Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herning Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Herning   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   89.230    -31.404  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   78.822    -30.884  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   81.637    -30.820  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   7.593    -584  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   415    +190  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   436    +171  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   86,9    +12,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   68    +1.415  
Areal (km2) (2022)
39   1.321    -1.282  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   81,7    +1,1  
Antal levendefødte (2021)
511   926    -415  
Antal døde (2021)
532   865    -333  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   89.695    -31.570  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   90.306    -31.023  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   90.944    -29.644  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   249.340    +97.260  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   278.017    +112.966  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   220.362    +84.695  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   341.503    +142.615  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   389.161    +178.151  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   293.345    +112.901  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   833    -194  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   1,9    +0,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   106    +28  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,2    +0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   42,0    -0,5  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   5.892    -2.392  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   11.654    -3.811  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   53.558    -18.365  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   18.126    -6.836  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   6,6    -0,5  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   13,1    +0,5  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   60,0    +0,9  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   20,3    -0,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   4.805    -1.800  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   5.489    -2.003  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   5.052    -1.579  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   4.926    -1.840  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   5.613    -1.705  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   6.013    -1.950  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   5.195    -1.885  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   4.527    -1.646  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   2.136    -636  
Kvinder 90+ år (2022)
555   489    +66  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   4.989    -1.790  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   5.701    -1.875  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   5.628    -882  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   5.296    -2.293  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   5.734    -2.084  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   6.463    -2.710  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   5.115    -2.106  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   4.156    -1.813  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   1.701    -845  
Mænd 90+ år (2022)
174   202    -28  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   44.245    -14.978  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   44.985    -16.426  
Enlige kvinder (2022)
9.780   11.204    -1.424  
Enlige mænd (2022)
8.355   11.229    -2.874  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   17.114    -7.407  
Registreret partnerskab (2022)
14   17    -3  
Samlevende par (2022)
1.232   2.012    -780  
Samboende par (2022)
1.682   3.052    -1.370  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   72.597    -34.486  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   16.633    +3.082  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   39    -33  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   9.391    -6.240  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   4.521    +340  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   4.269    +723  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   7    -6  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   10    -10  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   12    -3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune