Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hillerød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hillerød   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   54.422    +4.116  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   46.308    +1.113  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   48.993    +1.359  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   5.429    +2.757  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
677   483    +194  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
721   514    +207  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2024) (%)
99,7   91,4    +8,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2024)
1.509   255    +1.254  
Areal (km2) (2024)
39   214    -175  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   82,2    +1,2  
Antal levendefødte (2023)
439   493    -54  
Antal døde (2023)
516   492    +24  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   54.783    +3.559  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   56.944    +2.256  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   59.941    +1.359  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   293.383    +70.016  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   321.420    +79.094  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   266.857    +61.205  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   411.800    +109.710  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   459.272    +134.186  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   366.886    +86.120  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
629   622    +6  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,1   2,2    -0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2024)
75   73    +2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
0,3   0,3    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   42,1    -0,5  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   3.588    -101  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   6.945    +840  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   33.366    +2.338  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   10.523    +1.039  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   6,6    -0,6  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   12,8    +0,5  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   61,3    -0,3  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   19,3    +0,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   3.005    -68  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   3.365    +176  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   2.851    +681  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   3.330    -46  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   3.420    +376  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   4.187    -104  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   3.148    +193  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   2.734    +189  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   1.482    +94  
Kvinder 90+ år (2024)
491   230    +261  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   3.046    +126  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   3.359    +474  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   3.150    +1.638  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   3.353    -57  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   3.339    +224  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   3.967    -211  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   3.085    -24  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   2.203    +207  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   1.044    -53  
Mænd 90+ år (2024)
164   124    +40  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   27.752    +1.752  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   26.670    +2.364  
Enlige kvinder (2024)
9.773   7.864    +1.909  
Enlige mænd (2024)
8.525   6.532    +1.993  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   10.183    -326  
Registreret partnerskab (2024)
14   21    -7  
Samlevende par (2024)
1.214   1.178    +36  
Samboende par (2024)
1.696   1.553    +143  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   37.980    -717  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   16.442    +4.833  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   15    -9  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   3.666    -338  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   3.799    +1.271  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   3.838    +628  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   5    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune