Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rebild Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rebild   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   30.908    +27.526  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   28.841    +18.939  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   29.154    +21.522  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   1.754    +6.004  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   226    +412  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   341    +348  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   69,4    +30,3  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   69,4    +30,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   50    +1.456  
Areal (km2) (2023)
39   621    -583  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,7    +1,4  
Antal levendefødte (2022)
471   346    +125  
Antal døde (2022)
503   297    +206  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   31.140    +27.202  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   32.073    +27.127  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   34.103    +27.197  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   272.520    +105.516  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   306.361    +127.311  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   238.231    +87.610  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   377.982    +156.674  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   433.584    +203.465  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   321.652    +116.980  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   409    +180  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,3    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   25    +54  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   41,8    -0,2  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   2.457    +1.064  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   4.455    +3.385  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   17.661    +17.932  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   6.335    +5.145  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   7,9    -1,9  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   14,4    -1,0  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   57,1    +3,8  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   20,5    -0,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   1.947    +1.078  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   1.956    +1.558  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   1.117    +2.419  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   1.996    +1.190  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   1.950    +1.940  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   2.048    +2.022  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   1.850    +1.526  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   1.527    +1.400  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   719    +801  
Kvinder 90+ år (2023)
515   153    +362  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   2.070    +1.084  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   2.087    +1.804  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   1.236    +3.552  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   2.007    +1.138  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   2.023    +1.574  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   2.208    +1.576  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   1.826    +1.214  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   1.556    +820  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   553    +383  
Mænd 90+ år (2023)
164   79    +85  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   15.263    +14.296  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   15.645    +13.230  
Enlige kvinder (2023)
9.823   3.004    +6.819  
Enlige mænd (2023)
8.396   2.973    +5.423  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   6.232    +3.589  
Registreret partnerskab (2023)
14   4    +10  
Samlevende par (2023)
1.204   998    +206  
Samboende par (2023)
1.745   921    +824  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   25.851    +11.937  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   5.057    +15.589  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   29    -23  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   1.773    +1.443  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   1.619    +2.980  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   1.582    +2.497  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   3    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   4    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune