Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lemvig Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lemvig   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   19.110    +39.428  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   17.217    +30.204  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   17.379    +32.973  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   1.731    +6.455  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   498    +140  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   406    +283  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   68,7    +31,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   38    +1.468  
Areal (km2) (2023)
39   510    -471  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   81,8    +1,6  
Antal levendefødte (2023)
439   128    +311  
Antal døde (2023)
516   255    +261  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   18.997    +39.345  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   18.416    +40.784  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   17.664    +43.636  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   258.216    +105.183  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   305.626    +94.888  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   208.937    +119.125  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   353.197    +168.313  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   422.086    +171.372  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   281.592    +171.414  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
629   264    +365  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,1   2,9    -0,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   15    +64  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   47,4    -5,8  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   962    +2.525  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   2.059    +5.726  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   10.615    +25.089  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   5.474    +6.088  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   5,0    +1,0  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   10,8    +2,5  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   55,5    +5,5  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   28,6    -8,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   823    +2.114  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   1.036    +2.505  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   721    +2.811  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   838    +2.446  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   1.028    +2.768  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   1.441    +2.642  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   1.474    +1.867  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   1.246    +1.677  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   661    +915  
Kvinder 90+ år (2024)
491   142    +349  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   839    +2.333  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   1.043    +2.790  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   932    +3.856  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   979    +2.317  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   959    +2.604  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   1.490    +2.266  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   1.528    +1.533  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   1.279    +1.131  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   588    +403  
Mænd 90+ år (2024)
164   63    +101  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   9.410    +20.094  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   9.700    +19.334  
Enlige kvinder (2024)
9.773   2.390    +7.383  
Enlige mænd (2024)
8.525   2.555    +5.970  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   4.074    +5.783  
Registreret partnerskab (2024)
14   6    +8  
Samlevende par (2024)
1.214   375    +839  
Samboende par (2024)
1.696   533    +1.163  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   16.117    +21.146  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   2.993    +18.282  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   24    -18  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   1.392    +1.936  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   820    +4.250  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   664    +3.802  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   7    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   13    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune