Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rebild Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rebild   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   30.646    +27.180  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   28.786    +19.152  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   29.084    +21.733  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   1.562    +5.447  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   221    +384  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   289    +318  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   70,2    +29,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   49    +1.434  
Areal (km2) (2022)
39   621    -583  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   81,4    +1,4  
Antal levendefødte (2021)
511   380    +131  
Antal døde (2021)
532   283    +249  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   31.306    +26.819  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   32.366    +26.917  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   34.103    +27.197  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   259.684    +86.916  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   290.406    +100.577  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   228.393    +76.664  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   361.900    +122.218  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   412.720    +154.592  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   310.141    +96.105  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   378    +261  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,5    -0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   55    +79  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   41,8    -0,3  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   2.452    +1.048  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   4.410    +3.433  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   17.553    +17.640  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   6.231    +5.059  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   8,0    -1,9  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   14,4    -0,8  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   57,3    +3,6  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   20,3    -0,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   1.933    +1.072  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   1.904    +1.582  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   1.125    +2.348  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   1.911    +1.175  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   1.990    +1.918  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   2.047    +2.016  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   1.809    +1.501  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   1.512    +1.369  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   694    +806  
Kvinder 90+ år (2022)
555   164    +391  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   2.019    +1.180  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   2.104    +1.722  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   1.229    +3.517  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   1.980    +1.023  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   2.049    +1.601  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   2.208    +1.545  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   1.837    +1.172  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   1.515    +828  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   541    +315  
Mænd 90+ år (2022)
174   75    +99  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   15.089    +14.178  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   15.557    +13.002  
Enlige kvinder (2022)
9.780   2.929    +6.851  
Enlige mænd (2022)
8.355   2.986    +5.369  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   6.206    +3.501  
Registreret partnerskab (2022)
14   5    +9  
Samlevende par (2022)
1.232   1.010    +222  
Samboende par (2022)
1.682   917    +765  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   25.914    +12.197  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   4.732    +14.983  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   29    -23  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   1.888    +1.263  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   1.817    +3.044  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   1.802    +3.190  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   3    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   4    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune