Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rebild Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rebild   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   30.518    +26.096  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   28.717    +19.057  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   28.984    +21.499  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   1.534    +4.597  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   209    +316  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   294    +264  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   69,3    +30,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   49    +1.410  
Areal (km2) (2021)
39   621    -582  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   80,9    +1,6  
Antal levendefødte (2020)
500   380    +120  
Antal døde (2020)
597   260    +337  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   31.621    +25.606  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   33.037    +25.097  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   35.253    +24.373  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   247.609    +87.993  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   276.341    +98.870  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   218.365    +80.560  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   345.560    +125.262  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   393.609    +152.876  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   296.655    +104.103  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   647    +349  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,3    -0,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   104    +128  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,7    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   41,6    +0,1  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   2.407    +994  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   4.452    +3.451  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   17.600    +16.540  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   6.059    +5.111  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   7,9    -1,9  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   14,6    -0,6  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   57,7    +2,6  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   19,9    -0,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   1.888    +1.113  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   1.971    +1.496  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.143    +2.006  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   1.843    +1.156  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   1.999    +1.950  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   2.089    +1.939  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   1.802    +1.432  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   1.426    +1.413  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   683    +821  
Kvinder 90+ år (2021)
581   166    +415  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   2.031    +1.117  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   2.121    +1.765  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   1.247    +3.016  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   1.954    +934  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   2.060    +1.620  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   2.202    +1.506  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   1.828    +1.148  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   1.477    +806  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   521    +316  
Mænd 90+ år (2021)
194   67    +127  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   15.010    +13.741  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   15.508    +12.355  
Enlige kvinder (2021)
9.433   2.928    +6.505  
Enlige mænd (2021)
7.852   2.988    +4.864  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   6.235    +3.434  
Registreret partnerskab (2021)
14   5    +9  
Samlevende par (2021)
1.162   927    +235  
Samboende par (2021)
1.634   910    +724  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   25.972    +12.214  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   4.546    +13.882  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   29    -23  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   1.799    +1.221  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   1.640    +2.896  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   1.848    +2.775  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   0    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune