Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rudersdal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rudersdal   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   56.728    -514  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   49.376    -1.672  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   51.571    -1.291  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   5.157    +777  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   456    +42  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   454    +104  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   98,7    +1,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   774    +675  
Areal (km2) (2020)
39   73    -35  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   83,2    -0,8  
Antal levendefødte (2019)
478   488    -10  
Antal døde (2019)
557   569    -12  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   56.572    -478  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   57.028    -382  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   58.494    -770  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   412.461    -89.915  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   506.804    -148.294  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   326.048    -36.759  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   563.868    -113.568  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   720.604    -200.402  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   420.308    -34.647  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   685    +87  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   2,6    +0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   145    -16  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   43,6    -1,9  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   3.581    -191  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   8.457    -551  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   31.607    +2.221  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   13.083    -1.993  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,3    -0,3  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   14,9    -0,8  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   55,7    +4,5  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   23,1    -3,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   3.121    -66  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   3.889    -461  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   2.068    +1.130  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.603    +349  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   4.055    -102  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   4.340    -279  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   3.197    +27  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   3.389    -631  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.903    -401  
Kvinder 90+ år (2020)
619   522    +97  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   3.298    -135  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   4.196    -379  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   2.558    +1.471  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.342    +550  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   3.660    -23  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   4.158    -461  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   3.184    -240  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.731    -474  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   1.268    -451  
Mænd 90+ år (2020)
211   246    -35  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   29.087    -337  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   27.641    -177  
Enlige kvinder (2020)
9.481   7.969    +1.512  
Enlige mænd (2020)
7.546   5.835    +1.711  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   11.326    -1.675  
Registreret partnerskab (2020)
15   21    -6  
Samlevende par (2020)
1.128   1.095    +33  
Samboende par (2020)
1.645   1.254    +391  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   40.656    -2.273  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   16.072    +1.759  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   7    -1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   2.768    +272  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   3.961    +207  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   4.049    +464  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune