Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odense Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odense   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   204.895    -148.681  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   170.552    -122.848  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   186.485    -136.205  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   18.410    -12.476  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   436    +62  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   462    +96  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   97,2    +2,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   670    +779  
Areal (km2) (2020)
39   306    -267  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,9    +1,5  
Antal levendefødte (2019)
478   2.306    -1.828  
Antal døde (2019)
557   1.727    -1.170  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   210.513    -154.419  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   215.676    -159.030  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   221.898    -164.174  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   211.967    +110.579  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   227.996    +130.514  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   196.572    +92.717  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   291.382    +158.918  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   320.754    +199.448  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   263.169    +122.492  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   4.829    -4.057  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   5,0    -2,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   982    -853  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   1,0    -0,5  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   39,7    +2,0  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   12.884    -9.494  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   22.894    -14.988  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   133.852    -100.024  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   35.265    -24.175  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,3    -0,3  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   11,2    +2,9  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   65,3    -5,1  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   17,2    +2,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   10.003    -6.948  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   10.807    -7.379  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   21.308    -18.110  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   11.699    -8.747  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   12.126    -8.173  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   12.276    -8.215  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   10.552    -7.328  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   9.192    -6.434  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   4.349    -2.847  
Kvinder 90+ år (2020)
619   1.106    -487  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   10.879    -7.716  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   10.970    -7.153  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   21.603    -17.574  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   12.775    -9.883  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   12.041    -8.404  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   12.288    -8.591  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   9.864    -6.920  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   7.684    -5.427  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   2.998    -2.181  
Mænd 90+ år (2020)
211   375    -164  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   103.418    -74.668  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   101.477    -74.013  
Enlige kvinder (2020)
9.481   35.854    -26.373  
Enlige mænd (2020)
7.546   32.104    -24.558  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   31.007    -21.356  
Registreret partnerskab (2020)
15   80    -65  
Samlevende par (2020)
1.128   4.729    -3.601  
Samboende par (2020)
1.645   10.229    -8.584  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   150.059    -111.676  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   54.836    -37.005  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   36    -30  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   25.179    -22.139  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   10.691    -6.523  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   10.899    -6.386  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   10    -8  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune