Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Samsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Samsø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   3.775    +54.659  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   3.356    +44.424  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   3.406    +47.270  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   369    +7.389  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   702    -64  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   275    +414  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   35,1    +64,6  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   35,1    +64,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   33    +1.473  
Areal (km2) (2023)
39   114    -75  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   -      
Antal levendefødte (2022)
471   32    +439  
Antal døde (2022)
503   73    +430  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   3.794    +54.548  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   3.917    +55.283  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   4.016    +57.284  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   245.445    +132.591  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   268.731    +164.941  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   222.560    +103.281  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   332.682    +201.974  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   368.027    +269.022  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   297.924    +140.708  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   69    +520  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   3,2    -1,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   3    +76  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   51,8    -10,2  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   190    +3.331  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   357    +7.483  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   1.888    +33.705  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   1.340    +10.140  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   5,0    +1,0  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   9,5    +3,9  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   50,0    +10,9  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   35,5    -15,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   150    +2.875  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   137    +3.377  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   82    +3.454  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   150    +3.036  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   193    +3.697  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   297    +3.773  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   403    +2.973  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   290    +2.637  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   171    +1.349  
Kvinder 90+ år (2023)
515   38    +477  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   152    +3.002  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   167    +3.724  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   100    +4.688  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   154    +2.991  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   193    +3.404  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   290    +3.494  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   355    +2.685  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   330    +2.046  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   103    +833  
Mænd 90+ år (2023)
164   20    +144  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   1.911    +27.648  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   1.864    +27.011  
Enlige kvinder (2023)
9.823   667    +9.156  
Enlige mænd (2023)
8.396   571    +7.825  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   746    +9.075  
Registreret partnerskab (2023)
14   2    +12  
Samlevende par (2023)
1.204   84    +1.120  
Samboende par (2023)
1.745   111    +1.634  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   2.702    +35.086  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   1.073    +19.573  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   5    +1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   300    +2.916  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   226    +4.373  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   249    +3.830  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   11    +10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   11    +10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   7    +5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune