Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Samsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Samsø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   3.657    +52.557  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   3.320    +44.384  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   3.366    +46.914  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   291    +5.643  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   596    -98  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   200    +358  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   35,0    +64,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   32    +1.417  
Areal (km2) (2020)
39   114    -75  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   79,7    +2,7  
Antal levendefødte (2019)
478   18    +460  
Antal døde (2019)
557   65    +492  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   3.738    +52.356  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   3.826    +52.820  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   3.957    +53.767  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   211.378    +111.168  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   225.364    +133.146  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   197.729    +91.560  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   285.407    +164.893  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   309.185    +211.017  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   262.202    +123.459  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   81    +691  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   5,4    -2,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   13    +116  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,9    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   52,1    -10,4  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   154    +3.236  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   351    +7.555  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   1.861    +31.967  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   1.291    +9.799  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   4,2    +1,8  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   9,6    +4,5  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   50,9    +9,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   35,3    -15,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   125    +2.930  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   139    +3.289  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   80    +3.118  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   132    +2.820  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   198    +3.755  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   285    +3.776  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   382    +2.842  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   313    +2.445  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   148    +1.354  
Kvinder 90+ år (2020)
619   42    +577  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   144    +3.019  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   166    +3.651  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   93    +3.936  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   146    +2.746  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   187    +3.450  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   299    +3.398  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   346    +2.598  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   309    +1.948  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   100    +717  
Mænd 90+ år (2020)
211   23    +188  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   1.844    +26.906  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   1.813    +25.651  
Enlige kvinder (2020)
9.481   635    +8.846  
Enlige mænd (2020)
7.546   542    +7.004  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   740    +8.911  
Registreret partnerskab (2020)
15   2    +13  
Samlevende par (2020)
1.128   76    +1.052  
Samboende par (2020)
1.645   117    +1.528  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   2.743    +35.640  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   914    +16.917  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   5    +1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   288    +2.752  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   240    +3.928  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   244    +4.269  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   11    +10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   11    +10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   7    +5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune