Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gentofte Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gentofte   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   74.550    -17.936  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   62.524    -14.750  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   65.731    -15.248  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   8.819    -2.688  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   652    -127  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   531    +27  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   2.912    -1.453  
Areal (km2) (2021)
39   26    +13  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   83,5    -1,0  
Antal levendefødte (2020)
500   616    -116  
Antal døde (2020)
597   666    -69  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   73.720    -16.493  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   73.090    -14.956  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   73.039    -13.413  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   468.130    -132.528  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   584.078    -208.867  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   366.326    -67.401  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   663.328    -192.506  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   865.484    -318.999  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   485.833    -85.075  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   1.420    -424  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,0    -0,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   340    -108  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,9    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   42,8    -1,1  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   4.485    -1.084  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   11.151    -3.248  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   43.396    -9.256  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   15.518    -4.348  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   6,0    +0,0  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   15,0    -1,0  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   58,2    +2,1  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   20,8    -1,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   3.884    -883  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   5.117    -1.650  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   3.408    -259  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   3.844    -845  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   5.581    -1.632  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   5.943    -1.915  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   4.416    -1.182  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   4.216    -1.377  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   2.004    -500  
Kvinder 90+ år (2021)
581   613    -32  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   4.222    -1.074  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   5.378    -1.492  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   3.284    +979  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   3.309    -421  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   5.033    -1.353  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   5.538    -1.830  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   3.958    -982  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   3.401    -1.118  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   1.203    -366  
Mænd 90+ år (2021)
194   198    -4  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   39.026    -10.275  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   35.524    -7.661  
Enlige kvinder (2021)
9.433   12.650    -3.217  
Enlige mænd (2021)
7.852   8.304    -452  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   13.498    -3.829  
Registreret partnerskab (2021)
14   46    -32  
Samlevende par (2021)
1.162   1.453    -291  
Samboende par (2021)
1.634   1.801    -167  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   50.023    -11.837  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   24.527    -6.099  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   9    -3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   4.010    -990  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   6.198    -1.662  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   5.786    -1.163  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   7    -3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   6    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   8    +4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune