Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ballerup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ballerup   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   50.039    +8.395  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   39.841    +7.939  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   44.069    +6.607  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   5.970    +1.788  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   424    +214  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   769    -80  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   99,5    +0,2  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   99,5    +0,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   1.476    +30  
Areal (km2) (2023)
39   34    +5  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   80,4    +2,7  
Antal levendefødte (2022)
471   461    +10  
Antal døde (2022)
503   522    -19  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   50.207    +8.135  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   51.320    +7.880  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   52.795    +8.505  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   265.710    +112.326  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   286.653    +147.019  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   246.180    +79.661  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   371.025    +163.631  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   410.353    +226.696  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   334.369    +104.263  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   587    +2  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,3    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   47    +32  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   42,3    -0,7  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   3.494    +27  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   6.400    +1.440  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   29.967    +5.626  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   10.178    +1.302  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   7,0    -1,0  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,8    +0,6  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   59,9    +1,0  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   20,3    -0,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   2.841    +184  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   2.918    +596  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   2.589    +947  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   3.100    +86  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   3.236    +654  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   3.572    +498  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   2.729    +647  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   2.602    +325  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.746    -226  
Kvinder 90+ år (2023)
515   245    +270  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   2.897    +257  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   3.091    +800  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   2.916    +1.872  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   3.127    +18  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   3.105    +492  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   3.513    +271  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   2.562    +478  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   1.955    +421  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.172    -236  
Mænd 90+ år (2023)
164   123    +41  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   25.578    +3.981  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   24.461    +4.414  
Enlige kvinder (2023)
9.823   8.008    +1.815  
Enlige mænd (2023)
8.396   6.509    +1.887  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   8.804    +1.017  
Registreret partnerskab (2023)
14   21    -7  
Samlevende par (2023)
1.204   1.173    +31  
Samboende par (2023)
1.745   1.290    +455  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   31.239    +6.549  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   18.800    +1.846  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   2.273    +943  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   2.821    +1.778  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   3.105    +974  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   6    -5  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   7    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   16    -4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune