Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gentofte Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gentofte   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   74.217    -16.391  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   62.240    -14.302  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   65.589    -14.772  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   8.628    -1.619  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   660    -55  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   503    +104  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   2.855    -1.372  
Areal (km2) (2022)
39   26    +13  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   83,6    -0,8  
Antal levendefødte (2021)
511   653    -142  
Antal døde (2021)
532   655    -123  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   72.853    -14.728  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   71.636    -12.353  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   70.964    -9.664  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   466.520    -119.920  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   593.330    -202.347  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   354.943    -49.886  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   657.268    -173.150  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   882.945    -315.633  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   458.702    -52.456  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   859    -220  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,4    -0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   249    -115  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   43,0    -1,5  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   4.548    -1.048  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   11.046    -3.203  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   42.892    -7.699  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   15.731    -4.441  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   6,1    +0,0  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   14,9    -1,3  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   57,8    +3,1  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   21,2    -1,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   3.886    -881  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   5.147    -1.661  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   3.153    +320  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   3.865    -779  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   5.352    -1.444  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   6.007    -1.944  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   4.438    -1.128  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   4.257    -1.376  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   2.070    -570  
Kvinder 90+ år (2022)
555   602    -47  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   4.188    -989  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   5.383    -1.557  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   3.195    +1.551  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   3.334    -331  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   4.830    -1.180  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   5.593    -1.840  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   4.009    -1.000  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   3.443    -1.100  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   1.276    -420  
Mænd 90+ år (2022)
174   189    -15  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   38.777    -9.510  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   35.440    -6.881  
Enlige kvinder (2022)
9.780   12.322    -2.542  
Enlige mænd (2022)
8.355   8.154    +201  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   13.474    -3.767  
Registreret partnerskab (2022)
14   44    -30  
Samlevende par (2022)
1.232   1.554    -322  
Samboende par (2022)
1.682   1.808    -126  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   49.422    -11.311  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   24.795    -5.080  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   9    -3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   4.613    -1.462  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   6.166    -1.305  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   5.858    -866  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   6    -3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   6    +2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   8    +4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune