Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Greve Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Greve   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   52.157    +6.381  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   42.063    +5.358  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   46.335    +4.017  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   5.822    +2.364  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
677   531    +146  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
721   585    +136  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2024) (%)
99,7   98,6    +1,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2024)
1.509   864    +645  
Areal (km2) (2024)
39   60    -22  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   81,7    +1,7  
Antal levendefødte (2023)
439   461    -22  
Antal døde (2023)
516   502    +14  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   51.477    +6.865  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   52.142    +7.058  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   53.891    +7.409  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   286.027    +77.372  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   317.596    +82.918  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   256.061    +72.001  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   389.332    +132.178  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   443.581    +149.877  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   337.839    +115.167  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
629   644    -16  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,1   2,5    -0,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2024)
75   63    +12  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   43,0    -1,4  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   3.505    -18  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   7.069    +716  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   30.457    +5.247  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   11.126    +436  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   6,7    -0,7  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   13,6    -0,3  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   58,4    +2,6  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   21,3    -1,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   2.910    +27  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   3.139    +402  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   2.122    +1.410  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   3.222    +62  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   3.405    +391  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   3.961    +122  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   2.942    +399  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   3.007    -84  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   1.566    +10  
Kvinder 90+ år (2024)
491   181    +310  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   3.192    -20  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   3.368    +465  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   2.316    +2.472  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   3.002    +294  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   3.279    +284  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   3.962    -206  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   2.776    +285  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   2.465    -55  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   1.214    -223  
Mænd 90+ år (2024)
164   128    +36  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   26.455    +3.049  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   25.702    +3.332  
Enlige kvinder (2024)
9.773   6.749    +3.024  
Enlige mænd (2024)
8.525   5.263    +3.262  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   10.609    -752  
Registreret partnerskab (2024)
14   14    +0  
Samlevende par (2024)
1.214   1.259    -45  
Samboende par (2024)
1.696   1.219    +477  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   35.366    +1.897  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   16.791    +4.484  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   6    +0  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   2.615    +713  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   2.724    +2.346  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   3.219    +1.247  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   6    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   11    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune