Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederikshavn Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Frederikshavn   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   59.039    -2.425  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   54.000    -6.226  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   54.837    -4.354  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   4.202    +1.929  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   387    +138  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   325    +233  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   87,3    +12,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   91    +1.368  
Areal (km2) (2021)
39   652    -613  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   80,6    +1,9  
Antal levendefødte (2020)
500   465    +35  
Antal døde (2020)
597   739    -142  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   58.134    -907  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   57.289    +845  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   55.765    +3.861  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   221.881    +113.721  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   244.560    +130.651  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   199.102    +99.823  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   303.939    +166.883  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   340.099    +206.386  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   267.618    +133.140  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   1.612    -616  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   6,0    -2,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   243    -11  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,9    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   47,0    -5,3  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   3.046    +355  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   6.583    +1.320  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   33.222    +918  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   16.188    -5.018  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   5,2    +0,8  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   11,2    +2,8  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   56,3    +4,0  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   27,4    -7,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   2.492    +509  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   3.091    +376  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   2.183    +966  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   2.729    +270  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   3.465    +484  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   4.495    -467  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   4.382    -1.148  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   4.123    -1.284  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.885    -381  
Kvinder 90+ år (2021)
581   440    +141  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   2.679    +469  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   3.319    +567  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   2.706    +1.557  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   3.037    -149  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   3.535    +145  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   4.630    -922  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   4.321    -1.345  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   3.871    -1.588  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   1.455    -618  
Mænd 90+ år (2021)
194   201    -7  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   29.285    -534  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   29.754    -1.891  
Enlige kvinder (2021)
9.433   8.269    +1.164  
Enlige mænd (2021)
7.852   8.071    -219  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   11.658    -1.989  
Registreret partnerskab (2021)
14   10    +4  
Samlevende par (2021)
1.162   1.500    -338  
Samboende par (2021)
1.634   2.050    -416  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   49.552    -11.366  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   9.487    +8.941  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   23    -17  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   5.953    -2.933  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   2.490    +2.046  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   2.066    +2.557  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   6    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   12    -10  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune