Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Horsens   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   90.966    -34.752  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   78.076    -30.372  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   81.522    -31.242  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   9.444    -3.510  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   605    -107  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   433    +125  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   89,7    +10,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   175    +1.274  
Areal (km2) (2020)
39   519    -481  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,0    +1,4  
Antal levendefødte (2019)
478   980    -502  
Antal døde (2019)
557   797    -240  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   95.772    -39.678  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   100.067    -43.421  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   106.703    -48.979  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   230.081    +92.465  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   252.997    +105.513  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   207.156    +82.133  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   315.341    +134.959  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   354.695    +165.507  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   275.972    +109.689  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   1.743    -971  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,9    -1,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   258    -129  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   40,7    +1,0  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   6.175    -2.785  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   12.196    -4.290  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   55.758    -21.930  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   16.837    -5.747  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,8    -0,8  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,4    +0,7  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   61,3    -1,1  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   18,5    +1,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   5.129    -2.074  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   5.532    -2.104  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   5.530    -2.332  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   5.458    -2.506  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   6.061    -2.108  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   5.879    -1.818  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   4.997    -1.773  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   4.224    -1.466  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.857    -355  
Kvinder 90+ år (2020)
619   480    +139  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   5.441    -2.278  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   5.612    -1.795  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   6.295    -2.266  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   5.747    -2.855  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   6.346    -2.709  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   6.131    -2.434  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   4.825    -1.881  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   3.884    -1.627  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   1.359    -542  
Mænd 90+ år (2020)
211   179    +32  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   45.147    -16.397  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   45.819    -18.355  
Enlige kvinder (2020)
9.481   11.987    -2.506  
Enlige mænd (2020)
7.546   11.954    -4.408  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   16.267    -6.616  
Registreret partnerskab (2020)
15   32    -17  
Samlevende par (2020)
1.128   2.282    -1.154  
Samboende par (2020)
1.645   3.510    -1.865  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   70.701    -32.318  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   20.265    -2.434  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   31    -25  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   10.706    -7.666  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   3.992    +176  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   4.477    +36  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   8    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune