Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Allerød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Allerød   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   25.893    +30.721  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   23.342    +24.432  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   24.264    +26.219  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   1.629    +4.502  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   288    +237  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   341    +217  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   94,3    +5,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   384    +1.075  
Areal (km2) (2021)
39   67    -28  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   83,2    -0,7  
Antal levendefødte (2020)
500   239    +261  
Antal døde (2020)
597   217    +380  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   26.810    +30.417  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   27.980    +30.154  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   30.128    +29.498  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   319.855    +15.747  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   361.178    +14.033  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   280.868    +18.057  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   437.980    +32.842  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   511.981    +34.504  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   368.163    +32.595  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   385    +611  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   3,0    +0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   84    +148  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,7    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   42,6    -0,9  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   1.853    +1.548  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   3.985    +3.918  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   14.627    +19.513  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   5.428    +5.742  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   7,2    -1,2  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   15,4    -1,4  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   56,5    +3,8  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   21,0    -1,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   1.550    +1.451  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   1.875    +1.592  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   752    +2.397  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   1.367    +1.632  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   1.909    +2.040  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   2.059    +1.969  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   1.410    +1.824  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   1.477    +1.362  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   680    +824  
Kvinder 90+ år (2021)
581   136    +445  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   1.607    +1.541  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   1.940    +1.946  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   837    +3.426  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   1.315    +1.573  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   1.729    +1.951  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   2.009    +1.699  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   1.382    +1.594  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   1.268    +1.015  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   519    +318  
Mænd 90+ år (2021)
194   72    +122  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   13.215    +15.536  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   12.678    +15.185  
Enlige kvinder (2021)
9.433   2.754    +6.679  
Enlige mænd (2021)
7.852   1.996    +5.856  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   5.812    +3.857  
Registreret partnerskab (2021)
14   10    +4  
Samlevende par (2021)
1.162   510    +652  
Samboende par (2021)
1.634   479    +1.155  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   19.419    +18.767  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   6.474    +11.954  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   5    +1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   1.265    +1.755  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   1.527    +3.009  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   1.675    +2.948  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   5    +1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune