Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kalundborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kalundborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   48.602    +9.832  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   44.422    +3.358  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   45.625    +5.051  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   2.977    +4.781  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   250    +388  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   362    +327  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   72,2    +27,5  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   72,2    +27,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   84    +1.422  
Areal (km2) (2023)
39   576    -537  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   80,6    +2,5  
Antal levendefødte (2022)
471   361    +110  
Antal døde (2022)
503   622    -119  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   48.134    +10.208  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   47.637    +11.563  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   46.837    +14.463  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   252.929    +125.107  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   277.597    +156.075  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   228.334    +97.507  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   342.876    +191.780  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   381.354    +255.695  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   304.532    +134.100  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   647    -58  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,6    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   68    +11  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,3    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   45,8    -4,2  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   2.520    +1.001  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   5.675    +2.165  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   28.005    +7.588  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   12.402    -922  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   5,2    +0,8  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   11,7    +1,7  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   57,6    +3,3  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   25,5    -5,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   2.099    +926  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   2.694    +820  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   2.055    +1.481  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   2.369    +817  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   2.950    +940  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   3.723    +347  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   3.561    -185  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   3.106    -179  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.368    +152  
Kvinder 90+ år (2023)
515   267    +248  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   2.264    +890  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   2.931    +960  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   2.349    +2.439  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   2.508    +637  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   2.882    +715  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   3.820    -36  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   3.419    -379  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.962    -586  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.118    -182  
Mænd 90+ år (2023)
164   157    +7  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   24.192    +5.367  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   24.410    +4.465  
Enlige kvinder (2023)
9.823   7.398    +2.425  
Enlige mænd (2023)
8.396   6.966    +1.430  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   8.768    +1.053  
Registreret partnerskab (2023)
14   14    +0  
Samlevende par (2023)
1.204   1.263    -59  
Samboende par (2023)
1.745   1.647    +98  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   39.095    -1.307  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   9.507    +11.139  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   34    -28  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   4.333    -1.117  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   2.568    +2.031  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   2.625    +1.454  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   5    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   7    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune