.852   13.382    -5.530  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   17.297    -7.628  
Registreret partnerskab (2021)
14   21    -7  
Samlevende par (2021)
1.162   2.523    -1.361  
Samboende par (2021)
1.634   3.803    -2.169  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   80.526    -42.340  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   17.664    +764  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   55    -49  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   11.482    -8.462  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   4.247    +289  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   4.328    +295  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   8    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   14    -5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune