Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kolding Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kolding   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   93.544    -35.718  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   80.947    -33.009  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   85.371    -34.554  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   8.173    -1.164  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   420    +185  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   454    +153  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   88,7    +11,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   155    +1.328  
Areal (km2) (2022)
39   604    -566  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   81,7    +1,1  
Antal levendefødte (2021)
511   965    -454  
Antal døde (2021)
532   862    -330  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   94.262    -36.137  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   95.206    -35.923  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   96.639    -35.339  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   253.243    +93.357  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   284.201    +106.782  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   222.760    +82.297  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   354.620    +129.498  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   408.438    +158.874  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   301.629    +104.617  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   1.123    -484  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,4    -0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   159    -25  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   41,8    -0,3  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   6.008    -2.508  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   12.362    -4.519  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   56.721    -21.528  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   18.453    -7.163  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   6,4    -0,3  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   13,2    +0,4  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   60,6    +0,3  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   19,7    -0,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   4.829    -1.824  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   5.902    -2.416  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   5.420    -1.947  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   5.356    -2.270  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   6.264    -2.356  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   6.451    -2.388  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   5.285    -1.975  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   4.569    -1.688  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   2.214    -714  
Kvinder 90+ år (2022)
555   475    +80  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   5.296    -2.097  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   6.096    -2.270  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   5.702    -956  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   5.599    -2.596  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   6.124    -2.474  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   6.602    -2.849  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   5.262    -2.253  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   4.220    -1.877  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   1.683    -827  
Mænd 90+ år (2022)
174   195    -21  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   46.765    -17.498  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   46.779    -18.220  
Enlige kvinder (2022)
9.780   12.794    -3.014  
Enlige mænd (2022)
8.355   11.781    -3.426  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   16.774    -7.067  
Registreret partnerskab (2022)
14   28    -14  
Samlevende par (2022)
1.232   2.462    -1.230  
Samboende par (2022)
1.682   3.523    -1.841  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   72.873    -34.762  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   20.671    -956  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   30    -24  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   10.578    -7.427  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   4.815    +46  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   4.684    +308  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   6    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune