Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gentofte Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gentofte   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   75.033    -16.495  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   62.041    -14.620  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   65.560    -15.208  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   9.473    -1.287  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
677   676    +1  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
721   586    +135  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2024) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2024)
1.509   2.931    -1.422  
Areal (km2) (2024)
39   26    +13  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   83,7    -0,3  
Antal levendefødte (2023)
439   572    -133  
Antal døde (2023)
516   689    -173  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   73.520    -15.178  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   72.044    -12.844  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   70.964    -9.664  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   514.283    -150.884  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   613.936    -213.422  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   426.067    -98.005  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   744.111    -222.601  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   918.338    -324.880  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   589.881    -136.875  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
629   873    -244  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,1   2,4    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2024)
75   132    -57  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
0,3   0,4    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   43,4    -1,8  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   4.458    -971  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   10.716    -2.931  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   43.596    -7.892  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   16.263    -4.701  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   5,9    +0,1  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   14,3    -1,0  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   58,1    +2,9  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   21,7    -1,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   3.853    -916  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   5.118    -1.577  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   3.259    +273  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   3.948    -664  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   5.160    -1.364  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   6.148    -2.065  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   4.596    -1.255  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   4.175    -1.252  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   2.363    -787  
Kvinder 90+ år (2024)
491   602    -111  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   4.052    -880  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   5.430    -1.597  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   3.314    +1.474  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   3.504    -208  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   4.584    -1.021  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   5.603    -1.847  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   4.181    -1.120  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   3.429    -1.019  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   1.521    -530  
Mænd 90+ år (2024)
164   193    -29  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   39.222    -9.718  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   35.811    -6.777  
Enlige kvinder (2024)
9.773   12.576    -2.803  
Enlige mænd (2024)
8.525   8.346    +179  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   13.569    -3.712  
Registreret partnerskab (2024)
14   41    -27  
Samlevende par (2024)
1.214   1.563    -349  
Samboende par (2024)
1.696   1.820    -124  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   49.066    -11.803  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   25.967    -4.692  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   9    -3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   3.546    -218  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   5.117    -47  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   5.125    -659  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   6    -3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   6    +2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   8    +4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune