Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fanø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Fanø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   3.488    +52.726  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   3.187    +44.517  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   3.243    +47.037  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   245    +5.689  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   444    +54  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   258    +300  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   88,5    +11,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   61    +1.388  
Areal (km2) (2020)
39   58    -19  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   82,3    +0,1  
Antal levendefødte (2019)
478   26    +452  
Antal døde (2019)
557   31    +526  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   3.541    +52.553  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   3.622    +53.024  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   3.740    +53.984  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   244.102    +78.444  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   276.289    +82.221  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   214.006    +75.283  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   323.642    +126.658  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   373.207    +146.995  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   277.294    +108.367  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   72    +700  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   5,2    -2,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   14    +115  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   1,0    -0,5  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   49,8    -8,1  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   168    +3.222  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   411    +7.495  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   1.703    +32.125  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   1.206    +9.884  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   4,8    +1,2  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   11,8    +2,3  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   48,8    +11,4  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   34,6    -14,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   146    +2.909  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   191    +3.237  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   72    +3.126  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   139    +2.813  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   198    +3.755  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   258    +3.803  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   334    +2.890  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   314    +2.444  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   112    +1.390  
Kvinder 90+ år (2020)
619   33    +586  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   142    +3.021  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   206    +3.611  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   85    +3.944  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   104    +2.788  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   207    +3.430  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   233    +3.464  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   324    +2.620  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   301    +1.956  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   81    +736  
Mænd 90+ år (2020)
211   8    +203  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   1.797    +26.953  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   1.691    +25.773  
Enlige kvinder (2020)
9.481   533    +8.948  
Enlige mænd (2020)
7.546   403    +7.143  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   735    +8.916  
Registreret partnerskab (2020)
15   2    +13  
Samlevende par (2020)
1.128   66    +1.062  
Samboende par (2020)
1.645   96    +1.549  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   2.808    +35.575  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   680    +17.151  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   2    +4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   239    +2.801  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   188    +3.980  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   260    +4.253  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   11    +10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   0    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   11    +10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   7    +5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune