Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rudersdal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rudersdal   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   57.193    +1.241  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   49.548    -1.768  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   51.916    -1.240  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   5.277    +2.481  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   437    +201  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   486    +203  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   98,7    +1,0  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   98,7    +1,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   780    +726  
Areal (km2) (2023)
39   73    -35  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   83,6    -0,5  
Antal levendefødte (2022)
471   487    -16  
Antal døde (2022)
503   607    -104  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   56.799    +1.543  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   56.928    +2.272  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   61.526    -226  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   498.941    -120.905  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   628.636    -194.964  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   378.347    -52.506  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   683.025    -148.369  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   893.123    -256.074  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   487.695    -49.063  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   499    +90  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   1,7    +0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   61    +18  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   43,9    -2,3  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   3.925    -404  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   8.211    -371  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   31.595    +3.998  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   13.462    -1.982  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,9    -0,9  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   14,4    -1,0  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   55,2    +5,7  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   23,5    -3,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   3.232    -207  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   3.777    -263  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   1.872    +1.664  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   2.874    +312  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   3.762    +128  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   4.459    -389  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   3.357    +19  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   3.293    -366  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   2.071    -551  
Kvinder 90+ år (2023)
515   562    -47  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   3.400    -246  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   4.179    -288  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   2.373    +2.415  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   2.615    +530  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   3.487    +110  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   4.165    -381  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   3.266    -226  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.747    -371  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.455    -519  
Mænd 90+ år (2023)
164   247    -83  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   29.259    +300  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   27.934    +941  
Enlige kvinder (2023)
9.823   7.889    +1.934  
Enlige mænd (2023)
8.396   5.751    +2.645  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   11.536    -1.715  
Registreret partnerskab (2023)
14   15    -1  
Samlevende par (2023)
1.204   1.178    +26  
Samboende par (2023)
1.745   1.179    +566  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   39.946    -2.158  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   17.247    +3.399  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   7    -1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   2.610    +606  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   3.746    +853  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   3.276    +803  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   5    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   4    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune