Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herning Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Herning   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   89.848    -31.310  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   78.170    -30.749  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   81.078    -30.726  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   8.770    -584  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   442    +196  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   492    +197  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   86,9    +12,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   68    +1.438  
Areal (km2) (2023)
39   1.321    -1.282  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   81,7    +1,7  
Antal levendefødte (2023)
439   866    -427  
Antal døde (2023)
516   877    -361  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   89.863    -31.521  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   90.508    -31.308  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   90.944    -29.644  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   261.519    +101.880  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   297.415    +103.099  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   225.263    +102.799  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   358.379    +163.131  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   416.794    +176.664  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   299.378    +153.628  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
629   1.217    -588  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,1   2,7    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   54    +25  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   42,4    -0,8  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   5.729    -2.242  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   11.713    -3.928  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   53.583    -17.879  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   18.823    -7.261  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   6,4    -0,4  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   13,0    +0,3  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   59,6    +1,4  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   20,9    -1,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   4.791    -1.854  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   5.518    -1.977  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   4.743    -1.211  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   5.228    -1.944  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   5.417    -1.621  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   6.072    -1.989  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   5.262    -1.921  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   4.653    -1.730  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   2.392    -816  
Kvinder 90+ år (2024)
491   481    +10  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   4.995    -1.823  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   5.646    -1.813  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   5.428    -640  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   5.612    -2.316  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   5.548    -1.985  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   6.434    -2.678  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   5.283    -2.222  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   4.220    -1.810  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   1.904    -913  
Mænd 90+ år (2024)
164   221    -57  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   44.557    -15.053  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   45.291    -16.257  
Enlige kvinder (2024)
9.773   11.458    -1.685  
Enlige mænd (2024)
8.525   11.442    -2.917  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   17.225    -7.368  
Registreret partnerskab (2024)
14   13    +1  
Samlevende par (2024)
1.214   2.060    -846  
Samboende par (2024)
1.696   2.866    -1.170  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   71.516    -34.253  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   18.332    +2.943  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   39    -33  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   8.178    -4.850  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   4.177    +893  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   3.798    +668  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   7    -6  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   10    -10  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   12    -3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune