Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fanø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Fanø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   3.357    +55.181  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   3.062    +44.359  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   3.112    +47.240  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   245    +7.941  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   473    +165  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   228    +461  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   88,5    +11,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   56    +1.450  
Areal (km2) (2023)
39   61    -22  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   -      
Antal levendefødte (2023)
439   15    +424  
Antal døde (2023)
516   64    +452  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   3.384    +54.958  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   3.339    +55.861  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   3.415    +57.885  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   267.294    +96.105  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   302.191    +98.323  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   234.576    +93.486  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   356.100    +165.410  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   409.171    +184.287  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   306.342    +146.664  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
629   36    +593  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,1   2,6    -0,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   2    +77  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   51,9    -10,3  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   150    +3.337  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   372    +7.413  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   1.532    +34.172  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   1.303    +10.259  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   4,5    +1,5  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   11,1    +2,2  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   45,6    +15,4  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   38,8    -19,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   133    +2.804  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   176    +3.365  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   60    +3.472  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   113    +3.171  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   184    +3.612  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   253    +3.830  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   323    +3.018  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   358    +2.565  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   128    +1.448  
Kvinder 90+ år (2024)
491   24    +467  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   131    +3.041  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   185    +3.648  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   64    +4.724  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   100    +3.196  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   165    +3.398  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   236    +3.520  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   272    +2.789  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   342    +2.068  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   100    +891  
Mænd 90+ år (2024)
164   10    +154  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   1.752    +27.752  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   1.605    +27.429  
Enlige kvinder (2024)
9.773   554    +9.219  
Enlige mænd (2024)
8.525   395    +8.130  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   691    +9.166  
Registreret partnerskab (2024)
14   1    +13  
Samlevende par (2024)
1.214   78    +1.136  
Samboende par (2024)
1.696   92    +1.604  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   2.641    +34.622  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   716    +20.559  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   2    +4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   178    +3.150  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   191    +4.879  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   160    +4.306  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   11    +10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   11    +10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   2    +7  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   9    +3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune