Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odense Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odense   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   207.762    -149.328  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   171.729    -123.949  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   188.022    -137.346  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   19.740    -11.982  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   442    +196  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   508    +181  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   97,2    +2,5  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   97,2    +2,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   680    +826  
Areal (km2) (2023)
39   306    -267  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,2    +1,9  
Antal levendefødte (2022)
471   2.174    -1.703  
Antal døde (2022)
503   1.887    -1.384  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   208.318    -149.976  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   211.753    -152.553  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   216.867    -155.567  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   239.926    +138.110  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   258.814    +174.858  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   221.829    +104.012  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   330.852    +203.804  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   364.506    +272.543  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   298.614    +140.018  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   3.892    -3.303  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   3,6    -1,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   396    -317  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,4    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   40,0    +1,6  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   12.746    -9.225  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   22.919    -15.079  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   135.174    -99.581  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   36.923    -25.443  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,1    -0,1  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   11,0    +2,4  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   65,1    -4,2  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   17,8    +1,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   10.094    -7.069  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   10.816    -7.302  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   21.243    -17.707  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   12.740    -9.554  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   11.484    -7.594  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   12.645    -8.575  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   10.791    -7.415  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   9.462    -6.535  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   4.718    -3.198  
Kvinder 90+ år (2023)
515   1.118    -603  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   10.699    -7.545  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   10.959    -7.068  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   21.357    -16.569  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   13.873    -10.728  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   11.594    -7.997  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   12.376    -8.592  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   10.141    -7.101  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   7.945    -5.569  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   3.317    -2.381  
Mænd 90+ år (2023)
164   390    -226  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   105.111    -75.552  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   102.651    -73.776  
Enlige kvinder (2023)
9.823   37.177    -27.354  
Enlige mænd (2023)
8.396   33.228    -24.832  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   30.627    -20.806  
Registreret partnerskab (2023)
14   72    -58  
Samlevende par (2023)
1.204   5.052    -3.848  
Samboende par (2023)
1.745   10.327    -8.582  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   149.379    -111.591  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   58.383    -37.737  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   36    -30  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   26.048    -22.832  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   11.196    -6.597  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   10.895    -6.816  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   7    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   4    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune