Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rudersdal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rudersdal   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   57.024    -410  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   49.722    -1.948  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   52.002    -1.519  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   5.022    +1.109  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   447    +78  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   434    +124  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   98,7    +1,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   778    +681  
Areal (km2) (2021)
39   73    -34  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   83,5    -1,0  
Antal levendefødte (2020)
500   499    +1  
Antal døde (2020)
597   614    -17  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   57.522    -295  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   58.370    -236  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   60.340    -714  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   440.723    -105.121  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   539.265    -164.054  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   349.565    -50.640  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   619.415    -148.593  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   793.386    -246.901  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   458.480    -57.722  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   869    +127  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   3,3    +0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   185    +47  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,7    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   43,6    -1,9  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   3.833    -432  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   8.259    -356  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   31.796    +2.344  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   13.136    -1.966  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   6,7    -0,7  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   14,5    -0,5  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   55,8    +4,5  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   23,0    -3,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   3.165    -164  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   3.866    -399  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   2.005    +1.144  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   2.743    +256  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   3.928    +21  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   4.422    -394  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   3.231    +3  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   3.393    -554  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.912    -408  
Kvinder 90+ år (2021)
581   551    +30  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   3.298    -150  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   4.237    -351  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   2.518    +1.745  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   2.463    +425  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   3.614    +66  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   4.132    -424  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   3.263    -287  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   2.739    -456  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   1.297    -460  
Mænd 90+ år (2021)
194   247    -53  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   29.216    -465  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   27.808    +55  
Enlige kvinder (2021)
9.433   7.933    +1.500  
Enlige mænd (2021)
7.852   5.782    +2.070  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   11.385    -1.716  
Registreret partnerskab (2021)
14   18    -4  
Samlevende par (2021)
1.162   1.190    -28  
Samboende par (2021)
1.634   1.246    +388  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   40.559    -2.373  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   16.465    +1.963  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   7    -1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   2.782    +238  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   4.140    +396  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   4.366    +257  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   23    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune