Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hillerød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hillerød   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   54.159    +4.275  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   46.414    +1.366  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   49.043    +1.633  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   5.116    +2.642  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   461    +177  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   483    +206  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   91,0    +8,7  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   91,0    +8,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   254    +1.252  
Areal (km2) (2023)
39   214    -175  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   82,2    +0,9  
Antal levendefødte (2022)
471   520    -49  
Antal døde (2022)
503   493    +10  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   54.783    +3.559  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   56.944    +2.256  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   59.941    +1.359  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   296.706    +81.330  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   328.371    +105.301  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   266.771    +59.070  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   413.291    +121.365  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   468.782    +168.267  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   360.838    +77.794  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   592    -3  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,0    +0,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   56    +23  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   41,9    -0,3  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   3.605    -84  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   7.030    +810  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   33.160    +2.433  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   10.364    +1.116  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,7    -0,7  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   13,0    +0,4  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   61,2    -0,3  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   19,1    +0,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   2.958    +67  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   3.417    +97  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   2.871    +665  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   3.168    +18  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   3.533    +357  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   4.191    -121  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   3.026    +350  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   2.756    +171  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.393    +127  
Kvinder 90+ år (2023)
515   250    +265  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   3.036    +118  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   3.496    +395  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   3.180    +1.608  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   3.186    -41  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   3.398    +199  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   3.979    -195  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   2.992    +48  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.221    +155  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   991    -55  
Mænd 90+ år (2023)
164   117    +47  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   27.563    +1.996  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   26.596    +2.279  
Enlige kvinder (2023)
9.823   7.789    +2.034  
Enlige mænd (2023)
8.396   6.448    +1.948  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   10.131    -310  
Registreret partnerskab (2023)
14   22    -8  
Samlevende par (2023)
1.204   1.161    +43  
Samboende par (2023)
1.745   1.581    +164  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   38.255    -467  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   15.904    +4.742  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   15    -9  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   3.588    -372  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   3.731    +868  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   3.994    +85  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   5    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune