Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gentofte Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gentofte   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   74.830    -18.616  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   62.663    -14.959  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   65.641    -15.361  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   9.189    -3.255  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   673    -175  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   555    +3  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   2.923    -1.474  
Areal (km2) (2020)
39   26    +13  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   83,4    -1,0  
Antal levendefødte (2019)
478   622    -144  
Antal døde (2019)
557   697    -140  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   74.504    -18.410  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   74.349    -17.703  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   75.024    -17.300  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   427.370    -104.824  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   541.006    -182.496  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   327.547    -38.258  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   594.616    -144.316  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   791.741    -271.539  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   421.450    -35.789  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   1.069    -298  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,0    -0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   229    -100  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   42,5    -0,8  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   4.515    -1.125  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   11.187    -3.281  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   43.803    -9.975  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   15.325    -4.235  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,0    +0,0  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   14,9    -0,8  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   58,5    +1,7  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   20,5    -0,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   3.993    -938  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   5.072    -1.644  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   3.602    -404  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   3.797    -845  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   5.675    -1.722  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   5.907    -1.846  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   4.371    -1.147  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   4.165    -1.407  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.921    -419  
Kvinder 90+ år (2020)
619   639    -20  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   4.350    -1.187  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   5.343    -1.526  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   3.378    +651  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   3.379    -487  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   5.109    -1.472  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   5.501    -1.804  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   3.878    -934  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   3.405    -1.148  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   1.133    -316  
Mænd 90+ år (2020)
211   212    -1  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   39.142    -10.392  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   35.688    -8.224  
Enlige kvinder (2020)
9.481   12.710    -3.229  
Enlige mænd (2020)
7.546   8.339    -793  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   13.569    -3.918  
Registreret partnerskab (2020)
15   51    -36  
Samlevende par (2020)
1.128   1.394    -266  
Samboende par (2020)
1.645   1.791    -146  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   50.381    -11.998  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   24.449    -6.618  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   9    -3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   3.930    -890  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   5.956    -1.788  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   5.450    -937  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   7    -3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   6    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   8    +4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune