Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fanø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Fanø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   3.426    +55.008  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   3.135    +44.645  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   3.186    +47.490  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   240    +7.518  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   473    +165  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   228    +461  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   88,4    +11,3  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   88,4    +11,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   56    +1.450  
Areal (km2) (2023)
39   61    -22  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   -      
Antal levendefødte (2022)
471   22    +449  
Antal døde (2022)
503   51    +452  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   3.384    +54.958  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   3.339    +55.861  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   3.415    +57.885  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   274.490    +103.546  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   309.863    +123.809  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   241.137    +84.704  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   367.252    +167.404  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   418.911    +218.138  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   318.511    +120.121  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   50    +539  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   3,2    -1,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   2    +77  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   51,3    -9,7  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   153    +3.368  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   390    +7.450  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   1.595    +33.998  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   1.288    +10.192  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   4,5    +1,5  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   11,4    +2,0  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   46,6    +14,3  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   37,6    -18,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   135    +2.890  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   179    +3.335  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   59    +3.477  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   117    +3.069  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   186    +3.704  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   270    +3.800  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   318    +3.058  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   350    +2.577  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   114    +1.406  
Kvinder 90+ år (2023)
515   33    +482  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   144    +3.010  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   193    +3.698  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   79    +4.709  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   106    +3.039  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   185    +3.412  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   220    +3.564  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   281    +2.759  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   344    +2.032  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   103    +833  
Mænd 90+ år (2023)
164   10    +154  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   1.761    +27.798  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   1.665    +27.210  
Enlige kvinder (2023)
9.823   560    +9.263  
Enlige mænd (2023)
8.396   419    +7.977  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   703    +9.118  
Registreret partnerskab (2023)
14   1    +13  
Samlevende par (2023)
1.204   76    +1.128  
Samboende par (2023)
1.745   88    +1.657  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   2.712    +35.076  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   714    +19.932  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   2    +4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   208    +3.008  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   204    +4.395  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   196    +3.883  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   11    +10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   11    +10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   2    +7  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   9    +3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune