Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herning Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Herning   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   89.952    -31.518  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   78.691    -30.911  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   81.545    -30.869  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   8.407    -649  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   442    +196  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   492    +197  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   86,8    +12,9  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   86,8    +12,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   68    +1.438  
Areal (km2) (2023)
39   1.321    -1.282  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,7    +1,4  
Antal levendefødte (2022)
471   881    -410  
Antal døde (2022)
503   854    -351  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   89.863    -31.521  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   90.508    -31.308  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   90.944    -29.644  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   260.544    +117.492  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   293.391    +140.281  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   227.465    +98.376  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   355.881    +178.775  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   410.430    +226.619  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   300.969    +137.663  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   1.081    -492  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,2    -0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   54    +25  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   42,2    -0,6  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   5.874    -2.353  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   11.692    -3.852  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   53.873    -18.280  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   18.513    -7.033  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,5    -0,5  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   13,0    +0,4  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   59,9    +1,0  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   20,6    -1,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   4.859    -1.834  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   5.538    -2.024  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   4.943    -1.407  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   5.122    -1.936  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   5.509    -1.619  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   6.112    -2.042  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   5.255    -1.879  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   4.565    -1.638  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   2.289    -769  
Kvinder 90+ år (2023)
515   482    +33  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   5.006    -1.852  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   5.681    -1.790  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   5.594    -806  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   5.486    -2.341  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   5.660    -2.063  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   6.459    -2.675  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   5.181    -2.141  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   4.213    -1.837  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.783    -847  
Mænd 90+ år (2023)
164   215    -51  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   44.674    -15.115  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   45.278    -16.403  
Enlige kvinder (2023)
9.823   11.484    -1.661  
Enlige mænd (2023)
8.396   11.363    -2.967  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   17.231    -7.410  
Registreret partnerskab (2023)
14   14    +0  
Samlevende par (2023)
1.204   2.011    -807  
Samboende par (2023)
1.745   2.963    -1.218  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   72.286    -34.498  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   17.666    +2.980  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   39    -33  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   9.086    -5.870  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   4.331    +268  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   4.342    -263  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   7    -6  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   10    -10  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   12    -3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune