Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rebild Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rebild   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   30.937    +27.601  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   28.926    +18.495  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   29.237    +21.115  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   1.700    +6.486  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   226    +412  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   341    +348  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   70,8    +28,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   50    +1.456  
Areal (km2) (2023)
39   621    -583  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   81,9    +1,5  
Antal levendefødte (2023)
439   338    +101  
Antal døde (2023)
516   268    +248  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   31.140    +27.202  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   32.073    +27.127  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   34.103    +27.197  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   276.460    +86.939  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   317.095    +83.419  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   235.131    +92.931  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   383.846    +137.664  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   448.032    +145.426  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   318.563    +134.443  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   409    +180  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,3    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   25    +54  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   42,0    -0,4  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   2.424    +1.063  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   4.435    +3.350  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   17.654    +18.050  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   6.424    +5.138  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   7,8    -1,8  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   14,3    -1,0  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   57,1    +3,9  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   20,8    -1,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   1.952    +985  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   1.938    +1.603  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   1.070    +2.462  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   2.068    +1.216  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   1.919    +1.877  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   2.017    +2.066  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   1.844    +1.497  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   1.546    +1.377  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   757    +819  
Kvinder 90+ år (2024)
491   159    +332  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   2.065    +1.107  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   2.083    +1.750  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   1.224    +3.564  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   2.037    +1.259  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   1.965    +1.598  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   2.180    +1.576  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   1.873    +1.188  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   1.585    +825  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   572    +419  
Mænd 90+ år (2024)
164   83    +81  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   15.270    +14.234  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   15.667    +13.367  
Enlige kvinder (2024)
9.773   2.983    +6.790  
Enlige mænd (2024)
8.525   3.003    +5.522  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   6.250    +3.607  
Registreret partnerskab (2024)
14   4    +10  
Samlevende par (2024)
1.214   1.008    +206  
Samboende par (2024)
1.696   880    +816  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   25.805    +11.458  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   5.132    +16.143  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   29    -23  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   1.694    +1.634  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   1.493    +3.577  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   1.457    +3.009  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   3    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   4    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune