Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rudersdal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rudersdal   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   57.237    +1.301  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   49.406    -1.985  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   51.780    -1.428  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   5.457    +2.729  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   437    +201  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   486    +203  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   98,7    +1,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   780    +726  
Areal (km2) (2023)
39   73    -35  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   83,8    -0,4  
Antal levendefødte (2023)
439   439    +0  
Antal døde (2023)
516   648    -132  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   56.799    +1.543  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   56.928    +2.272  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   61.526    -226  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   464.564    -101.165  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   577.665    -177.151  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   359.185    -31.123  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   638.024    -116.514  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   824.965    -231.507  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   463.846    -10.840  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   499    +90  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   1,7    +0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   61    +18  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   44,1    -2,5  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   3.852    -365  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   8.164    -379  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   31.701    +4.003  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   13.520    -1.958  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   6,7    -0,7  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   14,3    -1,0  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   55,4    +5,6  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   23,6    -3,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   3.230    -293  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   3.752    -211  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   1.925    +1.607  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   2.904    +380  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   3.708    +88  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   4.407    -324  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   3.406    -65  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   3.242    -319  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   2.154    -578  
Kvinder 90+ år (2024)
491   573    -82  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   3.401    -229  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   4.073    -240  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   2.426    +2.362  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   2.663    +633  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   3.430    +133  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   4.092    -336  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   3.378    -317  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   2.718    -308  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   1.495    -504  
Mænd 90+ år (2024)
164   260    -96  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   29.301    +203  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   27.936    +1.098  
Enlige kvinder (2024)
9.773   7.909    +1.864  
Enlige mænd (2024)
8.525   5.769    +2.756  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   11.521    -1.664  
Registreret partnerskab (2024)
14   16    -2  
Samlevende par (2024)
1.214   1.174    +40  
Samboende par (2024)
1.696   1.209    +487  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   39.597    -2.334  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   17.640    +3.635  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   7    -1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   2.648    +680  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   3.781    +1.289  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   3.637    +829  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   5    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   4    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune