Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odense Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odense   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   205.509    -148.895  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   171.735    -123.961  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   187.896    -137.413  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   17.613    -11.482  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   410    +115  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   447    +111  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   97,2    +2,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   672    +787  
Areal (km2) (2021)
39   306    -267  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,2    +1,3  
Antal levendefødte (2020)
500   2.334    -1.834  
Antal døde (2020)
597   1.725    -1.128  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   209.440    -152.213  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   214.622    -156.488  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   220.799    -161.173  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   217.495    +118.107  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   233.850    +141.361  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   201.737    +97.188  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   299.596    +171.226  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   329.319    +217.166  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   270.958    +129.800  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   5.631    -4.635  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   5,8    -2,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   1.149    -917  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   1,2    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   39,8    +1,9  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   12.965    -9.564  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   22.823    -14.920  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   133.847    -99.707  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   35.874    -24.704  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   6,3    -0,3  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   11,1    +2,9  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   65,1    -4,8  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   17,5    +2,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   10.062    -7.061  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   10.750    -7.283  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   21.358    -18.209  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   11.849    -8.850  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   12.049    -8.100  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   12.351    -8.323  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   10.513    -7.279  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   9.373    -6.534  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   4.429    -2.925  
Kvinder 90+ år (2021)
581   1.127    -546  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   10.784    -7.636  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   10.966    -7.080  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   21.618    -17.355  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   12.893    -10.005  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   11.947    -8.267  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   12.293    -8.585  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   9.881    -6.905  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   7.819    -5.536  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   3.065    -2.228  
Mænd 90+ år (2021)
194   382    -188  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   103.861    -75.110  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   101.648    -73.785  
Enlige kvinder (2021)
9.433   36.175    -26.742  
Enlige mænd (2021)
7.852   32.295    -24.443  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   30.858    -21.189  
Registreret partnerskab (2021)
14   79    -65  
Samlevende par (2021)
1.162   4.887    -3.725  
Samboende par (2021)
1.634   10.311    -8.677  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   150.320    -112.134  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   55.189    -36.761  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   36    -30  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   26.217    -23.197  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   11.320    -6.784  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   11.752    -7.129  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   10    -8  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune