Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Langeland   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   12.260    +46.278  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   11.058    +36.363  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   11.262    +39.090  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   998    +7.188  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
677   505    +172  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
721   309    +412  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2024) (%)
99,7   60,5    +39,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2024)
1.509   42    +1.467  
Areal (km2) (2024)
39   291    -252  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   80,5    +2,9  
Antal levendefødte (2023)
439   69    +370  
Antal døde (2023)
516   241    +275  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   12.237    +46.105  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   12.135    +47.065  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   12.016    +49.284  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   220.031    +143.368  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   241.887    +158.627  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   197.945    +130.117  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   298.690    +222.820  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   330.324    +263.134  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   266.720    +186.286  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
629   200    +429  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,1   4,1    -2,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2024)
75   29    +46  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
0,3   0,6    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   52,5    -10,9  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   416    +3.071  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   1.078    +6.707  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   6.191    +29.513  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   4.575    +6.987  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   3,4    +2,6  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   8,8    +4,5  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   50,5    +10,5  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   37,3    -17,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   351    +2.586  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   501    +3.040  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   327    +3.205  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   471    +2.813  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   609    +3.187  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   880    +3.203  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   1.155    +2.186  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   1.068    +1.855  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   539    +1.037  
Kvinder 90+ år (2024)
491   135    +356  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   398    +2.774  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   554    +3.279  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   431    +4.357  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   524    +2.772  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   639    +2.924  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   920    +2.836  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   1.121    +1.940  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   1.141    +1.269  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   449    +542  
Mænd 90+ år (2024)
164   47    +117  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   6.036    +23.468  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   6.224    +22.810  
Enlige kvinder (2024)
9.773   2.055    +7.718  
Enlige mænd (2024)
8.525   2.074    +6.451  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   2.426    +7.431  
Registreret partnerskab (2024)
14   5    +9  
Samlevende par (2024)
1.214   265    +949  
Samboende par (2024)
1.696   369    +1.327  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   9.757    +27.506  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   2.503    +18.772  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   18    -12  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   958    +2.370  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   560    +4.510  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   537    +3.929  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   15    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   4    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   15    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   3    +6  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune