Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rudersdal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rudersdal   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   57.247    +579  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   49.913    -1.975  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   52.268    -1.451  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   4.979    +2.030  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   441    +164  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   429    +178  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   98,8    +0,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   784    +699  
Areal (km2) (2022)
39   73    -35  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   83,7    -0,9  
Antal levendefødte (2021)
511   507    +4  
Antal døde (2021)
532   593    -61  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   57.710    +415  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   58.912    +371  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   61.526    -226  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   451.164    -104.564  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   542.477    -151.494  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   366.331    -61.274  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   627.306    -143.188  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   787.710    -220.398  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   478.285    -72.039  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   550    +89  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,1    +0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   124    +10  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   43,7    -2,2  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   3.985    -485  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   8.292    -449  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   31.682    +3.511  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   13.288    -1.998  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   7,0    -0,9  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   14,5    -0,9  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   55,3    +5,6  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   23,2    -3,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   3.243    -238  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   3.812    -326  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   1.891    +1.582  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   2.831    +255  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   3.867    +41  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   4.445    -382  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   3.265    +45  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   3.342    -461  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   1.989    -489  
Kvinder 90+ år (2022)
555   546    +9  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   3.435    -236  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   4.196    -370  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   2.412    +2.334  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   2.601    +402  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   3.588    +62  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   4.160    -407  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   3.256    -247  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   2.754    -411  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   1.381    -525  
Mænd 90+ år (2022)
174   233    -59  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   29.231    +36  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   28.016    +543  
Enlige kvinder (2022)
9.780   7.804    +1.976  
Enlige mænd (2022)
8.355   5.774    +2.581  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   11.514    -1.807  
Registreret partnerskab (2022)
14   13    +1  
Samlevende par (2022)
1.232   1.224    +8  
Samboende par (2022)
1.682   1.212    +470  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   40.477    -2.366  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   16.770    +2.945  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   7    -1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   2.807    +344  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   4.462    +399  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   4.566    +426  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   5    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   4    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune