Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Langeland   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   12.491    +43.723  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   11.533    +36.171  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   11.709    +38.571  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   782    +5.152  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   363    +135  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   263    +295  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   61,8    +37,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   43    +1.406  
Areal (km2) (2020)
39   290    -252  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,0    +2,4  
Antal levendefødte (2019)
478   64    +414  
Antal døde (2019)
557   207    +350  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   12.431    +43.663  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   12.450    +44.196  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   12.473    +45.251  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   189.623    +132.923  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   201.749    +156.761  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   177.506    +111.783  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   259.741    +190.559  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   278.239    +241.963  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   241.256    +144.405  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   289    +483  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   5,8    -3,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   53    +76  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   1,1    -0,6  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   51,3    -9,6  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   447    +2.943  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   1.145    +6.761  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   6.582    +27.246  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   4.317    +6.773  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   3,6    +2,4  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   9,2    +4,9  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   52,7    +7,5  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   34,6    -14,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   391    +2.664  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   531    +2.897  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   358    +2.840  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   487    +2.465  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   649    +3.304  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   946    +3.115  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   1.153    +2.071  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   1.014    +1.744  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   502    +1.000  
Kvinder 90+ år (2020)
619   145    +474  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   426    +2.737  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   600    +3.217  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   480    +3.549  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   521    +2.371  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   682    +2.955  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   959    +2.738  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   1.164    +1.780  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   1.052    +1.205  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   366    +451  
Mænd 90+ år (2020)
211   65    +146  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   6.176    +22.574  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   6.315    +21.149  
Enlige kvinder (2020)
9.481   2.027    +7.454  
Enlige mænd (2020)
7.546   1.990    +5.556  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   2.491    +7.160  
Registreret partnerskab (2020)
15   7    +8  
Samlevende par (2020)
1.128   260    +868  
Samboende par (2020)
1.645   411    +1.234  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   10.356    +28.027  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   2.135    +15.696  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   18    -12  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   1.100    +1.940  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   664    +3.504  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   698    +3.815  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   15    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   15    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   3    +6  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune