Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Langeland   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   12.367    +44.247  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   11.391    +36.383  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   11.570    +38.913  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   797    +5.334  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   377    +148  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   268    +290  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   61,7    +38,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   43    +1.416  
Areal (km2) (2021)
39   291    -252  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   80,1    +2,4  
Antal levendefødte (2020)
500   66    +434  
Antal døde (2020)
597   214    +383  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   12.340    +44.887  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   12.377    +45.757  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   12.440    +47.186  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   198.995    +136.607  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   214.772    +160.439  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   183.166    +115.759  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   273.927    +196.895  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   297.899    +248.586  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   249.876    +150.882  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   318    +678  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   6,5    -2,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   60    +172  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   1,2    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   51,9    -10,2  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   432    +2.969  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   1.107    +6.796  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   6.403    +27.737  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   4.425    +6.745  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   3,5    +2,5  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   9,0    +5,0  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   51,8    +8,5  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   35,8    -16,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   365    +2.636  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   522    +2.945  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   324    +2.825  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   485    +2.514  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   637    +3.312  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   912    +3.116  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   1.177    +2.057  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   1.029    +1.810  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   510    +994  
Kvinder 90+ år (2021)
581   146    +435  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   419    +2.729  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   579    +3.307  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   447    +3.816  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   515    +2.373  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   667    +3.013  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   943    +2.765  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   1.160    +1.816  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   1.083    +1.200  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   380    +457  
Mænd 90+ år (2021)
194   67    +127  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   6.107    +22.644  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   6.260    +21.603  
Enlige kvinder (2021)
9.433   2.035    +7.398  
Enlige mænd (2021)
7.852   1.998    +5.854  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   2.463    +7.206  
Registreret partnerskab (2021)
14   7    +7  
Samlevende par (2021)
1.162   268    +894  
Samboende par (2021)
1.634   411    +1.223  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   10.180    +28.006  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   2.187    +16.241  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   18    -12  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   1.050    +1.970  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   749    +3.787  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   701    +3.922  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   15    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   15    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   3    +6  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune