Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Langeland   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   12.316    +45.510  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   11.303    +36.635  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   11.487    +39.330  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   829    +6.180  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   420    +185  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   253    +354  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   60,1    +39,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   42    +1.441  
Areal (km2) (2022)
39   291    -252  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   80,0    +2,8  
Antal levendefødte (2021)
511   65    +446  
Antal døde (2021)
532   203    +329  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   12.199    +45.926  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   12.108    +47.175  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   12.016    +49.284  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   213.219    +133.381  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   235.251    +155.732  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   191.057    +114.000  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   290.793    +193.325  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   320.047    +247.265  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   261.368    +144.878  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   215    +424  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   4,4    -2,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   43    +91  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,9    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   52,2    -10,7  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   437    +3.063  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   1.070    +6.773  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   6.337    +28.856  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   4.472    +6.818  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   3,5    +2,6  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   8,7    +4,9  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   51,5    +9,4  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   36,3    -16,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   367    +2.638  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   486    +3.000  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   331    +3.142  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   486    +2.600  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   614    +3.294  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   892    +3.171  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   1.183    +2.127  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   1.025    +1.856  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   522    +978  
Kvinder 90+ år (2022)
555   146    +409  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   421    +2.778  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   548    +3.278  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   446    +4.300  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   519    +2.484  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   658    +2.992  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   939    +2.814  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   1.180    +1.829  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   1.116    +1.227  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   378    +478  
Mænd 90+ år (2022)
174   59    +115  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   6.052    +23.215  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   6.264    +22.295  
Enlige kvinder (2022)
9.780   2.029    +7.751  
Enlige mænd (2022)
8.355   2.049    +6.306  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   2.447    +7.260  
Registreret partnerskab (2022)
14   6    +8  
Samlevende par (2022)
1.232   277    +955  
Samboende par (2022)
1.682   393    +1.289  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   10.045    +28.066  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   2.271    +17.444  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   18    -12  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   1.076    +2.075  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   763    +4.098  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   728    +4.264  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   15    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   4    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   15    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   3    +6  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune