Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kalundborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kalundborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   48.309    +10.229  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   43.896    +3.525  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   45.080    +5.272  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   3.229    +4.957  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   250    +388  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   362    +327  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   72,4    +27,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   84    +1.422  
Areal (km2) (2023)
39   576    -537  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   80,5    +2,9  
Antal levendefødte (2023)
439   332    +107  
Antal døde (2023)
516   582    -66  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   48.134    +10.208  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   47.637    +11.563  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   46.837    +14.463  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   255.624    +107.775  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   283.355    +117.159  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   227.931    +100.131  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   345.014    +176.496  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   386.933    +206.525  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   303.153    +149.853  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   647    -58  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,6    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   68    +11  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,3    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   46,1    -4,5  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   2.411    +1.076  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   5.516    +2.269  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   27.871    +7.833  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   12.511    -949  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   5,0    +1,0  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   11,4    +1,9  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   57,7    +3,3  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   25,9    -6,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   2.048    +889  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   2.608    +933  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   2.046    +1.486  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   2.405    +879  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   2.846    +950  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   3.638    +445  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   3.580    -239  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   3.090    -167  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   1.454    +122  
Kvinder 90+ år (2024)
491   270    +221  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   2.212    +960  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   2.790    +1.043  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   2.406    +2.382  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   2.597    +699  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   2.823    +740  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   3.756    +0  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   3.456    -395  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   2.927    -517  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   1.211    -220  
Mænd 90+ år (2024)
164   146    +18  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   23.985    +5.519  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   24.324    +4.710  
Enlige kvinder (2024)
9.773   7.419    +2.354  
Enlige mænd (2024)
8.525   7.130    +1.395  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   8.721    +1.136  
Registreret partnerskab (2024)
14   11    +3  
Samlevende par (2024)
1.214   1.239    -25  
Samboende par (2024)
1.696   1.597    +99  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   38.492    -1.229  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   9.817    +11.458  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   34    -28  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   3.862    -534  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   2.680    +2.390  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   2.380    +2.086  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   5    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   7    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune