Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odder   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   23.896    +34.642  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   21.845    +25.576  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   22.327    +28.025  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   1.569    +6.617  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
677   311    +366  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
721   345    +376  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2024) (%)
99,7   78,0    +21,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2024)
1.509   107    +1.402  
Areal (km2) (2024)
39   224    -185  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   83,4    +0,0  
Antal levendefødte (2023)
439   216    +223  
Antal døde (2023)
516   244    +272  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   23.857    +34.485  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   24.824    +34.376  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   26.458    +34.842  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   269.001    +94.398  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   300.664    +99.850  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   238.564    +89.498  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   359.591    +161.919  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   411.615    +181.843  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   309.581    +143.425  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
629   340    +289  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,1   3,0    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2024)
75   43    +32  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
0,3   0,4    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   44,9    -3,3  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   1.569    +1.918  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   3.033    +4.752  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   13.345    +22.359  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   5.949    +5.613  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   6,6    -0,6  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   12,7    +0,6  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   55,8    +5,2  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   24,9    -5,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   1.346    +1.591  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   1.373    +2.168  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   829    +2.703  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   1.317    +1.967  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   1.462    +2.334  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   1.768    +2.315  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   1.713    +1.628  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   1.489    +1.434  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   717    +859  
Kvinder 90+ år (2024)
491   164    +327  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   1.271    +1.901  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   1.506    +2.327  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   955    +3.833  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   1.308    +1.988  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   1.369    +2.194  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   1.694    +2.062  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   1.598    +1.463  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   1.400    +1.010  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   545    +446  
Mænd 90+ år (2024)
164   72    +92  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   12.178    +17.326  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   11.718    +17.316  
Enlige kvinder (2024)
9.773   3.096    +6.677  
Enlige mænd (2024)
8.525   2.485    +6.040  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   4.901    +4.956  
Registreret partnerskab (2024)
14   15    -1  
Samlevende par (2024)
1.214   577    +637  
Samboende par (2024)
1.696   637    +1.059  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   19.063    +18.200  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   4.833    +16.442  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   16    -10  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   1.811    +1.517  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   1.076    +3.994  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   1.376    +3.090  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   13    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune