Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lemvig Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lemvig   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   19.607    +37.007  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   18.054    +29.720  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   18.185    +32.298  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   1.422    +4.709  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   401    +124  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   324    +234  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   68,6    +31,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   39    +1.420  
Areal (km2) (2021)
39   510    -471  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   80,9    +1,6  
Antal levendefødte (2020)
500   153    +347  
Antal døde (2020)
597   214    +383  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   19.056    +38.171  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   18.577    +39.557  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   17.877    +41.749  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   231.047    +104.555  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   265.085    +110.126  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   195.518    +103.407  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   317.157    +153.665  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   369.345    +177.140  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   262.683    +138.075  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   319    +677  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   3,5    +0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   42    +190  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,5    +0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   46,7    -5,0  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   1.013    +2.388  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   2.217    +5.686  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   11.061    +23.079  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   5.316    +5.854  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   5,2    +0,8  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   11,3    +2,7  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   56,4    +3,9  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   27,1    -7,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   828    +2.173  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   1.144    +2.323  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   752    +2.397  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   785    +2.214  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   1.122    +2.827  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   1.513    +2.515  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   1.441    +1.793  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   1.263    +1.576  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   593    +911  
Kvinder 90+ år (2021)
581   151    +430  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   862    +2.286  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   1.173    +2.713  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   976    +3.287  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   925    +1.963  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   1.080    +2.600  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   1.579    +2.129  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   1.557    +1.419  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   1.295    +988  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   496    +341  
Mænd 90+ år (2021)
194   72    +122  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   9.592    +19.159  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   10.015    +17.848  
Enlige kvinder (2021)
9.433   2.241    +7.192  
Enlige mænd (2021)
7.852   2.466    +5.386  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   4.252    +5.417  
Registreret partnerskab (2021)
14   7    +7  
Samlevende par (2021)
1.162   385    +777  
Samboende par (2021)
1.634   600    +1.034  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   16.995    +21.191  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   2.612    +15.816  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   24    -18  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   1.550    +1.470  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   903    +3.633  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   809    +3.814  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   8    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune