Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kalundborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kalundborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   48.487    +8.127  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   44.777    +2.997  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   45.958    +4.525  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   2.529    +3.602  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   203    +322  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   318    +240  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   72,2    +27,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   84    +1.375  
Areal (km2) (2021)
39   575    -536  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   80,6    +1,9  
Antal levendefødte (2020)
500   396    +104  
Antal døde (2020)
597   559    +38  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   48.262    +8.965  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   48.132    +10.002  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   48.021    +11.605  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   229.901    +105.701  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   250.648    +124.563  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   209.337    +89.588  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   313.234    +157.588  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   346.684    +199.801  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   280.080    +120.678  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   1.009    -13  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,7    -1,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   218    +14  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   1,0    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   45,4    -3,7  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   2.613    +788  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   5.893    +2.010  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   27.944    +6.196  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   12.037    -867  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   5,4    +0,6  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   12,2    +1,8  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   57,6    +2,7  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   24,8    -5,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   2.153    +848  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   2.813    +654  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   2.014    +1.135  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   2.307    +692  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   3.082    +867  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   3.763    +265  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   3.436    -202  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   3.088    -249  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.242    +262  
Kvinder 90+ år (2021)
581   274    +307  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   2.311    +837  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   3.056    +830  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   2.290    +1.973  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   2.310    +578  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   3.064    +616  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   3.802    -94  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   3.373    -397  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   2.942    -659  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   1.034    -197  
Mænd 90+ år (2021)
194   133    +61  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   24.172    +4.579  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   24.315    +3.548  
Enlige kvinder (2021)
9.433   7.166    +2.267  
Enlige mænd (2021)
7.852   6.657    +1.195  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   8.876    +793  
Registreret partnerskab (2021)
14   13    +1  
Samlevende par (2021)
1.162   1.265    -103  
Samboende par (2021)
1.634   1.654    -20  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   39.737    -1.551  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   8.750    +9.678  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   34    -28  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   4.623    -1.603  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   2.707    +1.829  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   2.826    +1.797  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   4    -4  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   7    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune