Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kalundborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kalundborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   48.436    +7.778  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   44.727    +2.977  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   45.904    +4.376  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   2.532    +3.402  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   196    +302  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   326    +232  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   72,1    +27,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   84    +1.365  
Areal (km2) (2020)
39   575    -537  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
82,2   80,3    +1,9  
Antal levendefødte (2019)
478   394    +84  
Antal døde (2019)
557   571    -14  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
56.560   48.101    +8.459  
Befolkning i år 2030 (2020)
57.195   47.954    +9.241  
Befolkning i år 2040 (2020)
58.372   47.827    +10.545  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   229.901    +105.701  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   250.648    +124.563  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   209.337    +89.588  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   303.763    +146.537  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   335.469    +184.733  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   272.292    +113.369  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   873    -101  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   4,0    -1,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
140   142    -2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   45,1    -3,4  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.602    +788  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   5.971    +1.935  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   28.059    +5.769  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   11.804    -714  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,4    +0,6  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,3    +1,8  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   57,9    +2,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   24,4    -4,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.193    +862  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   2.805    +623  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.999    +1.199  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.345    +607  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   3.146    +807  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   3.734    +327  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   3.426    -202  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   3.012    -254  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.218    +284  
Kvinder 90+ år (2020)
619   273    +346  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.321    +842  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   3.036    +781  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   2.318    +1.711  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.354    +538  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   3.113    +524  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.819    -122  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   3.327    -383  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.873    -616  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   997    -180  
Mænd 90+ år (2020)
211   127    +84  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   24.151    +4.599  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   24.285    +3.179  
Enlige kvinder (2020)
9.481   7.159    +2.322  
Enlige mænd (2020)
7.546   6.645    +901  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   8.913    +738  
Registreret partnerskab (2020)
15   11    +4  
Samlevende par (2020)
1.128   1.214    -86  
Samboende par (2020)
1.645   1.623    +22  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   39.879    -1.496  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   8.557    +9.274  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   34    -28  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   4.471    -1.431  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.679    +1.489  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.547    +1.966  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   4    -4  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   7    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune