Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fanø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Fanø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   3.427    +54.399  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   3.149    +44.789  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   3.206    +47.611  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   221    +6.788  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   423    +182  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   222    +385  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   88,3    +11,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   59    +1.424  
Areal (km2) (2022)
39   61    -22  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   -      
Antal levendefødte (2021)
511   11    +500  
Antal døde (2021)
532   42    +490  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   3.421    +54.704  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   3.414    +55.869  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   3.415    +57.885  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   259.036    +87.564  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   286.752    +104.231  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   232.754    +72.303  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   345.687    +138.431  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   387.864    +179.448  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   305.693    +100.553  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   46    +593  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   3,3    -1,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   10    +124  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   50,9    -9,4  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   158    +3.342  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   388    +7.455  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   1.628    +33.565  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   1.253    +10.037  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   4,6    +1,5  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   11,3    +2,3  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   47,5    +13,4  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   36,6    -17,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   130    +2.875  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   192    +3.294  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   62    +3.411  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   126    +2.960  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   203    +3.705  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   249    +3.814  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   313    +2.997  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   349    +2.532  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   103    +1.397  
Kvinder 90+ år (2022)
555   34    +521  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   135    +3.064  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   205    +3.621  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   74    +4.672  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   105    +2.898  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   191    +3.459  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   224    +3.529  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   302    +2.707  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   333    +2.010  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   91    +765  
Mænd 90+ år (2022)
174   6    +168  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   1.761    +27.506  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   1.666    +26.893  
Enlige kvinder (2022)
9.780   536    +9.244  
Enlige mænd (2022)
8.355   416    +7.939  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   719    +8.988  
Registreret partnerskab (2022)
14   1    +13  
Samlevende par (2022)
1.232   68    +1.164  
Samboende par (2022)
1.682   98    +1.584  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   2.735    +35.376  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   692    +19.023  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   2    +4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   240    +2.911  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   223    +4.638  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   219    +4.773  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   11    +10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   11    +10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   2    +7  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   9    +3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune