Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Horsens   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   94.443    -36.617  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   80.161    -32.223  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   83.856    -33.039  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   10.587    -3.578  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   677    -72  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   444    +163  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   89,6    +10,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   182    +1.301  
Areal (km2) (2022)
39   519    -481  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   81,1    +1,7  
Antal levendefødte (2021)
511   1.107    -596  
Antal døde (2021)
532   856    -324  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   98.010    -39.885  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   103.788    -44.505  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   113.331    -52.031  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   248.027    +98.573  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   272.114    +118.869  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   224.047    +81.010  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   341.426    +142.692  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   382.777    +184.535  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   300.260    +105.986  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   1.134    -495  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,5    -0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   187    -53  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   40,9    +0,6  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   6.645    -3.145  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   12.140    -4.297  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   57.950    -22.757  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   17.708    -6.418  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   7,0    -0,9  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   12,9    +0,7  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   61,4    -0,5  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   18,7    +0,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   5.276    -2.271  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   5.597    -2.111  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   5.804    -2.331  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   5.861    -2.775  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   6.091    -2.183  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   6.144    -2.081  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   5.061    -1.751  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   4.585    -1.704  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   1.975    -475  
Kvinder 90+ år (2022)
555   463    +92  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   5.573    -2.374  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   5.819    -1.993  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   6.549    -1.803  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   6.252    -3.249  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   6.348    -2.698  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   6.350    -2.597  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   4.890    -1.881  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   4.076    -1.733  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   1.530    -674  
Mænd 90+ år (2022)
174   199    -25  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   46.857    -17.590  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   47.586    -19.027  
Enlige kvinder (2022)
9.780   12.784    -3.004  
Enlige mænd (2022)
8.355   12.773    -4.418  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   16.563    -6.856  
Registreret partnerskab (2022)
14   31    -17  
Samlevende par (2022)
1.232   2.503    -1.271  
Samboende par (2022)
1.682   3.675    -1.993  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   72.001    -33.890  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   22.442    -2.727  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   31    -25  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   11.528    -8.377  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   4.517    +344  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   5.609    -617  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   8    -7  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune