Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odense Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odense   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   205.978    -148.152  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   171.541    -123.603  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   187.761    -136.944  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   18.217    -11.208  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   433    +172  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   452    +155  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   97,3    +2,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   673    +810  
Areal (km2) (2022)
39   306    -267  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   81,2    +1,6  
Antal levendefødte (2021)
511   2.358    -1.847  
Antal døde (2021)
532   1.856    -1.324  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   208.521    -150.396  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   212.391    -153.108  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   216.867    -155.567  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   226.727    +119.873  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   242.663    +148.320  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   211.419    +93.638  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   312.709    +171.409  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   341.773    +225.539  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   284.793    +121.453  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   3.338    -2.699  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   3,4    -1,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   693    -559  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   39,9    +1,6  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   12.854    -9.354  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   22.653    -14.810  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   134.085    -98.892  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   36.386    -25.096  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   6,2    -0,1  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   11,0    +2,6  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   65,1    -4,2  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   17,7    +1,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   10.016    -7.011  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   10.716    -7.230  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   21.370    -17.897  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   12.100    -9.014  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   11.734    -7.826  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   12.471    -8.408  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   10.590    -7.280  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   9.418    -6.537  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   4.574    -3.074  
Kvinder 90+ år (2022)
555   1.102    -547  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   10.669    -7.470  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   10.942    -7.116  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   21.578    -16.832  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   13.243    -10.240  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   11.712    -8.062  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   12.312    -8.559  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   9.964    -6.955  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   7.902    -5.559  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   3.166    -2.310  
Mænd 90+ år (2022)
174   399    -225  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   104.091    -74.824  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   101.887    -73.328  
Enlige kvinder (2022)
9.780   36.624    -26.844  
Enlige mænd (2022)
8.355   32.807    -24.452  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   30.605    -20.898  
Registreret partnerskab (2022)
14   76    -62  
Samlevende par (2022)
1.232   5.013    -3.781  
Samboende par (2022)
1.682   10.231    -8.549  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   149.708    -111.597  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   56.270    -36.555  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   36    -30  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   26.331    -23.180  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   12.187    -7.326  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   11.163    -6.171  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   7    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   4    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune