Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kolding Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kolding   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   93.175    -36.961  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   81.304    -33.600  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   85.456    -35.176  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   7.719    -1.785  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   394    +104  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   435    +123  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   88,7    +11,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   154    +1.295  
Areal (km2) (2020)
39   604    -566  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,1    +1,3  
Antal levendefødte (2019)
478   971    -493  
Antal døde (2019)
557   819    -262  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   95.051    -38.957  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   96.701    -40.055  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   99.184    -41.460  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   232.918    +89.628  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   258.890    +99.620  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   207.518    +81.771  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   323.690    +126.610  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   369.338    +150.864  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   279.049    +106.612  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   1.738    -966  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,8    -1,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   209    -80  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   41,4    +0,3  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   6.009    -2.619  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   12.598    -4.692  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   56.742    -22.914  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   17.826    -6.736  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,4    -0,4  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,5    +0,6  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   60,9    -0,7  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   19,1    +0,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   4.982    -1.927  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   5.895    -2.467  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   5.512    -2.314  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   5.283    -2.331  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   6.418    -2.465  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   6.338    -2.277  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   5.179    -1.955  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   4.539    -1.781  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   2.019    -517  
Kvinder 90+ år (2020)
619   481    +138  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   5.289    -2.126  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   6.105    -2.288  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   5.870    -1.841  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   5.362    -2.470  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   6.336    -2.699  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   6.505    -2.808  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   5.204    -2.260  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   4.126    -1.869  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   1.536    -719  
Mænd 90+ år (2020)
211   196    +15  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   46.646    -17.896  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   46.529    -19.065  
Enlige kvinder (2020)
9.481   12.533    -3.052  
Enlige mænd (2020)
7.546   11.536    -3.990  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   16.919    -7.268  
Registreret partnerskab (2020)
15   29    -14  
Samlevende par (2020)
1.128   2.250    -1.122  
Samboende par (2020)
1.645   3.614    -1.969  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   73.685    -35.302  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   19.490    -1.659  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   30    -24  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   10.010    -6.970  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   4.543    -375  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   4.552    -39  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   7    -6  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune