Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tårnby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Tårnby   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   43.915    +14.623  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   36.929    +10.492  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   39.638    +10.714  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   4.277    +3.909  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   406    +232  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   502    +187  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   99,3    +0,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   651    +855  
Areal (km2) (2023)
39   66    -27  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   80,9    +2,5  
Antal levendefødte (2023)
439   386    +53  
Antal døde (2023)
516   430    +86  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   42.722    +15.620  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   42.639    +16.561  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   43.152    +18.148  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   277.090    +86.309  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   298.819    +101.695  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   256.194    +71.868  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   372.285    +149.225  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   408.735    +184.723  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   337.233    +115.773  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   572    +17  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,5    -0,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   66    +13  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,3    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   41,7    -0,1  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   2.993    +494  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   6.316    +1.469  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   26.216    +9.488  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   8.390    +3.172  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   6,8    -0,8  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   14,4    -1,1  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   59,7    +1,3  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   19,1    +0,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   2.563    +374  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   2.672    +869  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   1.833    +1.699  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   2.809    +475  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   3.273    +523  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   3.017    +1.066  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   2.595    +746  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   2.107    +816  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   1.052    +524  
Kvinder 90+ år (2024)
491   219    +272  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   2.742    +430  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   2.940    +893  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   2.036    +2.752  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   2.715    +581  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   3.196    +367  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   2.978    +778  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   2.514    +547  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   1.816    +594  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   744    +247  
Mænd 90+ år (2024)
164   94    +70  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   22.140    +7.364  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   21.775    +7.259  
Enlige kvinder (2024)
9.773   6.431    +3.342  
Enlige mænd (2024)
8.525   5.475    +3.050  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   7.785    +2.072  
Registreret partnerskab (2024)
14   33    -19  
Samlevende par (2024)
1.214   1.183    +31  
Samboende par (2024)
1.696   1.000    +696  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   29.940    +7.323  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   13.975    +7.300  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   2.441    +887  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   2.361    +2.709  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   3.103    +1.363  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   6    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune