Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kolding Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kolding   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   94.528    -36.094  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   80.955    -33.175  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   85.525    -34.849  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   9.003    -1.245  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   432    +206  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   520    +169  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   88,7    +11,0  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   88,7    +11,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   156    +1.350  
Areal (km2) (2023)
39   604    -566  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,9    +1,2  
Antal levendefødte (2022)
471   914    -443  
Antal døde (2022)
503   897    -394  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   94.626    -36.284  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   95.684    -36.484  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   96.639    -35.339  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   265.589    +112.447  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   298.036    +135.636  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   233.690    +92.151  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   370.987    +163.669  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   426.972    +210.077  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   315.968    +122.664  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   1.252    -663  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,4    -0,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   95    -16  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   41,9    -0,3  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   6.051    -2.530  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   12.365    -4.525  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   57.284    -21.691  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   18.828    -7.348  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,4    -0,4  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   13,1    +0,3  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   60,6    +0,3  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   19,9    -0,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   4.894    -1.869  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   5.886    -2.372  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   5.412    -1.876  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   5.599    -2.413  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   6.133    -2.243  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   6.612    -2.542  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   5.387    -2.011  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   4.616    -1.689  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   2.317    -797  
Kvinder 90+ år (2023)
515   473    +42  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   5.339    -2.185  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   6.034    -2.143  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   5.748    -960  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   5.785    -2.640  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   6.046    -2.449  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   6.677    -2.893  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   5.325    -2.285  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   4.264    -1.888  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.791    -855  
Mænd 90+ år (2023)
164   190    -26  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   47.329    -17.770  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   47.199    -18.324  
Enlige kvinder (2023)
9.823   13.180    -3.357  
Enlige mænd (2023)
8.396   12.044    -3.648  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   16.923    -7.102  
Registreret partnerskab (2023)
14   29    -15  
Samlevende par (2023)
1.204   2.438    -1.234  
Samboende par (2023)
1.745   3.472    -1.727  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   72.639    -34.851  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   21.889    -1.243  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   30    -24  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   9.739    -6.523  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   4.672    -73  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   4.798    -719  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   6    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune