Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kalundborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kalundborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   48.368    +9.458  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   44.600    +3.338  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   45.756    +5.061  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   2.612    +4.397  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   227    +378  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   313    +294  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   72,6    +27,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   84    +1.399  
Areal (km2) (2022)
39   576    -537  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   80,4    +2,4  
Antal levendefødte (2021)
511   369    +142  
Antal døde (2021)
532   621    -89  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   47.931    +10.194  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   47.408    +11.875  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   46.837    +14.463  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   238.499    +108.101  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   258.862    +132.121  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   218.321    +86.736  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   325.201    +158.917  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   358.012    +209.300  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   292.689    +113.557  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   627    +12  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,9    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   129    +5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   45,6    -4,1  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   2.599    +901  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   5.754    +2.089  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   27.825    +7.368  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   12.190    -900  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   5,4    +0,7  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   11,9    +1,7  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   57,5    +3,4  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   25,2    -5,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   2.125    +880  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   2.698    +788  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   2.022    +1.451  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   2.319    +767  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   2.997    +911  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   3.733    +330  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   3.499    -189  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   3.070    -189  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   1.318    +182  
Kvinder 90+ år (2022)
555   261    +294  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   2.302    +897  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   2.929    +897  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   2.354    +2.392  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   2.393    +610  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   3.009    +641  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   3.794    -41  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   3.358    -349  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   2.969    -626  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   1.065    -209  
Mænd 90+ år (2022)
174   153    +21  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   24.042    +5.225  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   24.326    +4.233  
Enlige kvinder (2022)
9.780   7.205    +2.575  
Enlige mænd (2022)
8.355   6.814    +1.541  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   8.819    +888  
Registreret partnerskab (2022)
14   14    +0  
Samlevende par (2022)
1.232   1.255    -23  
Samboende par (2022)
1.682   1.666    +16  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   39.371    -1.260  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   8.997    +10.718  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   34    -28  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   4.686    -1.535  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   2.798    +2.063  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   2.758    +2.234  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   5    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   7    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune