Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Samsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Samsø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   3.716    +54.110  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   3.343    +44.595  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   3.390    +47.427  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   326    +6.683  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   692    -87  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   186    +421  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   35,1    +64,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   33    +1.450  
Areal (km2) (2022)
39   114    -75  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   -      
Antal levendefødte (2021)
511   27    +484  
Antal døde (2021)
532   75    +457  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   3.753    +54.372  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   3.849    +55.434  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   4.016    +57.284  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   235.784    +110.816  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   261.342    +129.641  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   210.989    +94.068  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   320.781    +163.337  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   361.069    +206.243  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   281.696    +124.550  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   74    +565  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   4,8    -2,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   8    +126  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   52,4    -10,9  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   165    +3.335  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   340    +7.503  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   1.888    +33.305  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   1.323    +9.967  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   4,4    +1,7  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   9,1    +4,5  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   50,8    +10,1  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   35,6    -16,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   126    +2.879  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   130    +3.356  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   74    +3.399  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   135    +2.951  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   195    +3.713  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   312    +3.751  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   391    +2.919  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   303    +2.578  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   158    +1.342  
Kvinder 90+ år (2022)
555   40    +515  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   150    +3.049  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   151    +3.675  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   102    +4.644  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   148    +2.855  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   200    +3.450  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   301    +3.452  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   358    +2.651  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   324    +2.019  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   101    +755  
Mænd 90+ år (2022)
174   17    +157  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   1.864    +27.403  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   1.852    +26.707  
Enlige kvinder (2022)
9.780   651    +9.129  
Enlige mænd (2022)
8.355   581    +7.774  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   745    +8.962  
Registreret partnerskab (2022)
14   2    +12  
Samlevende par (2022)
1.232   78    +1.154  
Samboende par (2022)
1.682   114    +1.568  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   2.712    +35.399  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   1.004    +18.711  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   5    +1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   305    +2.846  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   254    +4.607  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   324    +4.668  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   11    +10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   11    +10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   7    +5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune