Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Greve Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Greve   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   51.507    +6.927  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   41.842    +5.938  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   46.010    +4.666  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   5.497    +2.261  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   516    +122  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   551    +138  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   98,5    +1,2  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   98,5    +1,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   853    +653  
Areal (km2) (2023)
39   60    -22  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,6    +1,5  
Antal levendefødte (2022)
471   479    -8  
Antal døde (2022)
503   485    +18  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   51.477    +6.865  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   52.142    +7.058  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   53.891    +7.409  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   290.343    +87.693  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   320.974    +112.698  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   261.243    +64.598  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   394.881    +139.775  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   448.247    +188.802  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   344.201    +94.431  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   619    -30  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,3    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   62    +17  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   42,9    -1,3  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   3.519    +2  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   7.112    +728  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   29.863    +5.730  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   11.013    +467  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,8    -0,8  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   13,8    -0,4  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   58,0    +2,9  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   21,4    -1,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   2.902    +123  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   3.138    +376  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   2.009    +1.527  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   3.105    +81  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   3.424    +466  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   3.989    +81  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   2.841    +535  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   3.121    -194  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.396    +124  
Kvinder 90+ år (2023)
515   162    +353  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   3.154    +0  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   3.401    +490  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   2.201    +2.587  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   2.885    +260  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   3.343    +254  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   3.981    -197  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   2.664    +376  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.582    -206  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.107    -171  
Mænd 90+ år (2023)
164   102    +62  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   26.087    +3.472  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   25.420    +3.455  
Enlige kvinder (2023)
9.823   6.602    +3.221  
Enlige mænd (2023)
8.396   5.165    +3.231  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   10.571    -750  
Registreret partnerskab (2023)
14   15    -1  
Samlevende par (2023)
1.204   1.200    +4  
Samboende par (2023)
1.745   1.169    +576  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   35.342    +2.446  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   16.165    +4.481  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   6    +0  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   2.643    +573  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   2.833    +1.766  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   3.183    +896  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   6    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   11    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune