Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fanø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Fanø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   3.456    +53.158  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   3.174    +44.600  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   3.226    +47.257  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   230    +5.901  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   437    +88  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   229    +329  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   88,6    +11,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   60    +1.399  
Areal (km2) (2021)
39   58    -19  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   -      
Antal levendefødte (2020)
500   22    +478  
Antal døde (2020)
597   45    +552  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   3.549    +53.678  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   3.637    +54.497  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   3.757    +55.869  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   246.571    +89.031  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   279.395    +95.816  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   215.834    +83.091  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   332.734    +138.088  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   380.020    +166.465  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   288.456    +112.302  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   72    +924  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   5,2    -1,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   11    +221  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,8    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   50,2    -8,5  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   179    +3.222  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   393    +7.510  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   1.667    +32.473  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   1.217    +9.953  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   5,2    +0,8  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   11,4    +2,6  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   48,2    +12,1  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   35,2    -15,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   148    +2.853  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   195    +3.272  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   53    +3.096  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   135    +2.864  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   200    +3.749  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   253    +3.775  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   322    +2.912  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   337    +2.502  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   100    +1.404  
Kvinder 90+ år (2021)
581   33    +548  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   141    +3.007  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   208    +3.678  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   76    +4.187  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   101    +2.787  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   203    +3.477  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   222    +3.486  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   326    +2.650  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   310    +1.973  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   87    +750  
Mænd 90+ år (2021)
194   6    +188  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   1.776    +26.975  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   1.680    +26.183  
Enlige kvinder (2021)
9.433   532    +8.901  
Enlige mænd (2021)
7.852   411    +7.441  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   721    +8.948  
Registreret partnerskab (2021)
14   2    +12  
Samlevende par (2021)
1.162   65    +1.097  
Samboende par (2021)
1.634   102    +1.532  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   2.775    +35.411  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   681    +17.747  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   2    +4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   169    +2.851  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   225    +4.311  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   199    +4.424  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   11    +10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   0    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   11    +10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   7    +5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune