Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ballerup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ballerup   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   48.602    +7.612  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   40.241    +7.463  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   43.946    +6.334  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   4.656    +1.278  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   342    +156  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   616    -58  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   99,5    +0,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   1.434    +15  
Areal (km2) (2020)
39   34    +5  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,3    +2,1  
Antal levendefødte (2019)
478   531    -53  
Antal døde (2019)
557   515    +42  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   48.447    +7.647  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   48.729    +7.917  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   49.482    +8.242  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   236.121    +86.425  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   253.923    +104.587  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   219.510    +69.779  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   329.209    +121.091  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   362.746    +157.456  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   297.915    +87.746  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   837    -65  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,7    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   146    -17  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   42,3    -0,6  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   3.297    +93  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   6.463    +1.443  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   28.759    +5.069  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   10.083    +1.007  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,8    -0,8  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,3    +0,8  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   59,2    +1,0  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   20,7    -1,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.723    +332  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   2.937    +491  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   2.433    +765  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.759    +193  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   3.346    +607  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   3.561    +500  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   2.552    +672  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.813    -55  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.492    +10  
Kvinder 90+ år (2020)
619   215    +404  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.830    +333  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   3.124    +693  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   2.697    +1.332  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.749    +143  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   3.250    +387  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.478    +219  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   2.352    +592  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.103    +154  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   1.096    -279  
Mænd 90+ år (2020)
211   92    +119  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   24.831    +3.919  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   23.771    +3.693  
Enlige kvinder (2020)
9.481   7.505    +1.976  
Enlige mænd (2020)
7.546   5.920    +1.626  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   8.810    +841  
Registreret partnerskab (2020)
15   22    -7  
Samlevende par (2020)
1.128   1.110    +18  
Samboende par (2020)
1.645   1.282    +363  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   32.202    +6.181  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   16.400    +1.431  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   2.698    +342  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.673    +1.495  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.711    +1.802  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   6    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   10    -8  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   16    -4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune