Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herning Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Herning   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   89.238    -32.624  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   79.038    -31.264  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   81.821    -31.338  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   7.417    -1.286  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   405    +120  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   426    +132  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   86,7    +13,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   68    +1.391  
Areal (km2) (2021)
39   1.321    -1.282  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,6    +0,9  
Antal levendefødte (2020)
500   934    -434  
Antal døde (2020)
597   796    -199  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   90.055    -32.828  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   91.153    -33.019  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   92.467    -32.841  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   236.376    +99.226  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   265.003    +110.208  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   207.520    +91.405  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   322.493    +148.329  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   370.440    +176.045  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   274.164    +126.594  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   1.784    -788  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,0    -0,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   324    -92  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,7    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   41,8    -0,1  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   5.839    -2.438  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   11.841    -3.938  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   53.704    -19.564  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   17.854    -6.684  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   6,5    -0,5  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   13,3    +0,7  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   60,2    +0,1  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   20,0    -0,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   4.830    -1.829  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   5.563    -2.096  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   5.083    -1.934  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   4.900    -1.901  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   5.681    -1.732  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   5.992    -1.964  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   5.134    -1.900  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   4.470    -1.631  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   2.077    -573  
Kvinder 90+ år (2021)
581   473    +108  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   5.041    -1.893  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   5.746    -1.860  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   5.709    -1.446  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   5.242    -2.354  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   5.849    -2.169  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   6.424    -2.716  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   5.070    -2.094  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   4.118    -1.835  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   1.647    -810  
Mænd 90+ år (2021)
194   189    +5  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   44.203    -15.452  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   45.035    -17.172  
Enlige kvinder (2021)
9.433   11.062    -1.629  
Enlige mænd (2021)
7.852   11.096    -3.244  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   17.195    -7.526  
Registreret partnerskab (2021)
14   18    -4  
Samlevende par (2021)
1.162   1.953    -791  
Samboende par (2021)
1.634   3.070    -1.436  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   72.984    -34.798  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   16.254    +2.174  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   39    -33  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   9.272    -6.252  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   4.322    +214  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   4.221    +402  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   8    -7  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   11    -10  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   12    -3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune