Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lemvig Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lemvig   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   19.371    +39.063  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   17.465    +30.315  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   17.621    +33.055  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   1.750    +6.008  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   498    +140  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   406    +283  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   68,6    +31,1  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   68,6    +31,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   38    +1.468  
Areal (km2) (2023)
39   510    -471  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,1    +2,0  
Antal levendefødte (2022)
471   168    +303  
Antal døde (2022)
503   281    +222  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   18.997    +39.345  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   18.416    +40.784  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   17.664    +43.636  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   256.895    +121.141  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   299.631    +134.041  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   212.326    +113.515  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   350.666    +183.990  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   413.694    +223.355  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   284.966    +153.666  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   242    +347  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,2    -0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   15    +64  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   47,0    -5,4  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   1.024    +2.497  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   2.122    +5.718  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   10.808    +24.785  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   5.417    +6.063  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   5,3    +0,7  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   11,0    +2,4  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   55,8    +5,1  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   28,0    -8,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   855    +2.170  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   1.064    +2.450  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   741    +2.795  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   847    +2.339  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   1.063    +2.827  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   1.452    +2.618  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   1.470    +1.906  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   1.241    +1.686  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   642    +878  
Kvinder 90+ år (2023)
515   140    +375  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   863    +2.291  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   1.105    +2.786  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   913    +3.875  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   990    +2.155  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   1.011    +2.586  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   1.523    +2.261  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   1.540    +1.500  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   1.270    +1.106  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   575    +361  
Mænd 90+ år (2023)
164   66    +98  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   9.515    +20.044  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   9.856    +19.019  
Enlige kvinder (2023)
9.823   2.313    +7.510  
Enlige mænd (2023)
8.396   2.510    +5.886  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   4.155    +5.666  
Registreret partnerskab (2023)
14   7    +7  
Samlevende par (2023)
1.204   380    +824  
Samboende par (2023)
1.745   574    +1.171  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   16.372    +21.416  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   2.999    +17.647  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   24    -18  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   1.631    +1.585  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   980    +3.619  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   709    +3.370  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   7    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   13    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune