Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gentofte Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gentofte   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   74.838    -16.404  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   62.158    -14.378  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   65.594    -14.918  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   9.244    -1.486  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   660    -22  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   575    +114  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   2.923    -1.417  
Areal (km2) (2023)
39   26    +13  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   83,8    -0,7  
Antal levendefødte (2022)
471   596    -125  
Antal døde (2022)
503   681    -178  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   73.520    -15.178  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   72.044    -12.844  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   70.964    -9.664  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   535.122    -157.086  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   676.531    -242.859  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   410.291    -84.450  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   754.954    -220.298  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   994.800    -357.751  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   543.468    -104.836  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   811    -222  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,1    -0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   106    -27  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,3    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   43,2    -1,6  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   4.520    -999  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   10.927    -3.087  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   43.423    -7.830  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   15.968    -4.488  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,0    +0,0  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   14,6    -1,2  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   58,0    +2,9  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   21,3    -1,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   3.833    -808  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   5.183    -1.669  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   3.219    +317  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   3.925    -739  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   5.288    -1.398  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   6.096    -2.026  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   4.536    -1.160  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   4.238    -1.311  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   2.197    -677  
Kvinder 90+ år (2023)
515   614    -99  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   4.146    -992  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   5.433    -1.542  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   3.276    +1.512  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   3.398    -253  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   4.777    -1.180  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   5.639    -1.855  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   4.067    -1.027  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   3.420    -1.044  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.361    -425  
Mænd 90+ år (2023)
164   192    -28  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   39.129    -9.570  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   35.709    -6.834  
Enlige kvinder (2023)
9.823   12.547    -2.724  
Enlige mænd (2023)
8.396   8.253    +143  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   13.570    -3.749  
Registreret partnerskab (2023)
14   42    -28  
Samlevende par (2023)
1.204   1.531    -327  
Samboende par (2023)
1.745   1.787    -42  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   49.277    -11.489  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   25.561    -4.915  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   9    -3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   3.738    -522  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   5.042    -443  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   5.109    -1.030  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   6    -3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   6    +2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   8    +4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune