Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odder   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   23.304    +34.522  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   21.443    +26.495  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   21.894    +28.923  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   1.410    +5.599  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   296    +309  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   309    +298  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   75,7    +24,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   104    +1.379  
Areal (km2) (2022)
39   224    -185  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   83,1    -0,3  
Antal levendefødte (2021)
511   236    +275  
Antal døde (2021)
532   216    +316  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   23.776    +34.349  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   24.681    +34.602  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   26.458    +34.842  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   260.507    +86.093  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   289.183    +101.800  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   232.996    +72.061  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   348.911    +135.207  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   396.182    +171.130  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   303.562    +102.684  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   248    +391  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,3    +0,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   35    +99  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   44,5    -3,0  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   1.529    +1.971  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   3.045    +4.798  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   13.087    +22.106  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   5.643    +5.647  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   6,6    -0,5  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   13,1    +0,5  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   56,2    +4,7  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   24,2    -4,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   1.290    +1.715  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   1.407    +2.079  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   793    +2.680  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   1.259    +1.827  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   1.478    +2.430  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   1.765    +2.298  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   1.594    +1.716  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   1.455    +1.426  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   632    +868  
Kvinder 90+ år (2022)
555   161    +394  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   1.232    +1.967  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   1.557    +2.269  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   896    +3.850  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   1.223    +1.780  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   1.418    +2.232  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   1.712    +2.041  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   1.532    +1.477  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   1.322    +1.021  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   522    +334  
Mænd 90+ år (2022)
174   56    +118  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   11.834    +17.433  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   11.470    +17.089  
Enlige kvinder (2022)
9.780   2.944    +6.836  
Enlige mænd (2022)
8.355   2.384    +5.971  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   4.804    +4.903  
Registreret partnerskab (2022)
14   16    -2  
Samlevende par (2022)
1.232   544    +688  
Samboende par (2022)
1.682   646    +1.036  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   18.859    +19.252  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   4.445    +15.270  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   16    -10  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   2.065    +1.086  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   1.261    +3.600  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   1.550    +3.442  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   13    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune