Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Esbjerg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Esbjerg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   115.483    -59.269  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   102.845    -55.141  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   106.693    -56.413  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   8.790    -2.856  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   353    +145  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   408    +150  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   91,3    +8,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   145    +1.304  
Areal (km2) (2020)
39   795    -757  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,4    +2,0  
Antal levendefødte (2019)
478   1.190    -712  
Antal døde (2019)
557   1.115    -558  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   115.831    -59.737  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   116.177    -59.531  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   115.708    -57.984  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   224.598    +97.948  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   249.551    +108.959  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   199.937    +89.352  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   311.940    +138.360  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   354.815    +165.387  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   269.568    +116.093  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   2.148    -1.376  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,9    -1,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   300    -171  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   42,4    -0,7  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   7.229    -3.839  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   14.277    -6.371  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   69.883    -36.055  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   24.094    -13.004  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,3    -0,3  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,4    +1,7  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   60,5    -0,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   20,9    -1,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   5.994    -2.939  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   6.574    -3.146  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   7.120    -3.922  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   6.176    -3.224  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   7.074    -3.121  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   8.056    -3.995  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   7.257    -4.033  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   6.068    -3.310  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   2.683    -1.181  
Kvinder 90+ år (2020)
619   590    +29  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   6.267    -3.104  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   6.849    -3.032  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   7.863    -3.834  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   6.611    -3.719  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   7.091    -3.454  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   8.171    -4.474  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   7.184    -4.240  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   5.601    -3.344  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   2.023    -1.206  
Mænd 90+ år (2020)
211   231    -20  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   57.592    -28.842  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   57.891    -30.427  
Enlige kvinder (2020)
9.481   16.069    -6.588  
Enlige mænd (2020)
7.546   15.340    -7.794  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   20.943    -11.292  
Registreret partnerskab (2020)
15   18    -3  
Samlevende par (2020)
1.128   2.973    -1.845  
Samboende par (2020)
1.645   4.529    -2.884  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   94.942    -56.559  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   20.541    -2.710  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   37    -31  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   13.520    -10.480  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   4.478    -310  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   4.143    +370  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   10    -9  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   21    -9  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune