Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lemvig Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lemvig   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   19.722    +36.492  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   18.172    +29.532  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   18.302    +31.978  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   1.420    +4.514  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   399    +99  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   321    +237  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   68,4    +31,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   39    +1.410  
Areal (km2) (2020)
39   509    -470  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,2    +2,2  
Antal levendefødte (2019)
478   146    +332  
Antal døde (2019)
557   232    +325  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   19.074    +37.020  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   18.582    +38.064  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   17.878    +39.846  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   217.221    +105.325  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   244.847    +113.663  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   188.525    +100.764  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   298.950    +151.350  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   342.806    +177.396  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   253.395    +132.266  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   303    +469  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,3    -0,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   28    +101  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   46,3    -4,6  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   997    +2.393  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   2.310    +5.596  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   11.212    +22.616  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   5.203    +5.887  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,1    +0,9  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   11,7    +2,4  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   56,9    +3,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   26,4    -6,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   837    +2.218  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   1.191    +2.237  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   765    +2.433  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   781    +2.171  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   1.145    +2.808  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   1.551    +2.510  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   1.421    +1.803  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   1.257    +1.501  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   582    +920  
Kvinder 90+ år (2020)
619   133    +486  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   865    +2.298  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   1.229    +2.588  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   966    +3.063  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   895    +1.997  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   1.114    +2.523  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   1.620    +2.077  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   1.562    +1.382  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   1.276    +981  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   473    +344  
Mænd 90+ år (2020)
211   59    +152  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   9.663    +19.087  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   10.059    +17.405  
Enlige kvinder (2020)
9.481   2.276    +7.205  
Enlige mænd (2020)
7.546   2.475    +5.071  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   4.293    +5.358  
Registreret partnerskab (2020)
15   7    +8  
Samlevende par (2020)
1.128   367    +761  
Samboende par (2020)
1.645   569    +1.076  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   17.187    +21.196  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   2.535    +15.296  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   24    -18  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   1.550    +1.490  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   942    +3.226  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   731    +3.782  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   8    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune