Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rebild Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rebild   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   30.113    +26.101  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   28.356    +19.348  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   28.604    +21.676  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   1.509    +4.425  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   208    +290  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   293    +265  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   68,5    +31,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   48    +1.401  
Areal (km2) (2020)
39   621    -583  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,8    +1,6  
Antal levendefødte (2019)
478   325    +153  
Antal døde (2019)
557   266    +291  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   31.228    +24.866  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   32.283    +24.363  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   33.891    +23.833  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   238.925    +83.621  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   266.793    +91.717  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   210.551    +78.738  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   331.964    +118.336  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   378.175    +142.027  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   284.913    +100.748  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   551    +221  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,7    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   76    +53  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   41,5    +0,2  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.239    +1.151  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   4.534    +3.372  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   17.452    +16.376  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   5.888    +5.202  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   7,4    -1,4  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   15,1    -1,0  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   58,0    +2,2  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   19,6    +0,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.852    +1.203  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   1.952    +1.476  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.145    +2.053  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   1.759    +1.193  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.023    +1.930  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   2.107    +1.954  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   1.758    +1.466  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   1.406    +1.352  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   670    +832  
Kvinder 90+ år (2020)
619   148    +471  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   1.951    +1.212  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   2.115    +1.702  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   1.282    +2.747  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   1.880    +1.012  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.070    +1.567  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   2.200    +1.497  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   1.815    +1.129  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   1.415    +842  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   495    +322  
Mænd 90+ år (2020)
211   70    +141  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   14.820    +13.930  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   15.293    +12.171  
Enlige kvinder (2020)
9.481   2.853    +6.628  
Enlige mænd (2020)
7.546   2.919    +4.627  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   6.191    +3.460  
Registreret partnerskab (2020)
15   5    +10  
Samlevende par (2020)
1.128   884    +244  
Samboende par (2020)
1.645   930    +715  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   25.807    +12.576  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   4.306    +13.525  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   29    -23  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   1.834    +1.206  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   1.679    +2.489  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   1.813    +2.700  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   0    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune