Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hillerød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hillerød   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   53.257    +4.569  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   46.237    +1.701  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   48.816    +2.001  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   4.441    +2.568  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   414    +191  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   419    +188  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   91,1    +8,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   249    +1.234  
Areal (km2) (2022)
39   214    -175  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   82,0    +0,8  
Antal levendefødte (2021)
511   565    -54  
Antal døde (2021)
532   445    +87  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   54.408    +3.717  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   56.454    +2.829  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   59.941    +1.359  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   281.446    +65.154  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   308.295    +82.688  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   255.955    +49.102  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   392.617    +91.501  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   442.332    +124.980  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   345.417    +60.829  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   565    +74  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,1    +0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   123    +11  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   41,8    -0,3  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   3.551    -51  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   7.092    +751  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   32.456    +2.737  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   10.158    +1.132  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   6,7    -0,6  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   13,3    +0,3  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   60,9    +0,0  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   19,1    +0,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   2.900    +105  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   3.441    +45  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   2.782    +691  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   3.098    -12  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   3.528    +380  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   4.151    -88  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   2.877    +433  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   2.794    +87  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   1.285    +215  
Kvinder 90+ år (2022)
555   248    +307  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   2.999    +200  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   3.526    +300  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   3.100    +1.646  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   3.022    -19  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   3.431    +219  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   3.898    -145  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   2.887    +122  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   2.215    +128  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   949    -93  
Mænd 90+ år (2022)
174   126    +48  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   27.104    +2.163  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   26.153    +2.406  
Enlige kvinder (2022)
9.780   7.565    +2.215  
Enlige mænd (2022)
8.355   6.169    +2.186  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   10.023    -316  
Registreret partnerskab (2022)
14   22    -8  
Samlevende par (2022)
1.232   1.157    +75  
Samboende par (2022)
1.682   1.596    +86  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   38.274    -163  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   14.983    +4.732  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   15    -9  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   4.019    -868  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   3.881    +980  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   5.256    -264  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   5    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune