Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odder   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   22.979    +33.635  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   21.127    +26.647  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   21.551    +28.932  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   1.428    +4.703  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   295    +230  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   326    +232  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   75,8    +23,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   103    +1.356  
Areal (km2) (2021)
39   224    -185  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   82,7    -0,2  
Antal levendefødte (2020)
500   197    +303  
Antal døde (2020)
597   192    +405  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   23.634    +33.593  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   24.511    +33.623  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   26.143    +33.483  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   247.163    +88.439  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   274.410    +100.801  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   220.921    +78.004  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   330.256    +140.566  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   375.200    +171.285  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   286.972    +113.786  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   433    +563  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,0    -0,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   73    +159  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,7    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   44,4    -2,7  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   1.414    +1.987  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   3.083    +4.820  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   12.979    +21.161  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   5.503    +5.667  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   6,2    -0,2  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   13,4    +0,6  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   56,5    +3,8  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   23,9    -4,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   1.226    +1.775  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   1.451    +2.016  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   811    +2.338  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   1.185    +1.814  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   1.496    +2.453  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   1.755    +2.273  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   1.578    +1.656  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   1.398    +1.441  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   621    +883  
Kvinder 90+ år (2021)
581   160    +421  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   1.158    +1.990  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   1.596    +2.290  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   866    +3.397  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   1.191    +1.697  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   1.456    +2.224  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   1.703    +2.005  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   1.518    +1.458  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   1.269    +1.014  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   498    +339  
Mænd 90+ år (2021)
194   43    +151  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   11.681    +17.070  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   11.298    +16.565  
Enlige kvinder (2021)
9.433   2.919    +6.514  
Enlige mænd (2021)
7.852   2.381    +5.471  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   4.758    +4.911  
Registreret partnerskab (2021)
14   17    -3  
Samlevende par (2021)
1.162   486    +676  
Samboende par (2021)
1.634   644    +990  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   18.720    +19.466  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   4.259    +14.169  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   16    -10  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   1.859    +1.161  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   1.331    +3.205  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   1.417    +3.206  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   13    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune