Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Svendborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Svendborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   58.296    -2.082  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   53.746    -6.042  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   55.339    -5.059  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   2.957    +2.977  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   192    +306  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   316    +242  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   82,7    +17,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   140    +1.309  
Areal (km2) (2020)
39   415    -377  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,0    +1,4  
Antal levendefødte (2019)
478   457    +21  
Antal døde (2019)
557   649    -92  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   59.254    -3.160  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   59.990    -3.344  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   61.053    -3.329  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   218.492    +104.054  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   237.770    +120.740  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   199.610    +89.679  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   296.421    +153.879  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   327.236    +192.966  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   266.239    +119.422  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   1.267    -495  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   4,9    -2,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   185    -56  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   44,5    -2,8  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   3.232    +158  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   7.312    +594  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   33.768    +60  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   13.984    -2.894  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,5    +0,5  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,5    +1,6  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   57,9    +2,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   24,0    -4,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.802    +253  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   3.421    +7  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   2.680    +518  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.894    +58  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   3.612    +341  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   4.311    -250  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   4.182    -958  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   3.435    -677  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.578    -76  
Kvinder 90+ år (2020)
619   404    +215  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.892    +271  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   3.636    +181  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   3.323    +706  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.909    -17  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   3.528    +109  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   4.031    -334  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   4.110    -1.166  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   3.193    -936  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   1.185    -368  
Mænd 90+ år (2020)
211   170    +41  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   29.319    -569  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   28.977    -1.513  
Enlige kvinder (2020)
9.481   8.695    +786  
Enlige mænd (2020)
7.546   7.881    -335  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   10.786    -1.135  
Registreret partnerskab (2020)
15   21    -6  
Samlevende par (2020)
1.128   1.357    -229  
Samboende par (2020)
1.645   1.910    -265  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   46.218    -7.835  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   12.078    +5.753  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   28    -22  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   5.764    -2.724  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.850    +1.318  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.870    +1.643  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   6    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   21    -9  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune