Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Favrskov Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Favrskov   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   48.397    +7.817  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   44.684    +3.020  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   45.471    +4.809  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   2.926    +3.008  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   326    +172  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   279    +279  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   80,7    +19,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   90    +1.359  
Areal (km2) (2020)
39   540    -502  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,8    +0,6  
Antal levendefødte (2019)
478   491    -13  
Antal døde (2019)
557   373    +184  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   49.239    +6.855  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   50.250    +6.396  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   52.377    +5.347  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   243.703    +78.843  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   267.091    +91.419  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   220.121    +69.168  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   333.150    +117.150  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   374.607    +145.595  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   291.350    +94.311  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   668    +104  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   2,8    +0,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   91    +38  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   41,2    +0,5  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   3.362    +28  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   7.629    +277  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   28.247    +5.581  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   9.159    +1.931  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,9    -0,9  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   15,8    -1,7  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   58,4    +1,8  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   18,9    +0,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.884    +171  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   3.413    +15  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.792    +1.406  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.707    +245  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   3.734    +219  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   3.346    +715  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   2.657    +567  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.288    +470  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   965    +537  
Kvinder 90+ år (2020)
619   190    +429  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   3.017    +146  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   3.638    +179  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   2.087    +1.942  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.661    +231  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   3.787    -150  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.497    +200  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   2.612    +332  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.305    -48  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   713    +104  
Mænd 90+ år (2020)
211   104    +107  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   23.976    +4.774  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   24.421    +3.043  
Enlige kvinder (2020)
9.481   4.691    +4.790  
Enlige mænd (2020)
7.546   4.551    +2.995  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   10.027    -376  
Registreret partnerskab (2020)
15   15    +0  
Samlevende par (2020)
1.128   1.209    -81  
Samboende par (2020)
1.645   1.354    +291  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   40.610    -2.227  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   7.787    +10.044  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   37    -31  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   2.741    +299  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.757    +1.411  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.583    +1.930  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   6    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune