Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Samsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Samsø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   3.694    +54.844  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   3.290    +44.131  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   3.332    +47.020  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   362    +7.824  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
677   717    -40  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
721   263    +458  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2024) (%)
99,7   29,9    +69,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2024)
1.509   33    +1.476  
Areal (km2) (2024)
39   114    -75  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   -      
Antal levendefødte (2023)
439   23    +416  
Antal døde (2023)
516   69    +447  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   3.794    +54.548  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   3.917    +55.283  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   4.016    +57.284  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   236.998    +126.401  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   262.675    +137.839  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   211.870    +116.192  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   321.390    +200.120  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   361.746    +231.712  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   281.896    +171.110  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
629   63    +566  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,1   4,0    -1,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2024)
75   3    +72  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   52,3    -10,7  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   165    +3.322  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   350    +7.435  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   1.826    +33.878  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   1.353    +10.209  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   4,5    +1,5  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   9,5    +3,8  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   49,4    +11,6  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   36,6    -16,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   149    +2.788  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   128    +3.413  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   76    +3.456  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   137    +3.147  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   192    +3.604  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   281    +3.802  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   392    +2.949  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   307    +2.616  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   169    +1.407  
Kvinder 90+ år (2024)
491   34    +457  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   141    +3.031  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   161    +3.672  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   110    +4.678  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   136    +3.160  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   195    +3.368  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   265    +3.491  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   366    +2.695  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   323    +2.087  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   113    +878  
Mænd 90+ år (2024)
164   19    +145  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   1.865    +27.639  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   1.829    +27.205  
Enlige kvinder (2024)
9.773   654    +9.119  
Enlige mænd (2024)
8.525   580    +7.945  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   721    +9.136  
Registreret partnerskab (2024)
14   3    +11  
Samlevende par (2024)
1.214   80    +1.134  
Samboende par (2024)
1.696   113    +1.583  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   2.656    +34.607  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   1.038    +20.237  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   5    +1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   328    +3.000  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   248    +4.822  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   201    +4.265  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   11    +10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   11    +10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   7    +5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune