Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lemvig Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lemvig   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   19.398    +38.428  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   17.765    +30.173  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   17.908    +32.909  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   1.490    +5.519  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   453    +152  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   315    +292  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   68,8    +30,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   38    +1.445  
Areal (km2) (2022)
39   510    -471  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   81,3    +1,5  
Antal levendefødte (2021)
511   157    +354  
Antal døde (2021)
532   242    +290  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   18.981    +39.144  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   18.426    +40.857  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   17.664    +43.636  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   243.483    +103.117  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   281.295    +109.688  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   203.888    +101.169  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   333.571    +150.547  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   389.986    +177.326  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   274.497    +131.749  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   212    +427  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,3    +0,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   26    +108  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   47,0    -5,5  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   1.010    +2.490  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   2.130    +5.713  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   10.864    +24.329  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   5.394    +5.896  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   5,2    +0,9  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   11,0    +2,6  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   56,0    +4,9  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   27,8    -8,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   820    +2.185  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   1.089    +2.397  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   750    +2.723  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   810    +2.276  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   1.096    +2.812  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   1.454    +2.609  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   1.455    +1.855  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   1.260    +1.621  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   605    +895  
Kvinder 90+ år (2022)
555   158    +397  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   841    +2.358  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   1.124    +2.702  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   941    +3.805  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   968    +2.035  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   1.033    +2.617  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   1.561    +2.192  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   1.532    +1.477  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   1.290    +1.053  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   544    +312  
Mænd 90+ år (2022)
174   67    +107  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   9.497    +19.770  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   9.901    +18.658  
Enlige kvinder (2022)
9.780   2.234    +7.546  
Enlige mænd (2022)
8.355   2.461    +5.894  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   4.201    +5.506  
Registreret partnerskab (2022)
14   7    +7  
Samlevende par (2022)
1.232   388    +844  
Samboende par (2022)
1.682   608    +1.074  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   16.705    +21.406  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   2.693    +17.022  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   24    -18  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   1.606    +1.545  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   980    +3.881  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   751    +4.241  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   7    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   13    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune