Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Langeland   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   12.384    +46.050  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   11.228    +36.552  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   11.421    +39.255  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   963    +6.795  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   467    +171  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   311    +378  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   60,2    +39,5  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   60,2    +39,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   43    +1.463  
Areal (km2) (2023)
39   291    -252  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   80,6    +2,5  
Antal levendefødte (2022)
471   60    +411  
Antal døde (2022)
503   220    +283  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   12.237    +46.105  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   12.135    +47.065  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   12.016    +49.284  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   217.213    +160.823  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   235.423    +198.249  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   198.844    +126.997  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   294.570    +240.086  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   321.014    +316.035  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   267.910    +170.722  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   212    +377  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   3,6    -1,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   21    +58  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,4    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   52,2    -10,6  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   427    +3.094  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   1.098    +6.742  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   6.306    +29.287  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   4.553    +6.927  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   3,4    +2,6  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   8,9    +4,5  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   50,9    +10,0  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   36,8    -17,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   366    +2.659  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   502    +3.012  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   346    +3.190  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   484    +2.702  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   618    +3.272  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   905    +3.165  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   1.162    +2.214  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   1.054    +1.873  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   525    +995  
Kvinder 90+ år (2023)
515   149    +366  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   412    +2.742  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   565    +3.326  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   445    +4.343  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   507    +2.638  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   648    +2.949  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   949    +2.835  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   1.163    +1.877  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   1.125    +1.251  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   406    +530  
Mænd 90+ år (2023)
164   53    +111  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   6.111    +23.448  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   6.273    +22.602  
Enlige kvinder (2023)
9.823   2.060    +7.763  
Enlige mænd (2023)
8.396   2.044    +6.352  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   2.450    +7.371  
Registreret partnerskab (2023)
14   6    +8  
Samlevende par (2023)
1.204   265    +939  
Samboende par (2023)
1.745   396    +1.349  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   9.956    +27.832  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   2.428    +18.218  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   18    -12  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   1.049    +2.167  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   645    +3.954  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   707    +3.372  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   15    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   4    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   15    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   3    +6  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune