Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herning Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Herning   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   89.127    -32.913  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   79.057    -31.353  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   81.777    -31.497  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   7.350    -1.416  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   407    +91  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   417    +141  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   86,5    +13,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   67    +1.382  
Areal (km2) (2020)
39   1.321    -1.282  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,3    +1,1  
Antal levendefødte (2019)
478   903    -425  
Antal døde (2019)
557   720    -163  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   90.894    -34.800  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   92.449    -35.803  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   94.568    -36.844  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   229.212    +93.334  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   256.490    +102.020  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   201.706    +87.583  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   313.002    +137.298  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   359.492    +160.710  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   266.123    +119.538  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   1.600    -828  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,6    -0,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   279    -150  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   41,5    +0,2  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   5.807    -2.417  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   11.963    -4.057  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   53.824    -19.996  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   17.533    -6.443  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,5    -0,5  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,4    +0,7  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   60,4    -0,2  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   19,7    +0,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   4.840    -1.785  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   5.627    -2.199  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   5.130    -1.932  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   4.849    -1.897  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   5.837    -1.884  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   5.933    -1.872  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   5.085    -1.861  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   4.379    -1.621  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   2.030    -528  
Kvinder 90+ år (2020)
619   452    +167  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   5.117    -1.954  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   5.756    -1.939  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   5.759    -1.730  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   5.144    -2.252  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   6.012    -2.375  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   6.334    -2.637  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   5.088    -2.144  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   4.016    -1.759  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   1.542    -725  
Mænd 90+ år (2020)
211   197    +14  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   44.162    -15.412  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   44.965    -17.501  
Enlige kvinder (2020)
9.481   10.972    -1.491  
Enlige mænd (2020)
7.546   11.000    -3.454  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   17.217    -7.566  
Registreret partnerskab (2020)
15   18    -3  
Samlevende par (2020)
1.128   1.897    -769  
Samboende par (2020)
1.645   3.101    -1.456  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   73.205    -34.822  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   15.922    +1.909  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   39    -33  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   9.137    -6.097  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   4.274    -106  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   4.323    +190  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   8    -7  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   11    -10  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   12    -3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune